42820

Carlito’s Place

€ 50.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 143
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 26-07-2022 in 22 uur volgeschreven door 143 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Carlito's Place
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Verbouwing bedrijfsloods
Datum van oprichting 15-09-2014

Leendoel

Emiel Risakotta is als zelfstandige werkzaam in de bouw met zijn eenmanszaak Carlito’s Place. Hij werkt voornamelijk als voorman, uitvoerder en assistent projectleider bij middelgrote sloop- en bouwprojecten. In Wijhe heeft hij sinds een aantal jaren een bedrijfsloods in eigendom. Samen met zijn vader gebruikte hij de loods hobbymatig voor het sleutelen aan klassieke auto’s. Onlangs is zijn vader overleden. Emiel wilt de loods verbouwen tot meerdere bedrijfsunits, welke hij vervolgens wilt gaan verhuren. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de verbouwingskosten, die onder andere bestaan uit een extra verdieping met keukenblok, het toevoegen van sanitair evenals riolering op de begane grond.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een vaste rente van 6,0% per jaar en een slottermijn van € 50.000,-. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing loods € 45.000
Overige kosten € 5.000
Totaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer E. Risakotta handelend onder de naam Carlito’s Place. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid heeft op dit moment een materiële waarde en beperkt zich tot de overwaarde in zijn privéwoning en bedrijfsloods.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op de bedrijfsloods aan de Handelsweg 11, 8131 XW te Wijhe, kadastraal bekend als sectie F nummer 6434 te Wijhe verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De WOZ waarde per 1 januari 2022 is € 104.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de bedrijfsloods aan de Handelsweg 11, 8131 XW te Wijhe, kadastraal bekend als sectie F nummer 6434 te Wijhe worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Carlito’s Place is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Carlito’s Place en de verwachte huuropbrengsten van de te verbouwen loods. De overall Collin Credit Score is Goed.

Jaarcijfers

Verwachte huuropbrengsten per jaar

Huuropbrengsten € 7.000
Exploitatiekosten € 1.000
Rentelasten Collin € 4.000
Netto cashflow € 2.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-331721 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
26-07-2022 om 11:02
investeerder-5541 heeft € 200 geïnvesteerd.
26-07-2022 om 10:56
investeerder-148319 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-07-2022 om 10:55
investeerder-110180 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-07-2022 om 10:48
investeerder-3395 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-07-2022 om 10:45

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders