fbpx
38635

CarCare-Bovenkamp B.V.

€ 50.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 82
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 7-01-2021 in 1 uur volgeschreven door 82 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam CarCare-Bovenkamp B.V.
Sector Automotive
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aandelenoverdracht
Datum van oprichting 14-03-2016
Website www.carcare-bovenkamp.nl

Leendoel

Ondernemer René Tippersma exploiteert op dit moment samen met zijn compagnon CarCare-Bovenkamp B.V., een benzinestation en garage in Heelsum. Het is voor zijn compagnon wegens privéomstandigheden niet meer mogelijk om de onderneming voort te zetten. René zal daarom de aandelen van hem overnemen en de exploitatie met zijn vrouw verder voortzetten. Voor deze overname is een financiering nodig.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overname aandelen € 279.000
Kosten overname € 6.000
Totaal € 285.000
Lening vertrekkende aandeelhouder € 79.000
Financiering Debitroom € 75.000
Eigen middelen € 81.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Tippersma Beheer B.V.
  • CarCare-Bovenkamp B.V.
 • Door de heer R.C. Tippersma wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. 
 • Door mevrouw J. IJkhout wordt ook een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. Haar garantiestelling mag echter enkel worden aangesproken voor maximaal de overwaarde op de woning.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op de huidige woning aan de Groenendaalseweg 40 te Renkum verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 250.000,- en openstaande schuld van € 175.000,- . De WOZ waarde per 1 januari 2019 is € 260.000,-.
 • Mevrouw J. IJkhout geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Groenendaalseweg 40 te Renkum wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De scores voor Tippersma Beheer B.V. en Car-Care Bovenkamp B.V. zijn Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en tussentijdse cijfers van Car-Care Bovenkamp B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
De impact van het coronavirus heeft de bedrijfsvoering beperkt beïnvloed. Ten tijde van de intelligente lock down viel wel de omzet van brandstof (er werd minder gereden) terug. De omzet van de shop en de garage bleven op peil c.q. steeg. Omdat daar juist de margeproducten zitten, kon de daling in omzet met betrekking tot de brandstof worden gecompenseerd. Het resultaat van 2020 zal daartoe naar verwachting in lijn liggen met het resultaat van 2018.

Toelichting jaarcijfers
In 2019 is de nettowinst ongeveer € 40.000,- lager geweest dan in 2018. Dit omdat het tankstation een langere tijd is dicht geweest in verband met de 15 jaarlijkse controle van de tanks en een verbouwing die heeft plaatsgevonden.

Uit tussentijdse cijfers blijkt dat het resultaat tot en met 30 juni 2020 ongeveer € 25.000,- bedraagt. Het verwachtte resultaat in 2020 zal naar verwachting dan ook vergelijkbaar zijn met 2018.

De lening bij de vertrekkende aandeelhouder is aflossingsvrij tot september 2025 en kent een rentepercentage van 0%.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 102.000
Vlottende activa € 294.000
Overige vlottende activa € 24.000
Totaal € 420.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 318.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 102.000
Totaal € 420.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 2.199.000  
Bruto winst € 378.000  
Kosten € 320.000  
Belasting € 11.000  
Netto winst € 47.000  

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 2.080.000  
Bruto winst € 337.000  
Kosten € 334.000  
Belasting -/- € 2.000  
Netto winst € 5.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-90588 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-01-2021 om 11:00
investeerder-8928 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-01-2021 om 11:00
investeerder-174607 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-01-2021 om 11:00
investeerder-110032 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-01-2021 om 11:00
investeerder-66939 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-01-2021 om 11:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders