37806

Chata Polska Supermarkt en Slijterij

€ 90.000  |  6,5% rente  |  120 maanden  Investeerders: 210
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-09-2020 in 1 uur volgeschreven door 210 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Chata Polska Supermarkt en Slijterij
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop bedrijfspand
Datum van oprichting 01-04-2019

Leendoel

Chata Polska Supermarkt en Slijterij is een Poolse supermarkt geëxploiteerd door Hassan Krekari. De ondernemer zoekt een financiering om het pand aan te kopen wat hij momenteel huurt.

Er wordt een lineaire lening van € 90.000,- verstrekt met een looptijd van 120 maanden en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfspand € 142.500
Overdrachtskosten € 7.500
Totaal € 150.000
Eigen middelen € 60.000
Collin Direct € 90.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer H. Krekari handelend onder de naam Chata Polska Supermarkt en Slijterij. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 90.000,- op het aan te kopen bedrijfspand aan de Rijksstraatweg 33 te Hellevoetsluis verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onderpand heeft een marktwaarde van € 126.000,- op basis van het taxatierapport d.d.13-07-2020.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Chata Polska Supermarkt en Slijterij is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Chata Polska Supermarkt en Slijterij. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed coronavirus
De ondernemer merkt dat klanten zijn gaan hamsteren en andere producten kopen dan voorheen. Naast het hamstergedrag spelen de geldende beperkingen in de horeca ook een grote rol. Mensen zijn en eten meer thuis.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019 

Activa

  2019
Vaste activa € 38.000
Vlottende activa € 21.000
Overige vlottende activa € 83.000
Totaal € 142.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 78.000
Langlopende schulden € 13.000
Kortlopende schulden € 51.000
Totaal € 142.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 531.000  
Bruto winst € 168.000  
Kosten € 72.000  
Resultaat € 96.000  

Winst- en verliesrekening 2020/2021 (prognose)

Omzet € 800.000  
Bruto winst € 185.000  
Kosten € 100.000  
Resultaat € 85.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-109692 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-09-2020 om 10:30
investeerder-110078 heeft € 300 geïnvesteerd.
04-09-2020 om 10:29
investeerder-44587 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-09-2020 om 10:28
investeerder-140404 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-09-2020 om 10:28
investeerder-23428 heeft € 200 geïnvesteerd.
04-09-2020 om 10:28

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders