26869

Chi-Mento

€ 50.000  |  9,0% rente  |  66 maanden  Investeerders: 68
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-07-2017 in 1 uur volgeschreven door 68 investeerders

Samenvatting

Chi-Mento is een kleinschalige nieuw te vestigen high-end fitness onderneming in het centrum van Arnhem. Kwaliteit, een duurzaam resultaat en vrouwvriendelijkheid staan centraal in het concept van Chi-Mento. Supervised en personal trainingen vormen de basis binnen het trainingsprogramma. In een rustige omgeving zijn optimale begeleiding en duurzame resultaten gegarandeerd. De sportschool krijgt de beschikking over een relaxte loungeruimte waar klanten voor en na de trainingen kunnen verblijven, maar ook privé en zakelijk kunnen afspreken met relaties. Het fysieke programma kan ondersteund worden met een drijfverenanalyse van MyDrives. De combinatie van krachttraining en kennis van persoonlijke drijfveren wordt ingezet als een middel om cliënten weer in hun kracht te zetten en zelfvertrouwen te geven. De afgelopen jaren heeft Onno van Kerkhof als zelfstandig personal trainer gewerkt met een eigen klantenkring binnen een aantal sportscholen in Arnhem. Met zijn trainingsmethodieken en manier van coachen maakt hij mensen zowel fysiek als mentaal sterker. In zijn huidige werkmodel als personal trainer bereikt hij echter een (te) beperkt aantal mensen. Hij wil meer mensen in een inspirerende omgeving meenemen in zijn passie voor sport, om zo met plezier en energie hun leven meer in balans te brengen. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 320.000,-. Hiervan wordt de fitnessapparatuur voor € 160.000,- gefinancierd middels een operational lease en € 60.000,- als een achtergestelde lening (met kwijtscheldingsclausule) door de leverancier van de fitnessapparatuur. De Rabobank financiert € 50.000,-. De resterende € 50.000,- is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund. De looptijd is 66 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 9,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een Laag risico. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteur voor de financiering is Onno van Kerkhof h.o.d.n. Chi-Mento (eenmanszaak). De lening ter hoogte van € 60.000,- wordt achtergesteld ten opzichte van de Collin investeerders. Tenslotte is er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten ter hoogte van € 320.000,- op het leven van de ondernemer. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De financiering is benodigd om de investeringen te kunnen doen om de fitness onderneming Chi-Mento aan de Nieuwstad 93 te Arnhem in te richten en algeheel bedrijfsklaar te maken. Door deze financiering zal naar verwachting de onderneming per ultimo 2017 haar deuren openen. 

Ondernemer

Onno van Kerkhof (37 jaar) is vanaf 2013 actief als zelfstandig personal trainer. In deze periode heeft hij veel tijd geïnvesteerd in stages, training en persoonlijke opleidingstrajecten. Hij is in het verleden onder andere werkzaam geweest als manager in de retail, accountmanager in de telecommunicatie en als managing consultant in de werving- en selectiebranche. In zijn laatste functie in de werving en selectie heeft Onno zich gespecialiseerd in het werken met MyDrives. Via dit model verkrijgt men inzicht in de drijfveren van mensen, teams en organisaties. Mensen aanvoelen, motiveren en coachen is een tweede natuur geworden van Onno.

Naast het zelf geven van personal trainingen zal Onno zich vooral richten op het motiveren en inspireren van het team van medewerkers. Hij is het gezicht van Chi-Mento en de bindende factor binnen de onderneming. De opleiding en begeleiding van trainers, zodat klanten optimaal naar het beeld van Onno worden bediend, zal zeker in de beginfase een belangrijk aandachtspunt zijn. Hiermee wordt de basis gelegd voor de (personele) kwaliteit en continuïteit van Chi-Mento.

Onno is te typeren als fysiek vitaal, geïnteresseerd in mensen en hun gedrag, flexibel en is een motiverende persoonlijkheid. Hij is als echte Arnhemmer goed bekend met de (zakelijke) netwerken in Arnhem. Als basisopleiding heeft hij mbo Detailhandel behaald.

Onderneming

Missie
Chi-Mento heeft als missie het leven van mensen te verrijken in een inspirerende en uitnodigende omgeving. 
 
‘Chi’ staat voor energie. In zijn manier van coachen maakt Onno regelmatig gebruik van Oosterse technieken zoals de energie kanaliseren, goed geaard zijn tijdens een oefening en streven naar een leven dat in balans is. Daarnaast gelooft hij in de kracht van lichaamsenergie en dit wordt geactiveerd door de manier van trainen en coachen. 
 
‘MenTo’ staat voor Mental Toughness. De trainingstrajecten maken mensen niet alleen fysiek, maar ook mentaal sterker. Dit vertaalt zich naar de kwaliteit van het dagelijkse leven. Het concept krijgt een Italiaans karakter waarbij stijl, passie, familiewaarden (community), emotie en een liefde voor mooie dingen terugkomen.
 
Onno van Kerkhof: “Chi-Mento is ontstaan vanuit mijn passie om een life changing effect te creëren en mensen weer in hun kracht te zetten. Door mijn liefde voor sport, spel, en mijn natuurlijke interesse in menselijk gedrag, heb ik het voorrecht het leven van mensen positief te beïnvloeden. Hierdoor voelen ze zich krachtiger, energieker en zelfverzekerder”. In zijn huidige werkmodel als personal trainer kunnen slechts een beperkt aantal mensen worden bereikt. “Graag wil ik meer mensen meenemen in mijn passie voor sport om zo ook hun leven meer in balans te brengen. Ze het plezier en de energie laten ervaren die ik ook ervaar. Dit alles in een rustige en volwassen omgeving”.
 
Doelgroepen
 • Mensen die nu al gebruik maken van personal training;
 • Mensen die graag personal training afnemen tegen een lager (acceptabeler) tarief;
 • Mensen die al sporten in een reguliere sportschool.
De doelgroepen hebben over het algemeen een modaal tot dubbelmodaal inkomen. De doelgroep bevindt zich grotendeels in het centrum en het noordwesten van Arnhem. Men heeft al carrière gemaakt en wellicht een partner die dat ook heeft. Men is nadrukkelijk met gezondheid bezig en heeft behoefte aan een omgeving waar men gelijkgestemden ontmoet. Er is behoefte aan optimaal te kunnen presteren en zich goed te voelen. De leeftijd van deze groep ligt tussen de 30 en 55 jaar.
 
Positionering en concurrentiepositie
Chi-Mento onderscheidt zich in de markt op de volgende aspecten:
 • Gecombineerde aanpak van krachttraining met de drijfverenanalyse volgens MyDrives;
 • Supervised en personal training tegen een onderscheidende prijsstelling;
 • Uitstraling, service en kwaliteit van het hoogste niveau;
 • Een lounge om na te praten en flexibel te werken.
Concurrentiepositie
Arnhem, Oosterbeek en Velp tellen samen tellen samen circa 180.000 inwoners. Momenteel doet naar schatting 20% van de inwoners aan fitness. Van deze groep blijkt landelijk 10 tot 30% belangstelling te hebben voor een personal trainer. Arnhem en omgeving telt ongeveer 30 sportscholen opgezet volgens een veelheid van concepten. In de directe omgeving van Chi-Mento bevindt zich een viertal sportscholen. Indicatief is er een vijftigtal personal trainers in Arnhem en omgeving werkzaam, waarvan ongeveer 10 personal trainingsconcepten. Er is echter vrijwel geen personal trainer met de exclusieve uitstraling en werkwijze zoals Chi-Mento beoogt te realiseren.
 
Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
 
Verbouwing en inrichting € 70.000,-
Fitnessapparatuur € 160.000,-
Inventaris, kluisjes, software e.d. € 30.000,-
Marketingkosten en website € 10.000,-
Waarborgsommen huur en leaseapparatuur € 16.000,-
Aanloopverliezen en werkkapitaal € 34.000,-
Totale investeringsbehoefte € 320.000,-
Leasemaatschappij (operational lease) € 160.000,-
Achtergestelde lening door leverancier apparatuur * € 60.000,-
Lening Rabobank ** € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 50.000,-
Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 66 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en daarna lineaire maandelijkse aflossing
 
* De leverancier van de fitness apparatuur heeft een lening verstrekt ter hoogte van € 60.000,-. Op deze lening vindt geen aflossing plaats en behoeft er geen rente betaald te worden. Volgens contractuele specificaties kan na 5 jaar de lening door geldgever worden kwijtgescholden. Er zijn geen zekerheden bedongen.
 
** Rabobank heeft haar goedkeuring verleend voor een financiering ter hoogte van € 50.000,-. De Rabobank verstrekt haar lening met een looptijd van 66 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij zijn. De bedongen zekerheden zijn:
 • Staatsgarantie
 • 1ste pandrecht op inventaris, voorraad en debiteuren
 • Achterstelling van de lening* door de leverancier van de apparatuur

Risico

Zekerheden en voorwaarden
 • De debiteur is Onno van Kerkhof h.o.d.n. Chi-Mento. Door de gekozen rechtsvorm is Onno van Kerkhof hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privé vermogenspositie van de debiteur is momenteel nihil. 
 • De lening van de leverancier van de fitnessapparatuur ter hoogte van € 60.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er niet worden afgelost en wordt er geen rente betaald. 
 • Er is een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de ondernemer ter hoogte van € 320.000,-. De verzekering zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een Laag risico. 
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op een uitgebreid businessplan, een exploitatieprognose over de jaren 2018 en 2019 en een liquiditeitsplanning over 2018. De overall score komt uit op Voldoende.
 
Rentabiliteit
Onno van Kerkhof heeft zijn ondernemingsdoelen verwoord in een drietal scenario’s in zijn businessplan. Hij heeft de volle overtuiging dat het geschetste ‘normal case’ scenario haalbaar is, echter zijn ambities liggen op een hoger niveau. Voorzichtigheidshalve is er in de rentabiliteitsanalyse gebruik gemaakt van het ‘worst case’ scenario zodat er ruimte is om eventuele tegenvallers op te vangen. De exploitatie zal gaan starten begin 2018, waar een omzet wordt geprognosticeerd van € 226.000,-. Naar verwachting zal een genormaliseerde cashflow na privé resteren van € 19.000,-. Het verwachte netto cashflow overschot voor 2018 komt uit op € 9.000,-. In 2019 zal er sprake zijn van een genormaliseerde exploitatie met een basisbestand aan leden. De omzet komt naar verwachting uit op € 278.000,- met een genormaliseerde cashflow na privé van € 61.000,-. Uiteindelijk zal er naar verwachting een netto cashflow overschot resteren van € 31.000,-. Wij beoordelen de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Voldoende.
 
Solvabiliteit
De solvabiliteit op de openingsbalans bedraagt, door inbreng van achtergesteld vermogen, 38% op een balanstotaal van € 160.000,-. Dit zou een score Goed rechtvaardigen. Per ultimo 2018 is de verwachting dat de solvabiliteit stijgt naar 47% op een verwacht balanstotaal van € 169.000,-. Gezien het startende karakter, en het werken met prognoses, wordt de Solvabiliteit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Ruim voldoende.
 
Liquiditeit
Door de gekozen financieringsopzet zal de onderneming starten met een gezonde liquiditeitspositie, blijkende uit een current ratio (vlottende activa/ vlottende passiva) van 6,0 bij de start van de onderneming. De verwachting is dat de liquiditeit ook in 2018 en 2019 van een Excellent niveau blijft. Volgens de prognoses komt de current ratio in 2018 uit op 4,0 en in 2019 uit op 6,0. Omdat het een startende onderneming betreft, hebben we de Liquiditeit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Voldoende. 
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

 • Bij een investering vanaf € 500,- ontvangt u de voucher Mental Partner. U wordt uitgenodigd als speciale gast de opening van Chi-Mento bij te wonen.
 • Bij een investering van € 1.000,- ontvangt u de voucher Chi Partner. U kunt een Chi-Mento workshop ter waarde van € 295,- bijwonen.
 • Bij een investering vanaf € 1.500,- ontvangt u de voucher Showtime Partner. U kunt een MyDrives analyse laten uitvoeren en de workshop volgen ter waarde van € 695,-.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-24139 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-07-2017 om 11:04
investeerder-12019 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-07-2017 om 11:04
investeerder-8098 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-07-2017 om 11:04
investeerder-31713 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-07-2017 om 11:04
investeerder-21032 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-07-2017 om 11:04

Ondernemer
Onno van Kerkhof

Crowdfund Coach


Ronald Treijtel