26085

C’est Bon Heemstede

€ 180.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 188
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

6 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-01-2017 in 1 uur volgeschreven door 188 investeerders

Samenvatting

C’est Bon heeft 15 speciaalzaken in Nederland en opent binnenkort ook een vestiging in Heemstede. C’est Bon voorziet haar klanten van verse noten, zuidvruchten, Fairtrade koffie en heerlijke thee. Binnenkort openen Marcel van Alder en Reggy Rumawatine als vennootschap onder firma een nieuwe vestiging: C’est Bon Heemstede vof. De winkeloppervlakte aan de Binnenweg 157 is 130 m2. Elke dag worden er noten gebakken in de winkel. Dit garandeert versheid en draagt bij aan een bijzondere beleving in de winkel. Daarnaast komt er een chocolade atelier waar chocolade producten vervaardigd en verkocht worden.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte is € 220.000,-. Uit eigen middelen wordt er € 40.000,- ingebracht door de ondernemers. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 180.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
De activiteiten worden geëxploiteerd door C’est Bon Heemstede vof. De vennoten zijn Marcel van Alder en Reggy Rumawatine. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert C’est Bon Heemstede vof als Laag risico. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is C’est Bon Heemstede vof. Vanuit de vof-structuur zijn Marcel van Alder en Reggy Rumawatine hoofdelijk aansprakelijk. De vennoten hebben een overlijdensrisicoverzekering afgesloten ter hoogte van € 180.000. Deze overlijdensrisicoverzekering wordt verpand aan de zekerhedenagent van Collin Crowdfund.

Leendoel

C’est Bon Heemstede is een nieuwe onderneming. De gevraagde financiering bij Collin wordt benut voor de verbouwing, inventaris, voorraad en huurgarantie voor de nieuwe winkel.

Ondernemer

Marcel van Alder (1965) heeft na de middelbare school zo’n vijf jaar gewerkt als assistent manager bij McDonald's en is daarna bij de Gemeente Almere aan de slag gegaan, de laatste zes jaar als adviseur communicatie, sales & marketing. Hij is een stressbestendige, harde werker met organisatorische en communicatieve kwaliteiten die het werk goed kan inplannen. Hij is rustig en consciëntieus en komt verplichtingen na. Marcel is altijd goedgehumeurd, integer en vriendelijk.
Reggy Rumawatine (1967) heeft na de MEAO verschillende functies gehad op financieel en administratief gebied, de laatste jaren bij Havas media. Hij is een gedisciplineerd en sociaal persoon, die zakelijkheid weet te combineren met een vriendelijke voorkomendheid. Hij is goedgehumeurd en blijft rustig; ook in stressvolle situaties. 

Marcel en Reggy zijn getrouwd en wonen in Amsterdam-West. Ze hebben samen stage gelopen bij twee verschillende C’est Bon zaken van leden van het franchisebestuur van C’est Bon. Deels om kennis te maken met het vak en deels om te laten zien of ze geschikt zijn voor de formule. Deze stage hebben ze met plezier doorlopen en ze zijn geschikt bevonden voor de formule. In januari draaien ze mee in enkele C’est Bon-vestigingen voor verdere training.

Onderneming

C'est Bon exploiteert al sinds 1979 speciaalzaken. In heel Nederland voorziet C'est Bon haar klanten van onder andere verse noten, zuidvruchten, gember en honing, Fairtrade koffie en heerlijke soorten thee. C’est Bon betekent letterlijk “het is goed”. In de C’est Bon winkels betekent dit echter nog veel meer. “Gewoon goed” is voor ons niet genoeg. C’est Bon Nederland is een coöperatieve vereniging met een eigen franchiseorganisatie. Samen met alle andere ondernemers staat men garant voor de kwaliteit en de afkomst van de producten, iets wat tegenwoordig niet meer altijd vanzelfsprekend is. Alleen de beste kwaliteit wordt ingekocht en in de bewerking worden unieke keuzes gemaakt, zodat de klant producten koopt waarvan men kan genieten en die het waard zijn om voor terug te komen. Het is deze manier van werken waardoor steeds meer klanten C’est Bon weten te vinden.

Winkelpand
Het pand aan de Binnenweg 157 in Heemstede wordt eerst verbouwd en er wordt een doorgang gemaakt naar het huidige magazijn. Een deel van het magazijn zal voor de realisatie van het chocolade atelier gebruikt worden. Het pand wordt industrieel ingericht en voorzien van een notencounter, chocolade/bonbons counter, kastruimte voor het assortiment met geschenken, snack- en zoetwaren. Daarnaast wordt de gevraagde financiering benut voor de startvoorraad.

Assortiment 
In de vestiging in Heemstede komt er een notentoonbank bestaande uit twee delen, welke voorzien zijn van naturel noten, gebakken ongezouten- en lichtgezouten noten. De noten worden dagelijks vers gebakken. Door advies van het Voedingscentrum bestaat er een grotere belangstelling voor ongezouten noten en is deze productgroep een belangrijk deel van het dagelijkse voedingspatroon geworden. 
Pindakaas maakt op het moment een belangrijk deel uit van de notenomzet. De klant krijgt te zien hoe pindakaas gemaakt wordt (in de varianten ongezouten en licht gezouten) en hoe lekker puur natuur kan zijn, want de pindakaas wordt geproduceerd zonder toegevoegde vetten en suikers. 

De zuidvruchten zullen op verrijdbare tafels worden gepresenteerd, zowel binnen als buiten. Dit zijn lang houdbare producten met weinig risico op bederf. Deze producten zijn voornamelijk populair bij de oudere generatie. Nieuw zijn de ‘Ready To Eat’ zuidvruchten, welke direct gegeten kunnen worden. Deze producten worden vooral verkocht aan de ‘werkende consument’, die kiest voor gemak.

In het assortiment mag de verkoop van potjes jam niet ontbreken. Deze zijn huisgemaakt van zuidvruchten. Daarnaast wordt een aparte plek ingericht voor het snack- en zoetassortiment. Deze zijn voorverpakt verkrijgbaar, via een commerciële succesformule 2 voor € 5,- en 3 voor € 5,-. Deze producten kunnen niet los worden gepresenteerd aangezien dit ten koste gaat van de versheid.

Tevens komt er een koffie-, thee- en chocoladegedeelte in de winkel, bestemd voor de losse verkoop. Voor extra beleving bieden we een gratis kopje koffie aan met een ambachtelijk geproduceerd chocolaatje erbij. In de winkel zal ruimte worden gecreëerd voor een chocolade-atelier. Dit wordt de absolute eyecatcher van de winkel. Hier kan men zien hoe de producten met de hand worden gemaakt. Vooral de ambachtelijke manier van werken en de fantastische smaak van de producten is een USP. Naast de balie met de ambachtelijk geproduceerde chocolade staat ook de vitrine met bonbons.

Verder zal er wandruimte worden ingericht voor het assortiment cadeauartikelen. De verscheidenheid in deze belangrijke assortiment groep zal veel mensen aanspreken. Vooral rondom de feestdagen zal dit tot een boost in de omzet leiden.

Doelgroep
Heemstede is een goede vestigingsplaats voor C’est Bon. Uit het KvK-rapport ‘Winkelen in Heemstede: van goed naar excellent’ komt naar voren dat er behoefte is aan een notenspeciaalzaak. De stad heeft een inwoneraantal van 26.700 en bestaat veelal uit hoger opgeleiden, tweeverdieners en oudere draagkrachtigen uit het hogere segment. De klanten waarderen een goed product en komen doelgericht naar de winkel. Ze stellen hoge eisen aan kwaliteit en dienstverlening. 
De helft van de klanten aan de Binnenweg komt om (dagelijkse) boodschappen te doen en één derde om te winkelen. Op zaterdag komt er meer winkelend publiek. Twee derde van de klanten komt meerdere malen per week in het winkelgebied. Door de regiofunctie van Heemstede is het bereik groter, vooral in de weekenden komen klanten vanuit de hele regio (onder andere Aerdenhout, Haarlem, Bloemendaal en Hoofddorp). 

Concurrentie en onderscheidend vermogen
Het pand is gelegen op een goede locatie aan de Binnenweg in Heemstede, waar veel publiek voorbij komt. In de straat zit een ambachtelijke slager en een gezondheidswinkel, maar ook publiekstrekkers zoals de Blokker, Albert Heijn, Zeeman en Vomar. C’est Bon Heemstede maakt onderdeel uit van een landelijke keten van 15 winkels. In de nieuwe winkel zal onder toeziend oog van de klant chocola gemaakt worden, naast dat er ook noten gebrand worden. Hierdoor kan C’est Bon zich onderscheiden en kan men de concurrentie voorblijven. 
C’est Bon Heemstede wordt de tweede vestiging van C’est Bon welke een financiering via Collin Crowdfund verkrijgt. De vestiging in Zeist ging hen voor. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

C’est Bon Heemstede is een nieuwe onderneming. De totale investeringsbehoefte bedraagt € 220.000,- en is bedoeld voor de verbouwing, inventaris, voorraad en huurgarantie voor de nieuwe winkel.

Investeringsoverzicht

Verbouwing/inrichting € 110.000,-
Inventaris € 40.000,-
Bankgarantie huur € 8.000,-
Voorraad € 24.000,-
Voorfinanciering BTW* € 35.500,-
Liquide midddelen € 2.500,-
Totaal  € 220.000,-
Eigen vermogen  € 40.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 180.000,-

* Doordat de BTW mee wordt gefinancierd, ontstaat na teruggave extra werkkapitaal van waaruit de aanloopkosten opgevangen kunnen worden.

Leenbedrag: € 180.000,-
Rente: 8,0 %
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer M. van Alder en de heer R. Rumawatine handelend onder C’est Bon Heemstede vof. Vanwege de gekozen rechtsvorm is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de beide vennoten voor de lening via Collin. Op dit moment is de vermogenspositie in privé beperkt. Er zijn twee kapitaalverzekeringen aanwezig welke samen ongeveer € 30.000,- aan waarde hebben.
  • Er is een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van Marcel van Alder en Reggy Rumawatine ter hoogte van € 180.000,-, waarvan de looptijd gelijk is aan de looptijd van de lening. Deze verzekering wordt verpand aan de zekerhedenagent van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score noteert een Laag risico.

Collin Credit Score 
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling is uitgegaan van een prognose voor de eerste drie jaar, welke is opgesteld in samenwerking met Roos Accountant in Velp. Deze prognose is mede gebaseerd op ervaringen van vergelijkbare C’est Bon vestigingen. Voorzichtigheidshalve is de prognose naar beneden bijgesteld. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
Op basis van de voorzichtige prognose wordt er in het eerste jaar na opening € 265.000 aan omzet verwacht. Er wordt na privé onttrekkingen een genormaliseerde cashflow van € 32.000,- in 2017 geprognosticeerd. Na aflossing van de lening aan Collin resteert er een netto cashflow tekort van € 4.000,-. Dit zou een score van Matig betekenen. In het tweede jaar van de onderneming stijgt de omzet volgens de prognose naar € 278.000,-. Bij gelijkblijvende privé onttrekkingen wordt er een genormaliseerde cashflow van € 37.000,- verwacht. In 2018 wordt er een minimaal netto cashflow overschot verwacht, wat een score van Voldoende met zich meebrengt. 
De ondernemers van de vestiging in Heemstede zijn er enorm op gebrand om een hogere omzet dan de prognose te realiseren. De omzetprognose van C’est Bon Heemstede is namelijk voorzichtiger ingeschat dan de gerealiseerde omzet van vergelijkbare vestigingen (Oosterbeek & Amersfoort), welke gemiddeld € 349.000,- realiseren. Uitgaande van bijvoorbeeld een omzet € 315.000,- (10% lager dan de benchmark), met een gelijkblijvende marge en bedrijfskosten ten opzichte van de omzet, resteert er een netto cashflowoverschot van € 16.000,- in 2017. Dit zou een score van Ruim voldoende betekenen. Wij achten het passend de rentabiliteit op Voldoende te classificeren.

Solvabiliteit 
Met een eigen inbreng van € 40.000,- op een balanstotaal van € 220.000,- (18%), kwalificeren wij de solvabiliteit op de openingsbalans, na financiering, als Voldoende. Na het eerste jaar stijgt de solvabiliteit naar verwachting tot 26% op een balanstotaal van € 203.000,-. Dit brengt een score van Ruim voldoende met zich mee. Mede doordat er in privé twee kapitaalverzekeringen aanwezig zijn ter hoogte van € 30.000,- , welke eventueel liquide gemaakt kunnen worden, kwalificeren wij de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Liquiditeit 
De liquiditeitspositie van C’est Bon Heemstede is ontspannen. Op de openingsbalans is sprake van een verwachte current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 2,1, wat een score Excellent zou betekenen. De vlottende activa bestaat grotendeels uit de terug te ontvangen BTW op investeringen en de voorraad. De vlottende passiva bestaat volledig uit de aflossing aan Collin. Per ultimo 2017 en 2018 blijft de current ratio naar verwachting ongeveer gelijk aan het niveau van de openingsbalans. Wij achten het voorzichtigheidshalve het meest passend om vooralsnog voor de liquiditeit de score Ruim voldoende te hanteren.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 1.000,- krijgen een kortingsbon van 10% voor aankopen bij C’est Bon Heemstede.
De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-26419 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
19-01-2017 om 14:38
investeerder-16269 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2017 om 14:37
investeerder-19771 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-01-2017 om 14:35
investeerder-3997 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2017 om 14:35
investeerder-16976 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2017 om 14:35

Reacties

Investeerder – 10128
19-01-2017 16:13
De Dun & Bradstreet score noteert een Laag risico. Dat roept een vraag op; bij een startende ondernemer geeft D&B nooit een laag risico. Waarom nu dan wel?

Collin Crowdfund
19-01-2017 16:42
Beste investeerder, De kwalificatie Laag risico is een kwalificatie die afgegeven wordt door het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. Hoe zij tot hun ratings komen kunt u teruglezen op onze eigen website op de pagina ‘Risico’s’. In dit geval betreft het een startende IB-onderneming welke in een vof constructie wordt geëxploiteerd. In veel gevallen zien wij dan een kwalificatie Laag risico.

Ondernemer

Reggy Rumawatine en Marcel van Alder

Crowdfund Coach


Henk Beke