43289

Caus Co B.V.

€ 250.000  |  7,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 409
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-10-2022 in 3 uur volgeschreven door 409 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Caus Co B.V.
Sector Vastgoed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop huidig huurpand
Datum van oprichting 03-06-2022

Leendoel

Caus Co B.V. is een recent opgerichte B.V., waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de broers Martijn Meens (1991), Casper Meens (1993) en Wouter Meens (1994), ieder voor een derde. Caus Co B.V. heeft de mogelijkheid gekregen om het huidige huurpand waar de bedrijven van Casper en Wouter gevestigd zijn aan te kopen. Het betreft een bedrijfsgebouw van in totaal 286 m2 groot. Het pand wordt gehuurd door zowel Woodever, de eenmanszaak van Casper die meubels maakt, als de bedrijven van Wouter (Gordijn Transport, Sustainable Recruitment Marketing B.V. en WMI Holding BV). Martijn Meens is in loondienst, waar hij, op dit moment, een boven modaal salaris verdient.
Er wordt een lineaire lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden met een slottermijn van € 220.000,- en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Financieringsbehoefte

Aankoop pand € 325.000
Kosten koper € 35.000
Totaal € 360.000
Eigen inbreng € 110.000
Collin Direct € 250.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn Caus Co B.V, de heer C.B. Meens, de heer W.M. Meens en de heer M.R. Meens. De prive-vermogenspositie van de heer C.B. Meens, de heer W.M. Meens en de heer M.R. Meens is, naast de overwaarde op het aan te kopen vastgoed door de eigen inbreng van € 110.000,-, op dit moment grotendeels moreel van aard. 
  • De huurpenningen van het aan te kopen bedrijfspand aan de Veenland 31, 2291 NS Wateringen, kadastraal bekend als sectie C nummer 6731 te Wateringen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het aan te kopen bedrijfspand aan de Veenland 31, 2291 NS te Wateringen, kadastraal bekend als sectie C nummer 6731 te Wateringen. Het onroerend goed dient nog gesplitst te worden waarbij het bedrijfsgebouw van ca. 205 m2 en de opslag van ca. 63 m2 onder het hypotheekrecht zullen vallen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een waardebepaling d.d. 11 maart 2022 heeft het onderpand een marktwaarde van € 330.000,-.
  • De ondernemer heeft mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Caus Co B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognosecijfers van Caus Co B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022

Activa

  2022
Vaste activa € 330.000
Vlottende activa
Overige vlottende activa
Totaal € 330.000,-

Passiva

  220
Eigen vermogen € 80.000
Langlopende schulden € 250.000
Kortlopende schulden
Totaal € 330.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023

Omzet € 36.000
Bruto winst € 36.000
Kosten € 22.000
Belasting € 4.000
Resultaat € 18.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-43880 heeft € 300 geïnvesteerd.
20-10-2022 om 15:32
investeerder-20745 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-10-2022 om 15:31
investeerder-109235 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-10-2022 om 15:30
investeerder-103860 heeft € 200 geïnvesteerd.
20-10-2022 om 15:29
investeerder-108936 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-10-2022 om 15:27

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders