46902

Chaya Restaurant & Cocktailbar B.V.

€ 225.000  |  10,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 258
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

9 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-01-2024 in 3 dagen volgeschreven door 258 investeerders

Samenvatting

Chaya Houtschilt gaat onder de naam Chaya Restaurant & Cocktailbar een horecaconcept exploiteren met (overkapt) terras aan de boulevard van Kijkduin strand. Chaya Restaurant & Cocktailbar wordt een restaurant annex cocktailbar met bites/shared dining. De gevraagde financiering, met ruime dekking, via Collin Crowdfund is € 225.000,- en wordt gebruikt voor de inrichting en opstart van Chaya Restaurant & Cocktailbar. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 384.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 225.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 10,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun&Bradstreet score voor Chaya Restaurant & Cocktailbar Holding B.V. is Laag risico. Voor Chaya Restaurant & Cocktailbar B.V. is de score Gemiddeld risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de kwalificatie Gemiddeld risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

 • De geldnemers zijn Chaya Restaurant & Cocktailbar Holding B.V. en Chaya Restaurant & Cocktailbar B.V.
 • Mevrouw C. Houtschilt geeft een borgstelling af voor € 225.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde op basis van de overwaarde op de privéwoning.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 225.000,- op het woonhuis aan de Generaal Spoorlaan 485 a F135, 2283GL te Rijswijk, kadastraal bekend als sectie D complexaanduiding 8308 appartementsrecht 124 te Rijswijk, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 150.000,- en een openstaande schuld van € 159.700,- per heden. Het onroerend goed kent een waarde van € 350.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 12-12-2023.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen, echter zal er niet meer dan € 225.000,- worden uitgewonnen.
 • Mevrouw B. Houtschilt (moeder van de geldnemer) geeft een borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Chaya Restaurant & Cocktailbar Holding B.V. en Chaya Restaurant & Cocktailbar B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Chaya Restaurant & Cocktailbar Holding B.V. en Chaya Restaurant & Cocktailbar B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Video Pitch

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de inrichting en start van een restaurant & cocktailbar aan de boulevard van Kijkduin. 

Ondernemer

Chaya Houtschilt (26 jaar) heeft diverse horeca-opleidingen gevolgd en heeft 10 jaar werkervaring in de horeca, waarvan de laatste jaren als barmanager en bedrijfsleider bij bekende horecazaken in Den Haag. Chaya komt uit een echt ondernemersgezin, waarbij haar ouders en zus ook ondernemers zijn.

Onderneming

Chaya Restaurant & Cocktailbar wordt een restaurant annex cocktailbar met bites/shared dining. Gelegen aan de boulevard van Kijkduin met uitzicht op het strand en de zee hebben klanten het hele jaar door een vakantiegevoel. De locatie is de Kijkduinboulevard 41 te Den Haag en kent een oppervlakte binnen van 163 m2 en een terras van 63 m2. Het terras is voorzien van een overkapping die automatisch geopend en gesloten kan worden en zodoende het gehele jaar te gebruiken. 

De boulevard ondergaat een grondige renovatie en gaat gevuld worden met horecazaken, foodcourts en modewinkels. Wanneer de verbouwing compleet is beschikt Nieuw Kijkduin namelijk over meer dan 400 appartementen binnen een straal van minder dan 100 meter.

De keuken zal bestaan uit een shared dining concept met bites uit internationale keuken met een combinatie tussen vlees, vis, vegetarisch en vegan. Buiten ontbijt, lunch, diner en drinks zullen op de warme zomerdagen de mensen op het strand ook een grote rol spelen, waarbij cocktails en gezonde smoothies voor take away verkocht worden. Ook wordt aan de directe bewoners aan de boulevard een ‘roomservice’ aangeboden, waarbij de producten persoonlijk worden afgeleverd. De cocktailkaart zal bestaan uit een zeer uitgebreid assortiment met diverse smaken en presentaties. Natuurlijk zullen alle classics op de kaart te vinden zijn maar Chaya Restaurant & Cocktailbar zal zich voornamelijk gaan onderscheiden door de zelf samengestelde cocktails en bijzondere presentaties. 

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Inrichting / verbouwing  € 70.000,-
Inventaris  € 190.000,-
Automatisering  € 13.000,-
Voorraad € 10.000,-
Voor te financieren BTW € 57.000,-
Waarborgsom  € 34.000,-
Liquide middelen  € 10.000,-
Totaal € 384.000,-
Eigen inbreng  € 51.000,-
Leverancierskrediet € 50.000,-
BTW-lening verhuurder € 58.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 225.000,-

Leenbedrag: € 225.000,-
Rente: 10,0%
Looptijd: 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Chaya Restaurant & Cocktailbar Holding B.V. is Laag risico. Voor Chaya Restaurant & Cocktailbar B.V. is de score Gemiddeld risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de kwalificatie Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze is gebaseerd op het aangeleverde ondernemingsplan, de aangifte Inkomstenbelasting en een taxatierapport van het woonhuis van de geldnemer. De Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit 
De geplande opening van Chaya Restaurant & Cocktailbar is in maart 2024. Voor 2024 wordt een omzet begroot van € 922.000,-, gebaseerd op 115 personen, een gemiddelde bezetting van 69% en een gemiddelde besteding per persoon van € 38,21 exclusief btw. Er wordt een netto cashflow overschot begroot van € 80.000,- in 2024. 

Voor 2025 wordt een omzet begroot van € 1.266.000,-, gebaseerd op 115 personen, een gemiddelde bezetting van 79% en gemiddelde besteding van € 38,21 exclusief btw. Er wordt een netto cashflow overschot begroot van € 136.000,- in 2025. 

Daar de afloscapaciteit is gebaseerd op basis van prognoses kwalificeren wij de afloscapaciteit als Voldoende. 

Solvabiliteit
Bij de start wordt € 51.000,- aan eigen vermogen ingebracht op een balanstotaal van € 384.000,-. De solvabiliteit bedraagt 13%. Wij kwalificeren de solvabiliteit hiermee als Matig. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn Chaya Restaurant & Cocktailbar Holding B.V. en Chaya Restaurant & Cocktailbar B.V.
 • Mevrouw C. Houtschilt geeft een borgstelling af voor € 225.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde op basis van de overwaarde op de privéwoning.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 225.000,- op het woonhuis aan de Generaal Spoorlaan 485 a F135, 2283GL te Rijswijk, kadastraal bekend als sectie D complexaanduiding 8308 appartementsrecht 124 te Rijswijk, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 150.000,- en een openstaande schuld van € 159.700,- per heden. Het onroerend goed kent een waarde van € 350.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 12-12-2023.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen, echter zal er niet meer dan € 225.000,- worden uitgewonnen.
 • Mevrouw B. Houtschilt (moeder van de geldnemer) geeft een borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Chaya Restaurant & Cocktailbar Holding B.V. en Chaya Restaurant & Cocktailbar B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Chaya Restaurant & Cocktailbar Holding B.V. en Chaya Restaurant & Cocktailbar B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door de materiële borgstellingen van de ondernemer en een derde, waarvan die van de ondernemer gesecureerd is met een hypothecaire inschrijving, kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Goed
Overall: Voldoende

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
29-01-2024 om 11:47
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-01-2024 om 11:39
investeerder-271362 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-01-2024 om 11:38
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
29-01-2024 om 11:29
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
29-01-2024 om 11:25

Reacties

Investeerder – 17247
29-01-2024 12:52
Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 150.000,- en een openstaande schuld van € 159.700,- hoe doe je dat ?

Collin Crowdfund
29-01-2024 15:44
Beste investeerder,

Hartelijk dank voor uw vraag.
Er is toestemming bij de eerste hypotheekhouder aangevraagd voor het verlagen van de huidige hypothecaire inschrijving. Die is goedgekeurd voor een verlaging naar € 150.000,-. De documentatie die wij hebben ontvangen over de huidige schuld toont een openstaande schuld van € 159.700,-.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer

C. Houtschilt

Crowdfund Coach


Lars van Meer