31511

CARLOCO

€ 250.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 221
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 22-01-2019 in 1 uur volgeschreven door 221 investeerders

Samenvatting

Carloco heeft deze hypothecaire lening nodig om de in 2018 gestarte aanvullende activiteit van import en verkoop van klassieke auto’s verder uit te breiden, naast de hoofdactiviteit van tuning, design en schadereparatie van auto’s. Het bedrijf importeert via haar scouts in de VS en Europa gewilde klassieke auto’s die grotendeels via de veiling worden verkocht. De onderneming is een eenmanszaak met als eigenaar Carlos Blanco Urdampilleta. Carlos heeft ruim 20 jaar ervaring in de business en het bedrijf heeft een uitstekende naam en faam binnen de branche en zijn werkgebied. Het doel is om de handelsvoorraad van klassieke auto’s gefaseerd te laten groeien. Carloco kan, met het oog op de vraag in de markt naar klassieke auto's, met een goede prijs-kwaliteitverhouding zijn omzet en marge substantieel vergroten indien het bedrijf over extra werkkapitaal beschikt om de aankoop van de voorraad te kunnen financieren. 

Financieringsbehoefte 
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 60 maanden, waarvan 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7de maand volgt er een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden. De rente bedraagt 6,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft dit bedrijf de kwalificatie Laag risico. De Collin Credit Score komt uit op Goed. De debiteur voor de financiering is de heer Carlos Blanco Urdampilleta handelend onder Carloco. Vanwege de rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund wordt de huidige en toekomstige voorraad van Carloco verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Verder wordt een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd op het bedrijfspand aan de Weerestraat 19 te Rotterdam ter hoogte van € 200.000,-. 
 

Leendoel

De financiering bij Collin Crowdfund is benodigd voor de aankoop van additionele voorraad en verdere groei van het bedrijf. Met de financiering via Collin Crowdfund wil het bedrijf de komende twee jaar een voorraad klassieke auto’s inkopen om daarmee de omzet en winst van het bedrijf verder te vergroten. 

Ondernemer

Carlos Blanco Urdampilleta (52 jaar) is heel zijn leven al gefascineerd door auto’s en deze passie is nooit verdwenen. Hij is dan ook blij dat de activiteiten van Carloco groeiende zijn en dat hij zich hier volledig op kan richten. Het bedrijf is door hem in 1997 opgericht. Kenmerkende kwaliteiten van Carlos zijn passie, trots, vindingrijkheid en commerciële gerichtheid. Carlos richt zich binnen het bedrijf op de in- en verkoop en reparatie. Zijn vrouw Ramona Saa Lobelle verzorgt de administratie en zijn zoon Daniel (inmiddels ook werkzaam binnen de onderneming) richt zich op contacten met klanten, leveranciers en het spotten van auto’s in de VS en Europa. Carlos heeft een ruime kennis van de branche. 

Onderneming

Activiteiten
De hoofdactiviteiten van Carloco (www.carloco.nl) bestaan uit tuning en schadereparatie van auto’s en sinds 2018 ook het importeren van Amerikaanse klassiekers en sportauto’s. Door te werken met scouts kan men deze auto’s voor een scherpe prijs inkopen waardoor goede marges kunnen worden gerealiseerd. De auto’s worden na inkoop grondig nagekeken en gerestaureerd en vervolgens grotendeels verkocht via de veilinghuizen Catawiki en Troostwijk.

Verdienmodel
Het verdienmodel van Carloco is enerzijds gebaseerd op de reguliere activiteiten op het gebied van schadereparatie en tuning van personenauto’s en anderzijds op de groeiende activiteiten van de in- en verkoop van klassieke auto’s vanuit de VS en Europa. Auto’s worden scherp ingekocht waarbij er een interessante marge wordt gegenereerd. Het voorraadrisico is beperkt vanwege het feit dat er hoofdzakelijk courante auto’s worden ingekocht. Bovendien kan, indien noodzakelijk, de voorraad relatief snel liquide worden gemaakt (tegen een gering marge verlies). 

Missie en visie
De missie van Carloco is om te blijven bij wat zij doen, oftewel schadereparatie en tuning van auto’s en het verkopen van klassieke auto’s uit de VS en Europa, door 100% achter het product te staan. Het doel van Carloco is om zich de komende jaren meer te richten op klassieke snel te verkopen auto’s en uit te groeien naar gevestigde aanbieder van unieke auto’s. Daarnaast wil het bedrijf dé tuning-specialist in Rotterdam en omstreken blijven.

Structuur

Financieringsbehoefte

Momenteel is vanwege de forse groei van de omzet en de vraag naar klassieke auto’s de huidige liquiditeit te krap om hierin te voorzien. Met € 250.000,- aan additioneel werkkapitaal kan Carloco de winstgevendheid van het bedrijf de komende jaren verder verbeteren.

Investeringsbehoefte 

Financiering voorraad € 250.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden waarvan 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7de maand volgt er een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden.

Bestaande financieringen
Op dit moment is nog een krediet bij de ING Bank met een openstaande schuld van circa € 10.000,- per heden. Hiervoor is een eerste hypothecaire inschrijving van € 80.000,- op het bedrijfsgebouw (verhuurd pand) aan de Weerestraat 14 te Rotterdam gevestigd. 

Risico

Specifieke branche- en ondernemingsrisico’s

  • Koersrisico van US dollar; met de huidige dollar koers is het voor de onderneming lastiger om auto’s te vinden voor een aantrekkelijke prijs. Dit risico wordt beperkt door het feit dat alle kopers uit de eurolanden dit probleem ondervinden. De prijs zal dan ook (vertraagd) meegroeien met de dollar koers.
  • Diefstalrisico; de auto’s die worden verkocht worden veelal gezien als een verzamelobject en zijn dan ook gewilde objecten.
  • Voorraadrisico; Wat betreft de voorraad is er sprake van een (beperkt) voorraadrisico. Bij aankoop van de voorraad zijn er vaste afnemers die graag willen kopen. Er is bovendien sprake van een forse betaalde voorraadpositie. De voorraad kan snel liquide worden gemaakt omdat er scherp is ingekocht. De omlooptijd van de voorraad bedraagt ruim 4 maanden, hierbij dient vermeld te worden dat van deze periode het gemiddeld 2 tot 3 maanden duurt voordat een auto vanuit de VS daadwerkelijk in Nederland is aangekomen.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer Carlos Blanco Urdampilleta handelend onder de naam Carloco. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de heer Urdampilleta hoofdelijk aansprakelijk voor de lening via Collin Crowdfund. De vermogenspositie van de ondernemer in privé is ruim.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het bedrijfspand aan de Weerestraat 19 te Rotterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed heeft een geschatte marktwaarde van circa € 200.000,- (gebaseerd op recente verkoop van soortgelijke panden in de omgeving voor meer dan € 200.000,- en de WOZ-waarde per 1-1-2017 van € 160.000,-). 
  • De (huidige en toekomstige) voorraad van Carloco wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Carloco is Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2017 van Carloco en de exploitatie-, balans- en liquiditeitsprognoses voor 2018 en 2019 (onderbouwd met tussentijdse cijfers tot en met oktober 2018). De overall Collin Credit Score is Goed.

Rentabiliteit
In boekjaar 2017 realiseerde Carloco een omzet van € 127.000,- en kwam het netto cashflowoverschot na privé uit op € 38.000,-. In boekjaar 2018 is de verwachting dat de omzet (als gevolg van meer in- en verkoop van auto's) toeneemt naar circa € 360.000,- met een netto cashflowoverschot van € 20.000,-. Het netto cashflowoverschot in 2018 valt iets lager uit als gevolg van extra aflossingen op de langlopende schulden en hogere privé opnamen als gevolg van hogere verschuldigde inkomstenbelasting. Desondanks komt de score uit op Goed. Na verstrekking van de werkkapitaalfinanciering bij Collin prognosticeert Carloco voor boekjaar 2019 een omzet van € 695.000,- en een netto cashflowoverschot van ruim € 24.000,- hetgeen eveneens een score Goed impliceert. Wij hebben de score voor de Rentabiliteit vastgesteld op Goed. 

Solvabiliteit
Ultimo 2017 bedroeg de solvabiliteit ruim 55% bij een balanstotaal van € 342.000,-. Wanneer de cijfers tot en met oktober 2018 doorgetrokken worden naar eind 2018 is de verwachting dat de solvabiliteit toeneemt naar ruim 60% bij een balanstotaal van € 384.000,-. Na verstrekking van de lening via Collin komt de solvabiliteit per ultimo 2019 volgens prognose uit op circa 40% bij een balanstotaal van € 714.000,-. Wij hebben de score van de Solvabiliteit vastgesteld op Goed.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) bedroeg per ultimo 2017 1,4. Per ultimo 2018 komt de current ratio naar verwachting uit op 2,0. Na realisatie van de prognose voor 2019 zal de current ratio uitkomen op 3,6. Omdat een substantieel deel (circa 40%) van de activa bestaat uit voorraden die snel liquide te maken zijn, hebben wij de score voor de Liquiditeit vastgesteld op Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-45352 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-01-2019 om 11:14
investeerder-67678 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-01-2019 om 11:14
investeerder-38433 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
22-01-2019 om 11:14
investeerder-67692 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
22-01-2019 om 11:14
investeerder-66471 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-01-2019 om 11:14

Ondernemer

Carlos, Ramona & Daniel

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas