45156

Cappuccino

€ 25.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 68
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-05-2023 in 1 uur volgeschreven door 68 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Cappuccino
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Verbouwing
Datum van oprichting 24-04-2014
Website www.delekkerstevlaai.nl

Leendoel

Sander de Rouw exploiteert al enkele jaren een goedlopende horecagelegenheid. De gelegenheid zit gevestigd in Rosmalen, waar de klant binnen of buiten op het terras een kopje koffie of cappuccino kan komen drinken met daarbij een lekker gebakje, vlaai of bonbon. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om via de webshop taarten te bestellen en leveren ze zowel zakelijk als particulier. Sander zou graag de keuken willen uitbreiden om een groter aanbod te kunnen leveren. Daarnaast is hij op zoek naar wat werkkapitaal zodat hij onder andere voorraad met schaalvoordelen kan inkopen.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing € 20.000
Werkkapitaal € 5.000
Totaal € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer S.A.J.J. de Rouw handelend onder de naam Cappuccino. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment moreel van aard.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Cappuccino worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Cappuccino is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Cappuccino.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021-2022

Activa

  2021 2022
Vaste activa € 88.000 € 67.000
Vlottende activa € 44.000 € 50.000
Overige vlottende activa € 13.000 € 18.000
Totaal € 145.000 € 135.000

Passiva

  2021 2022
Eigen vermogen € 88.000 € 104.000
Langlopende schulden € 24.000 € 11.000
Kortlopende schulden € 33.000 € 20.000
Totaal € 145.000 € 135.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 381.000
Bruto winst € 201.000
Kosten € 139.000
Resultaat € 62.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-16433 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-05-2023 om 16:02
investeerder-23649 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-05-2023 om 16:02
investeerder-373281 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-05-2023 om 16:02
investeerder-94787 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-05-2023 om 16:02
investeerder-32425 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-05-2023 om 16:02

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders