45315

Cheese @Home

€ 75.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 157
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-05-2023 in 1 uur volgeschreven door 157 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Cheese @Home
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Overname
Datum van oprichting 01-05-2023

Leendoel

Familie Zuurhout (vader, moeder en zoon) is voornemens een bestaande onderneming over te nemen. De overname betreft een kaasspeciaalbedrijf dat hoofdzakelijk kaas, maar ook zuivel en overige ambachtelijk, lokale geproduceerde producten verkoopt in de regio Veluwe, waar het klantenbestand woont, werkt en recreëert. Dagelijks worden er bestaande routes gereden met de kaasauto, die speciaal ontworpen is voor het bezorgen van kaas op locatie. Zo is de auto voorzien van gekoelde vitrines en airconditioning om de kaas in de juiste vorm en de smaakbeleving te behouden.

De ondernemers zullen het contact voortzetten met de huidige kaasleverancier van Weydeland kaas. Deze premium kaasproducten passen bij het klantbestand. Daarnaast kenmerkt de leverancier van Weydeland kaas zich door actieve begeleiding en ondersteuning van haar klanten.

Het bedrijf zal zo geruisloos mogelijk worden overgedragen aan de nieuwe ondernemers. Zo worden de handelsnaam, contactgegevens en klantenbestand (incl. afnamehistorie) overgenomen om de continuïteit te bevorderen en te waarborgen. De financiering is benodigd om (een deel van) de overname te financieren.

Er wordt een lineaire lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Goodwill € 60.000
Verkoopwagen € 75.000
Inventaris € 9.000
Voorraad € 8.000
Webshop € 3.000
Werkkapitaal € 5.000
Totaal € 160.000
Eigen inbreng € 85.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn de heer J.G.A.M. Zuurhout, mevrouw J. Zuurhout – Stekelenburg en de heer S.J.T. Zuurhout handelend onder de naam Cheese @Home. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment voor ongeveer de helft materieel op basis van privé spaargeld.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Cheese @Home worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Cheese @Home is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognose cijfers van Cheese @Home en historische cijfers van de over te nemen onderneming. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Johan Zuurhout (vader) zal de volledige bedrijfsvoering op zich nemen. Sjors (zoon) zal zich bezighouden met de sociale media en zal waar nodig bijspringen in het weekend. Jacqueline (moeder) zal administratief ondersteunen waar nodig. Zowel Sjors als Jacqueline hebben naast de activiteiten die ze voor Cheese @Home uitvoeren nog een eigen onderneming en loondienstverband. De privé-onttrekkingen kunnen dan ook beperkt blijven. De afschrijvingen bedragen in het eerste jaar € 26.000,-. 

Jaarcijfers

Openingsbalans

Activa

  Openingsbalans
Vaste activa € 144.000
Vlottende activa € 7.000
Overige vlottende activa € 9.000
Totaal € 160.000

Passiva

  Openingsbalans
Eigen vermogen € 85.000
Langlopende schulden €60.000
Kortlopende schulden € 15.000
Totaal € 160.000

Winst- en verliesrekening prognose jaar 1

Omzet € 237.000
Bruto winst € 118.000
Kosten € 73.000
Resultaat € 45.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-86215 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-05-2023 om 14:05
investeerder-334199 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-05-2023 om 14:05
investeerder-340936 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-05-2023 om 14:04
investeerder-243881 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-05-2023 om 14:04
investeerder-122794 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
22-05-2023 om 14:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders