47211

Chantal Kouwenhoven B.V.

€ 80.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 112
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 5-02-2024 in 1 uur volgeschreven door 112 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Chantal Kouwenhoven B.V.
Sector Vastgoed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Verbouwing onroerend goed
Datum van oprichting 14-09-2006

Leendoel

De ondernemer betreft mevrouw Chantal Kouwenhoven. Zij heeft met Chantal Kouwenhoven B.V. een vastgoedportefeuille opgebouwd in het historische centrum van Delft. Binnen deze vastgoedportefeuille zitten drie objecten aan de Molslaan met de huisnummers 11a, 16a en 16b, en een object aan de Kalverbos 2. Alle objecten zijn in verhuurde staat en de leegstand is nihil (op Molslaan 16a na, aangezien deze momenteel wordt verbouwd). De vastgoedportefeuille kent na financiering en verbouwingsinvestering op basis van WOZ-waarden een totale waarde van € 1.061.000,- met een openstaande schuld van € 347.064,- per januari 2024.

De gevraagde financiering zal worden gebruikt om de Molslaan 16a te renoveren. De renovatie is reeds in gang gezet, echter zijn de liquide middelen op dit moment beperkt aanwezig omdat er in september voor is gekozen om Kalverbos 2 met eigen middelen aan te kopen. Er is binnen de vastgoedportefeuille veel vermogen in "stenen" opgebouwd en met de gevraagde financiering wordt een deel van overwaarde liquide gemaakt. 

Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd op het onroerend goed aan de Kalverbos en een tweede hypothecaire inschrijving op de drie objecten aan de Molslaan.

Er wordt een lineaire lening van € 80.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden, met een slottermijn van € 40.000,- en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Financieringsbehoefte

Verbouwing onroerend goed € 80.000
Totaal € 80.000
Collin Direct € 80.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer voor de financiering is Chantal Kouwenhoven B.V. 
 • Mevrouw C.P. Kouwenhoven geeft een borgstelling af voor € 80.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel, gezien de overwaarde op de privé woning.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 80.000,- op het onroerend goed aan de Kalverbos 2, 2611 XW, te Delft, kadastraal bekend als sectie B, nummer 3231, te Delft, verkregen ten behoeve van de investeerders. Het onroerend goed kent een waarde van € 103.000,- op basis van de WOZ-waarde per 01-01-2022. Het onroerend goed is op 31-08-2023 aangekocht voor € 125.000,-.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 80.000,- op het onroerend goed aan de Molslaan 11 A, 2611 RJ Delft, kadastraal bekend als sectie D, complexaanduiding 3913, appartementsindex 11 te Delft, en het onroerend goed met als adres Molslaan 16 A en 16 B, 2611 RM Delft, kadastraal bekend als sectie D, complexaanduiding 3926, appartementsindexen 1 en 2 te Delft, verkregen ten behoeve van de investeerders. Er zit een totale inschrijving op het onroerend goed ter hoogte van € 550.000,- met een openstaande restschuld ter hoogte van € 347.064,- per januari 2024. Het onroerend goed kent een totale waarde van € 878.000,- op basis van de WOZ-waarden per 01-01-2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Kalverbos 2, 2611 XW, te Delft, kadastraal bekend als sectie B, nummer 3231, te Delft, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing wordt in mindering gebracht op de slottermijn. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Chantal Kouwenhoven B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de cijfers van Chantal Kouwenhoven B.V. over 2022, de prognose over 2023 en 2024, WOZ-waarden en de privévermogenssituatie. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De jaarcijfers van afgelopen jaren geven geen realistisch beeld van de getoonde cijfers aangezien de exploitatie en activa/passiva van het hotel hier nog in zijn opgenomen. De omzet binnen Chantal Kouwenhoven BV bestaat uit € 60.000,- per jaar aan omzet uit de verkoop van een hotel in 2022 en € 82.740,- per jaar aan huurinkomsten (bij volledige verhuur). Dit maakt een gezamenlijke omzet van € 142.740,- per jaar. In 2024, na financiering, verwacht men op basis van bovenstaande inkomsten en kosten een netto cashflowoverschot ter hoogte van € 14.000,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 1.061.000
Vlottende activa € 20.000
Totaal € 1.081.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 648.000
Langlopende schulden € 380.000
Kortlopende schulden € 53.000
Totaal € 1.081.000

Winst- en verliesrekening prognose (volledig jaar na financiering)

Huurinkomsten (bij volledige bezetting) € 143.000
Exploitatiekosten € 12.000
Personeelskosten € 43.000
Rentelasten € 20.000
Afschrijvingen € 27.000
Belastingen € 6.000
Netto cashflowoverschot € 14.000

Bijlage(n)

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
05-02-2024 om 14:02
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
05-02-2024 om 14:02
Anonieme investeerder heeft € 300 geïnvesteerd.
05-02-2024 om 14:02
investeerder-77700 heeft € 100 geïnvesteerd.
05-02-2024 om 14:02
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
05-02-2024 om 14:02

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders