29349

CCase

€ 165.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 139 | Reacties: 14
Reeds
geïnvesteerd

62 %

63.500 nog te investeren

Verlopen
inschrijftijd

64 %

11 dagen resterend

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Voldoende

Samenvatting

Camper & Caravan Assistance Service Europe (CCase) is een nieuw concept binnen de kampeerbranche. CCase biedt de Europese kampeerders met camper of caravan hulp bij het oplossen van storingen en mankementen in het woon-/leefgedeelte tijdens de reis. In tegenstelling tot hulpdiensten voor motorpech en bandenpech, richt deze dienst zich specifiek op het woon-/leefgedeelte van recreatievoertuigen. Door het ontwikkelen van een vijftalige mobiele applicatie kunnen abonnees gebruik maken van de hulpdienst.

Sinds 1996 hebben Anne en Jan van den Dobbelsteen een uitgeverij die jaarlijks campergidsen in vijf talen op de Europese markt brengt. Hierdoor beschikt CCase over uitgebreide knowhow en een groot netwerk in de kampeerbranche. Tommie Essens heeft leidinggevende ervaring in een andere branche en gaat het nieuwe bedrijf leiden.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 190.000,-. Uit eigen middelen wordt er € 25.000,- gefinancierd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 165.000,-. De looptijd is 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft dit nieuwe bedrijf de kwalificatie Verhoogd risico. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteur is CCase B.V. Er wordt een overlijdensrisicoverzekering van € 165.000,- op beide levens van de ondernemers verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Het ondernemersechtpaar geeft een gezamenlijke borgstelling ter hoogte van € 165.000,- af, die grotendeels materieel is. De borgstelling is gesecureerd door een derde hypothecaire inschrijving op hun woonhuis.

Leendoel

Start nieuwe onderneming: CCase, Camper&Caravan Assistance Service Europe. Een internationale hulpdienst voor camperaars en caravanners in Europa die onderweg materiaalpech krijgen in het woon-/leefgedeelte van de camper of caravan. De hulpdienst regelt voor de klant een reparatiebedrijf of accessoires-bedrijf om het mankement te (laten) verhelpen, zodat deze weer snel van zijn reis/vakantie kan genieten.

Ondernemer

De organisatie wordt opgericht door Anne van den Dobbelsteen en Jan van den Dobbelsteen en zal worden geleid door Tommie Essens, onder toeziend oog van Anne en Jan.

Anne van den Dobbelsteen (56 jaar) heeft na de havo haar Schoevers Secretaresse diploma behaald en is tot 1993 werkzaam geweest als secretaresse. Vanaf 1993 is zij zelfstandig ondernemer en vanaf 1996 oprichter en mede-eigenaar van Facile Media, uitgeverij van campergidsen in vijf talen. De campergidsen worden in eigen beheer uitgegeven en Europawijd verkocht/verspreid. Anne is communicatief vaardig en gepassioneerd bezig binnen haar vakgebied. Ze is een betrokken en gedisciplineerde vrouw met een echt ondernemershart en is onder andere als hoofdredacteur verantwoordelijk voor de diverse uitgaven.

Jan van den Dobbelsteen (56 jaar) was na zijn studie meao ruim 15 jaar werkzaam als sociaal rechercheur bij de gemeente Oss en was vanaf 1996 ook oprichter en mede-eigenaar van Facile Media. Jan is een sociaal onderlegd persoon en focust zich op de commerciële kant. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de financiële aspecten. 

Tommie Essens (28 jaar) is afgestudeerd als Technisch Bedrijfskundige aan de Avans Hogeschool te Tilburg. Hij is na zijn studie nog altijd werkzaam als leidinggevende binnen een supermarkt. Geeft hier leiding aan circa 15 medewerkers en fungeert tevens als het centrale aanspreekpunt voor zowel de klant als de medewerkers. Hierbij wordt hem de ruimte gegund om met regelmaat procesgerichte verbeteringen aan te dragen en door te voeren. Tommie is analytisch sterk, zoekt continu naar verbeteringen en denkt graag in oplossingen. Samen met zijn leidinggevende ervaring gaat hij deze competenties inzetten voor het sturen en structureren van de hulpdienst.

Onderneming

Iedere kampeerder overkomt het wel eens. Je bent op reis en je waterpomp werkt niet meer of je luifel draait niet meer goed in. Hoe moet dat voor de rest van de vakantie? Je blijft nog weken weg en je wilt graag dat het wordt gerepareerd. Hoe vind je een bedrijf waar je wordt geholpen? Het is niet makkelijk te vinden en nog lastiger als je de taal niet spreekt. Wat zou het fijn zijn om dat uit handen te kunnen geven. Je geeft door wat er kapot is en er wordt een afspraak voor je gemaakt bij het dichtstbijzijnde reparatiebedrijf. Het bedrijf weet dat je komt en heeft het benodigde onderdeel op voorraad. Je kunt snel verder genieten van je reis. Dit is de drijfveer voor de ondernemers om het plan voor een hulpdienst uit te gaan werken.

Jan en Anne reizen ruim 25 jaar met de camper en hebben regelmatig meegemaakt dat onderdelen kapotgingen. Mede door deze ervaring zal de ontwikkeling van de hulpdienst uitkomst bieden voor vele kampeerders die soortgelijke mankementen ervaren tijdens hun reis. Het plan om hiervoor een app te ontwikkelen was snel geboren en zij hebben in schoonzoon Tommie Essens een goede sparringpartner gevonden. Hij gaat in dit nieuwe bedrijf de dagelijkse gang van zaken leiden. Een dergelijke app is momenteel uniek in Europa.

CCase biedt de Europese kampeerders met camper of caravan, tijdens de reis, hulp bij het oplossen van storingen en mankementen in het woon-/leefgedeelte. Na het afsluiten van een abonnement kan via een onlineapplicatie de storing worden gemeld, waarna CCase op zoek gaat naar een oplossing voor reparatie. De kampeerder wordt hiermee ontzorgd. Door het zoeken naar een oplossing voor een mankement uit handen te geven, blijft het vakantiegenot van de kampeerder optimaal. Ook worden problemen zoals taalbarrière of onvoldoende technische kennis, voor het oplossen van de storing, weggenomen. 

CCase zoekt een reparatiebedrijf, aan de hand van uw huidige gps-locatie, bij u in de buurt, checkt of het benodigde onderdeel op voorraad is, en maakt een afspraak voor reparatie, op een moment dat het u schikt. Om u een zo betrouwbaar mogelijk reparatiebedrijf aan te kunnen bieden, wordt na afloop altijd gevraagd tot het geven van een beoordeling, over het handelen en de geboden service van het reparatiebedrijf. 

In tegenstelling tot hulpdiensten voor noodhulp (motorpech/bandenpech), bestaat er geen hulpdienst bij storingen en mankementen aan onderdelen in het woon-/leefgedeelte van de camper of caravan. Tot op heden is de eigenaar van de camper of caravan genoodzaakt om zelf op zoek te gaan naar een dealer of kampeer- en recreatiebedrijf in geval van dergelijke mankementen.

Doelgroep
De verkoop van de dienst vindt, bij aanvang in het Nederlands, plaats binnen de kampeerbranche aan verschillende doelgroepen, te weten:

 • Particuliere camper- en caravanbezitters die in het buitenland op vakantie gaan. De keuze is gebaseerd op de verwachting dat kampeerders in eigen land weinig of geen gebruik zullen maken van de dienst (geen taalbarrière en eigen netwerk).
 • Particuliere verhuurders van campers en caravans, die de dienst aan kunnen bieden aan de huurders.
 • Verhuurbedrijven van campers en caravans, die de dienst aan kunnen bieden aan de huurders.

De dienst wordt vanaf de start aangeboden in vijf talen (Nederlands, Engels, Duits, Frans en Italiaans), zodat uitbreiding naar andere landen op korte termijn kan worden gerealiseerd.

Er wordt een actief marketingbeleid gevoerd door middel van social media, verkoopbrochures, de website en advertenties in diverse vakbladen. Tevens worden alle mogelijke kanalen vanuit Facile Media aangesproken om van daaruit klanten te werven.

Missie 
De missie van CCase is de Europese kampeerder tijdens hun reis en vakantie service verlenen bij het vinden van oplossingen die leiden tot herstel of reparatie van mankementen in het woon-/leefgedeelte van de camper en caravan.

Visie
Het is onze ambitie om in de Europese markt de kampeerder met hulpvragen bij mankementen in het woon-/leefgedeelte, een snelle en doelgerichte oplossing te bieden zodat de vakantie direct kan worden voortgezet, waardoor ook in de toekomst de voorkeur wordt gegeven aan onze hulpdienst.

Strategie
Over drie tot vijf jaar hebben 5% tot 10% van alle camperaars een abonnement afgesloten op onze dienst. De rentabiliteit en liquiditeit ontwikkelen zich positief. We genereren voldoende liquide middelen om te blijven investeren in vernieuwingen en verbeteringen van de software, zonder dat we daar additionele financiering voor nodig hebben. 

Markt
Wij gaan ons richten op de camper- en caravanmarkt in Europa. Primair de campermarkt, omdat op dit vlak de meeste kennis en ervaring voorhanden is. De markt voor campergebruikers blijft nog altijd groeien. Dit wordt bevestigd vanuit de importeurs van campers en is visueel zichtbaar op de Camper- en Caravanbeurs in Utrecht. 

Inmiddels telt Europa meer dan 1,8 miljoen geregistreerde campers, waar we in Nederland in 2016 de 100.000 zijn gepasseerd. De grote camperlanden Frankrijk en Duitsland tellen samen al ongeveer 900.000 geregistreerde campers. Naast de 1,8 miljoen geregistreerde campers, telt Europa ook bijna 4 miljoen geregistreerde caravans, waarvan 460.000 in Nederland. In het eerste jaar richten we ons op de Nederlandse en Belgische markt. In 2019 komt daar de Engelse markt bij en het jaar erna volgen de andere Europese landen. Het doel is alle Europese landen te bedienen. 

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
Door jarenlange ervaring als uitgeverij in de branche beschikken Anne en Jan over een groot netwerk binnen de camperbranche. Hieronder vallen onder andere grote leveranciers van camperproducten, dealers en recreatiebedrijven. Er zijn ongeveer tien fabrikanten verantwoordelijk voor het leveren van apparatuur voor het woon-/leefgedeelte van de camper/caravan. Deze tien fabrikanten bevinden zich binnen het huidige netwerk van de ondernemers. Deze worden allen benaderd voor informatie over hun dealernetwerk. Tevens wordt gevraagd deze dealers te informeren over de hulpdienst, waardoor het doorsturen van een klant naar een dealer voor reparatie soepel verloopt. 

Zo beschikt CCase toch over een groot netwerk en heeft het grote kennis van de markt, waardoor accuraat kan worden ingespeeld op de ontwikkelingen en trends in de markt. 

De aan te bieden dienst is op dit moment uniek, simpelweg om het feit dat dit concept niet bestaat voor Nederlandse kampeerders in het buitenland met een camper of caravan. Voor Nederlandse kampeerders binnen Nederland, met een camper of caravan, bestaat wel een soortgelijke dienst. De grote verschillen waarin wij ons onderscheiden zijn:

 • Het aanbieden van de dienst in zowel binnen- als buitenland.
 • Wij zijn geen reparatiebedrijf die reparaties uitvoert op locatie; voordelen hiervan zijn dat er geen extra kosten worden gerekend zoals: voorrijkosten en een uurtarief.
 • Garantie dat het defect wordt verholpen, omdat wordt samengewerkt met specialisten bij u in de buurt (locatie van de kampeerder op het moment van melden defect).
 • Verhuurbedrijven en particuliere verhuurders kunnen de dienst aan hun klanten aanbieden.

Verder onderscheidt CCase zich door de dienst vanaf de start aan te bieden in vijf talen. Door uitbreiding naar het buitenland te realiseren is dit een mooie opstap om de onderneming verder te kunnen laten groeien.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

ICT (app + backoffice) € 90.000,-
Marketing € 50.000,-
Kantoorinrichting € 18.000,-
Overige kosten € 22.000,-
Onvoorzien € 10.000,-
Totaal € 190.000,-
Eigen middelen € 25.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 165.000,-

Leenbedrag: € 165.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is CCase B.V.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer J.C.M. van den Dobbelsteen en mevrouw A.E.M. van den Dobbelsteen voor een bedrag van minimaal € 165.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Het echtpaar Van den Dobbelsteen geeft een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 165.000,-. Deze borgtocht heeft grotendeels materiële waarde.
 • Ter securering van de borgstelling wordt er een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 165.000,- op het woonhuis, Hoessenboslaan 40, 5351 PD te Berghem gevestigd. Volgens een recent taxatierapport zit er een overwaarde in het woonhuis ten opzichte van de huidige hypothecaire lening. Deze maakt de borgstelling grotendeels materieel.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft dit bedrijf de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en gebaseerd op het bedrijfsplan voor 2018 en 2019. De Collin Credit Score overall komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
De prognose is voorzichtig opgesteld, waarbij met name aan de kostenkant grote bedragen zijn vermeld, zoals de marketingkosten. De ondernemers geven aan dat indien nodig er bespaard kan worden op de management fee, omdat ze niet volledig afhankelijk zijn van de inkomsten uit CCase. Er zijn ook inkomsten uit hun andere bedrijf Facile Media om in hun privéonderhoud te voorzien. Deze besparing op de management fee hebben wij verwerkt in de prognose voor het eerste jaar, waarna er een netto cashflowoverschot is van € 24.000,- op een omzet van € 329.000,- (score Excellent). Over het tweede jaar (2019) is het verwachte netto cashflowoverschot € 150.000,- met een omzet van € 759.000,- (score Excellent). Hoewel de prognoses behoudend zijn, de kosten lager gehouden kunnen worden en de plannen goed zijn onderbouwd, moeten deze nog wel gerealiseerd worden. Daarom hebben wij de score voor de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Voldoende.

Solvabiliteit
Bij aanvang van het bedrijf wordt door de ondernemer € 25.000,- ingebracht. De solvabiliteit is daarmee ruim 13% bij een balanstotaal van € 190.000,- en scoort daarmee Matig. Als gevolg van het verwachte opstartverlies over 2018 komt de solvabiliteit uit op negatief (groot -€ 7.000,-). Per ultimo 2019 wordt een solvabiliteit van ruim 57% berekend bij een balanstotaal van € 261.000,- (score Excellent). De met een tweede hypothecaire inschrijving gesecureerde borgstelling geeft comfort. Omdat de verwachtingen nog gerealiseerd moeten worden, hebben wij de score van de Solvabiliteit vooralsnog vastgesteld op Matig.

Liquiditeit
Bij aanvang van de activiteiten is de liquiditeit mede door de financiering via Collin Crowdfund ruim. De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) komt ultimo 2018 uit op 1,5 en scoort daarmee Goed. De jaren daarna worden current ratio van ruim boven de 5,0 geprognosticeerd, hetgeen Excellente scores oplevert. Hoewel de ondernemers met mogelijke kostenbesparingen adequaat op de liquiditeit kan sturen, hebben wij de score voor de Liquiditeit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende 
Overall: Voldoende

Extra beloning

Iedere investeerder ontvangt een registratiecode. Met deze code kan gratis gebruik worden gemaakt van de hulpdienst gedurende de looptijd van de financiering. Het abonnement is niet overdraagbaar. De registratiecode zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemers. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-5809 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-03-2018 om 22:00
investeerder-19763 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-03-2018 om 11:06
investeerder-9893 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-03-2018 om 21:15
investeerder-26235 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-03-2018 om 15:14
investeerder-53942 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-03-2018 om 17:19

Reacties

Investeerder – 49727
28-02-2018 16:23
Goedenmiddag,

Kunt u aangeven wat de daadwerkelijke overwaarde op het woonhuis is?

Met vriendelijke groet, Roel van Borselen

Collin Crowdfund
28-02-2018 16:38
Beste investeerder,

Dank voor uw reactie.
Conform een door ons ontvangen taxatierapport van 19-2-2018 kan ik u mededelen dat de overwaarde op het woonhuis momenteel € 95.000,- is.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 53239
01-03-2018 11:14
Hoe ziet men de marketing, ik heb al 17 jaar een camper maar nog nooit gehoord. van de uitgeverij en de daarbij behorende app? Is er geen concurrentie van de Nederlandse Kampeerauto Club?

Investeerder – 47828
01-03-2018 11:53
Beste investeerder,

Jammer dat u nog nooit van de Facile-en-Route Campergids heeft gehoord. Inmiddels is de 21ste uitgave beschikbaar en wordt de gids al 12 jaar in 5 talen op de Europese markt gebracht. De Camperstop-App is sinds 2 jaar verkrijgbaar en heeft bijna 100.000 downloads. De NKC heeft de Facile-en-Route gids ook altijd aan eigen leden verkocht, verder is de gids te koop bij de ANWB, boekhandel en camperbedrijven. Aangaande uw vraag over concurrentie: NKC heeft geen optie als het gaat over de hulpdienst zoals door CCase wordt aangeboden.

Met vriendelijke groet,
Jan en Anne van den Dobbelsteen

Investeerder – 25610
01-03-2018 11:14
– hoe vaak komen storingen en mankementen in het woon-/leefgedeelte voor tijdens de reis? – wat zijn, gemiddeld, de kosten verbonden aan het opheffen van storingen en mankementen? – bestaan er in het buitenland vergelijkbare bedrijven? zo niet, is er dan wel behoefte aan deze dienstverlening?

Investeerder – 47828
01-03-2018 11:46
Beste investeerder,

Vele camperaars zijn vaak en lang onderweg door Europa, vaak meerdere malen per jaar. Zowel uit onderzoek onder camperaars als uit eigen ervaring (25 jaar) gaat er tijdens een reis altijd iets kapot. Soms kleine dingen als sluitingen van kastjes of de waterpomp, soms grotere mankementen als het niet inklappen van de satelliet-schotel of een niet werkende koelkast/kachel. Omdat het lastig is een reparatiebedrijf en/of onderdelen te vinden/zoeken in het buitenland wordt de reparatie vaak na thuiskomst uitgevoerd of de reis wordt afgebroken. Dit betekent gedurende de hele reis irritaties en verminderd reisgenot. Met een abonnement bij CCase wordt er naar een oplossing gezocht in de buurt van de reiziger, waardoor snel de reis weer met veel plezier kan worden voortgezet. Voor wat betreft de kosten aan mankementen, is geen gemiddelde te bepalen en die zijn voor de klant. De dienst van CCase bestaat uit zoeken naar een pasklare oplossing voor het probleem. Zover bekend is er geen vergelijkbare dienst in Europa en uit eigen onderzoek blijkt er zeker behoefte te zijn aan de dienstverlening.

Met vriendelijke groet,
Jan en Anne van den Dobbelsteen

Investeerder – 28067
06-03-2018 10:50
kunt u zeggen welke kosten u voor uw dienstverlening rekent? Wat kost een abonnement, en hoe wordt voorkomen dat er te hoge prijzen door de op te roepen bedrijven worden gerekend?

JCM van den Dobbelsteen
06-03-2018 12:13
Beste investeerder,

Hartelijk dank voor uw bericht. Een abonnement zal € 35 p[er jaar gaan kosten. CCase zoekt een reparatiebedrijf, checkt of het benodigde onderdeel op voorraad is, informeert wanneer de reparatie zou kunnen plaatsvinden en vraagt om een prijsindicatie dit ter beoordeling van de klant. Om de klant een zo betrouwbaar mogelijk reparatiebedrijf aan te kunnen bieden, wordt na afloop altijd gevraagd tot het geven van een beoordeling, over het handelen, de geboden service van het reparatiebedrijf en de prijs. Op deze manier trachten wij de beste prijs/kwaliteitsverhouding aan te kunnen bieden.

Met vriendelijke groet,
Jan en Anne van den Dobbelsteen

Investeerder – 45367
06-03-2018 12:31
Goede morgen, ik heb nogal wat vragen bij deze aanvraag. Er wordt 18.000 gevraagd voor kantoorinrichting. Is er bij de uitgeverij geen kamertje meer vrij met een bureau, een telefoon, een kast en een computer ? Veel meer heb je m.i niet nodig. Dan nog 32.000 voor overige kosten en onvoorzien. Ik ga ervan uit dat de 90.000 voor het ontwikkelen van de app redelijk vast is (het is tenslotte niet de eerste app). Wat je uit wilt geven aan marketing heb je ook zelf in de hand. Is de 32.000 dan niet gewoon verliesfinanciering ? Tenslotte: iedereen heeft tegenwoordig een smartphone of tablet zodat iedereen onderweg zelf een reparatiebedrijf kan vinden. Mensen die lang in het buitenland zijn spreken de taal vaak wel een beetje en anders zijn er ook nog mede-campergebruikers, woordenboeken en vertaal-apps. Ook ik heb grote twijfels aan de behoefte aan deze dienstverlening.

JCM van den Dobbelsteen
06-03-2018 15:08
Beste investeerder,

Zoals ook hierboven in de pitch aangegeven, ontvangt CCase een melding van de abonnee via de app, waarna de medewerkers van CCase contact zoeken met een reparatiebedrijf in de buurt van actuele verblijfplaats van de abonnee. Tevens checken onze medewerkers of het benodigde onderdeel op voorraad is, informeren wanneer de reparatie zou kunnen plaatsvinden en ze vragen een prijsindicatie op. Daarna stemmen zij met de abonnee af of de reparatieafspraak tegen de voorgestelde prijs gemaakt kan worden met het reparatiebedrijf. Hierdoor staat een mogelijke taalbarrière een snelle en juiste reparatie nooit in de weg. De investeringen in het investeringsoverzicht zijn bedoeld voor een goede bezetting met goede middelen om deze dienstverlening te kunnen bieden. De ontwikkelingskosten van de app en website staan inderdaad vast en met de app spelen wij juist in op het feit dat de meeste mensen op reis een tablet of smartphone bij zich hebben. Uit ons marktonderzoek blijkt de behoeft die tevens bevestigd wordt vanuit ons netwerk in de branche en dan met name de verhuurders van campers en caravans en dat zij graag € 35 per jaar willen betalen voor deze hulpdienst.

Op dit moment zijn wij namelijk ook in gesprek met verschillende partijen uit de verhuurders branche over de afname van onze dienst. Zij willen deze dan aanbieden bij de verhuur van hun campers of caravans. Wij zijn hierover al in een vergevorderd stadium van onderhandeling met een grote verhurende partij, waarvan wij de naam nog niet kunnen noemen.

Met vriendelijke groet,
Jan en Anne van den Dobbelsteen

Investeerder – 14766
07-03-2018 16:20
Goedemiddag Als ik alles goed begrijp is uw dienstverlening als volgt. Ik sta met mijn camper in de Dordogne en ik heb problemen met mijn gascomfort. Ik neem dan contact met u op en u geeft aan bijv: 10 kilometer verderop in (de te nomen plaats en adres) zit firma die en die en die kan uw probleem verhelpen. Heb ik het zo goed verwoord. Ik ga ervan uit dat dit telefonisch en per email kan gebeuren. groeten Dirk

JCM van den Dobbelsteen
07-03-2018 17:25
Beste Dirk,

U heeft het bijna goed verwoord. U meldt het defect via de mobiele app (smartphone & tablet) , die actief is voor abonnees. De melding komt bij ons binnen, wij zien het soort defect (merk, type etc.) en uw locatie. Wij beschikken over een complete database met reparatie en accessoire-bedrijven in Europa en zoeken contact met een bedrijf die de reparatie kan uitvoeren. De app heeft een chatfunctie en hiermee wordt met u gecommuniceerd over de reparatie. In overleg kan eventueel een onderdeel worden besteld en een afspraak gemaakt. U ontvangt dan via de chat een prijsopgave (van het reparatiebedrijf), een afspraak, een naam en adres en GPS-coördinaten van het reparatiebedrijf. Als u daar aankomt op de afgesproken dag en tijd is men op de hoogte van uw komst en wordt u snel geholpen.

Met vriendelijke groet,

Jan van den Dobbelsteen

Investeerder – 45417
07-03-2018 16:20
Dit laatste begrijp ik niet. Waarom zou een verhuurbedrijf dit zijn klanten aanbieden? Is niet de verhuurder van de caravan of camper verantwoordelijk voor de reparatie van de camper in plaats van de huurder? Zelf reis ik toevallig ieder jaar enkele maanden door Europa in een camper. Mijn ervaring is dat als er iets mis is met kampeermiddelen, campingpersoneel vaak ruimschoots kan assisteren in het oplossen van het probleem, danwel precies weet welke bedrijven in de buurt dergelijke problemen kunnen repareren. Heeft u dit meegenomen in uw marktonderzoek? Vriendelijke groet, Sjoerd

Investeerder – 47828
08-03-2018 8:59
Beste Sjoerd,

Een verhuurder is inderdaad verantwoordelijk voor het verhuurde object. De organisatie waarmee wij in gesprek zijn geeft aan dat zij graag gebruik willen maken van de dienst van CCase. Het is voor hen tijdrovend/duur om zelf de problemen voor de huurders op te lossen. Ook is o.a. de knowhow en taalkennis niet voldoende voorhanden. Het is voor de verhuurder van belang dat zijn huurder snel en eenvoudig geholpen wordt zodat deze zijn reis weer kan voortzetten.

Het is goed om te lezen dat u zelf ook vaak/lang met de camper op pad bent. Het kan inderdaad zijn dat campingpersoneel behulpzaam is bij het zoeken naar oplossingen, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat zij hiervoor structureel worden ingezet. Mensen zoeken nu nog naar alternatieve oplossingen voor de reparatie van mankementen dit omdat een dienst als van CCase nog niet bestaat. Daarnaast verblijven camperaars vaak op camperplaatsen waar geen personeel aanwezig is. Uit ons onderzoek blijkt dat taal- en technische kennis het probleem is in geval van het oplossen van mankementen.

Maar wat is nu makkelijker dan in de CCase-app (smartphone/tablet) in eigen taal te kunnen aangeven, eventueel met een foto, wat het mankement is. Wij zoeken en contacten dan de mogelijke reparatiebedrijven voor het oplossen van het probleem. Zelf een reparatie uitvoeren kan natuurlijk ook wij zoeken dan een bedrijf die het onderdeel op voorraad heeft of voor u kan bestellen.

Met vriendelijke groet,
Jan van den Dobbelsteen

Ondernemer

Jan en Anne van den Dobbelsteen en Tommie Essens

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas