43193

C&C Vastgoed B.V.

€ 585.000  |  7,0% rente  |  20 maanden  Investeerders: 577
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

11 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-09-2022 in 3 dagen volgeschreven door 577 investeerders

Samenvatting

C&C Vastgoed B.V. is in 2020 opgericht door Christian Snepvangers en zijn partner Chantal van Grondelle en richt zich op het kopen, ontwikkelen en verhuren van vastgoed.
Eerder is er een ontwikkelingslocatie gekocht in Hoogerheide waar inmiddels het eigen bouwbedrijf is gevestigd. Op het resterende deel wordt momenteel een bedrijfsgebouw gerealiseerd voor de verhuur.
De ondernemers hebben de mogelijkheid gekregen om een combinatiepand aan de Dokter Brabersstraat 12 en 12 a in Roosendaal aan te kopen. Het object is gelegen in het centrum van Roosendaal.
De huidige huurder van de commerciële ruimte op de begane grond blijft als huurder gevestigd in het pand. Het bovenliggende appartement wordt geheel gerenoveerd en gesplitst in twee appartementen. De bedoeling is dat het appartement op de 1e verdieping zal worden verhuurd en het appartement op de 2e verdieping zal worden verkocht.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 725.000,-. Er wordt € 140.000,- aan eigen middelen ingebracht. 
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 585.000,-. De looptijd is 20 maanden waarvan de eerste 4 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 510.000,-. De rente bedraagt 7% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificatie is Verhoogd risico en de Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De debiteur is C&C Vastgoed B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 585.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met appartement aan de Dokter Brabersstraat 12 en 12 a, 4701 AT te Roosendaal, kadastraal bekend als sectie D nummer 9718 te Roosendaal en Nispen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde na verbouwing van € 990.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 14 juni 2022. 
 • De heer C.P.A. Snepvangers en mevrouw C. Van Grondelle geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. De borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van bedrijfsmatig onroerend goed met appartement aan de Dokter Brabersstraat 12 en 12 a, 4701 AT te Roosendaal, kadastraal bekend als sectie D nummer 9718 te Roosendaal en Nispen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de verplichting om eenmalig € 300.000,- af te lossen bij herfinanciering van het appartement op de eerste verdieping tegen een vergoedingsrente van 1 maand voor de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de verplichting om eenmalig € 210.000,- af te lossen bij verkoop van het appartement op de tweede verdieping tegen een vergoedingsrente van 1 maand voor de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinanciert. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
 • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het doel van de lening is de aankoop van het pand aan Dokter Brabersstraat 12 en 12 a te Roosendaal.

Ondernemer

De heer Christian P.A. Snepvangers (1978) en Chantal van Grondelle (1977) hebben sinds 2017 het aannemingsbedrijf Rijo-Bouw B.V.
Het bedrijf verzorgt onder andere renovaties, restauraties, authentieke residentiele woningbouw, moderne woningbouw, aanbouwen en dak-opbouwen.
Daarnaast heeft Christian samen met zijn partner in 2020 C&C Vastgoed B.V. opgericht. Deze B.V. koopt, ontwikkelt en verhuurt vastgoed.

Onderneming

C&C Vastgoed B.V. is in 2020 opgericht door Christian Snepvangers en Chantal van Grondelle en richt zich op het (ver)kopen, ontwikkelen en verhuren van onroerend goed. Daar waar (renovatie) werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, wordt hun andere bedrijf Rijo-Bouw B.V. ingeschakeld.
In Hoogerheide is eerste project opgestart, dat in de loop van 2023 helemaal is gerealiseerd.
C&C Vastgoed B.V. heeft de mogelijkheid gekregen om het pand aan de Dokter Brabersstraat 12 en 12 a in Roosendaal aan te kopen. De begane grond is reeds meerdere jaren verhuurd. De bedoeling is dat de begane grond ook verhuurd zal blijven.
Het bovenliggende appartement zal worden gerenoveerd en (kadastraal) gesplitst, waarna het appartement op de eerste verdieping zal worden verhuurd en het appartement op de tweede verdieping zal worden verkocht.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed inclusief kosten koper €625.000
Verbouwing €100.000
Totaal €725.000
Eigen middelen €140.000
Lening via Collin Crowdfund €585.000

Leenbedrag: € 585.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 20 maanden waarvan de eerste 4 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 510.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor C&C Vastgoed B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op de Jaarcijfers 2021, tussentijdse cijfers 2022 en prognose 2022 en 2023. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De totale verwachte omzet over 2022 bedraagt € 168.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 79.000,-. Over 2023 bedraagt de verwachte omzet € 167.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot na rente- en aflosverplichtingen van € 9.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.
 
Solvabiliteit
De solvabiliteit per ultimo 2022 bedraagt 7% op een balanstotaal van € 1.399.000,-. Rekening houdend met de stille reserve die in het pand aanwezig is na realisatie bedraagt de solvabiliteit 17% op een balanstotaal van € 1.577.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is C&C Vastgoed B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 585.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met appartement aan de Dokter Brabersstraat 12 en 12 a, 4701 AT te Roosendaal, kadastraal bekend als sectie D nummer 9718 te Roosendaal en Nispen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde na verbouwing van € 990.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 14 juni 2022. 
 • De heer C.P.A. Snepvangers en mevrouw C. Van Grondelle geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. De borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van bedrijfsmatig onroerend goed met appartement aan de Dokter Brabersstraat 12 en 12 a, 4701 AT te Roosendaal, kadastraal bekend als sectie D nummer 9718 te Roosendaal en Nispen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de verplichting om eenmalig € 300.000,- af te lossen bij herfinanciering van het appartement op de eerste verdieping tegen een vergoedingsrente van 1 maand voor de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de verplichting om eenmalig € 210.000,- af te lossen bij verkoop van het appartement op de tweede verdieping tegen een vergoedingsrente van 1 maand voor de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinanciert. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
 • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel hypothecaire inschrijving als de gezamenlijke persoonlijke borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-1827 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
15-09-2022 om 20:55
investeerder-330549 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-09-2022 om 20:23
investeerder-35203 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-09-2022 om 18:53
investeerder-16364 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-09-2022 om 18:00
investeerder-343068 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-09-2022 om 17:43

Ondernemer

C. van Grondelle & C.P.A. Snepvangers

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas