41127

Chiwen

€ 290.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 279
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-11-2021 in 2 uur volgeschreven door 279 investeerders

Samenvatting

Chiwen verkoopt artikelen, ingekocht in China, in Nederland en Polen. Deze verkoop vindt business-to-business plaats. Chiwen verkoopt in Nederland volledig biologisch afbreekbare zakken en andere wegwerp producten. In Polen verkopen ze medische en industriële bescherming, zoals maskers, overalls en handschoenen. Andersom verkopen ze in China organische geitenmelkpoeder. 

Chenyue (Astone) Shi en Kevin Qualm zijn bijna twee jaar geleden hun gezamenlijke activiteiten vanuit Chiwen B.V. gestart. Gezien zijn Chinese achtergrond is Astone verantwoordelijk voor de contacten met China en het transport vanuit China. Google en Facebook zijn niet toegankelijk in China, maar Astone kent de platformen die in China wel gebruikt worden. Kevin onderhoudt de contacten in Europa. 

Invloed coronavirus
Corona was een kans voor Chiwen. De ondernemers hebben in deze periode mondmaskers verkocht, waar een grote behoefte aan was. Daarnaast werd er in deze periode meer online zaken gedaan. Dit was ook gunstig voor Chiwen, die zowel haar inkoop als haar verkoop online doet. 

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 310.000,-. De ondernemers brengen zelf samen € 20.000,- in. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 290.000,-. De looptijd is 60 maanden, met een lineaire aflossing en een slottermijn van € 210.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie van Dun & Bradstreet Aanzienlijk risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is Chiwen B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd ter hoogte van € 290.000,- op het aan te kopen onroerend goed aan de Dorpsstraat 50, 9605 PB Kiel-Windeweer, kadastraal bekend als sectie O, nummer: 840, 841, 835 en 839 te Hoogezand. Het onroerend goed met de kadastrale aanduiding sectie O, nummer 840 te Hoogezand kent een martkwaarde in onverhuurde staat van € 290.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 02-11-2021. Het onroerend goed met de kadastrale aanduiding sectie O, nummer 841, 835 en 839 te Hoogezand kent een martkwaarde in onverhuurde staat van € 130.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 02-11-2021. De gezamenlijke getaxeerde marktwaarde in onverhuurde staat bedraagt € 420.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Chiwen B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer C. Shi geeft een persoonlijke borgtocht van € 50.000,- af ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze borgtocht heeft op dit moment morele waarde.
 • De heer K. Qualm geeft een persoonlijke borgtocht van € 50.000,- af ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze borgtocht heeft op dit moment morele waarde.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • De onderneming heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De ondernemers kopen met de financiering een bedrijfspand aan dat ze gaan gebruiken voor opslag van hun voorraad. Tot het bedrijfspand behoort ook een bedrijfswoning, waar in principe Kevin zal gaan wonen. Ze hebben in eerste instantie niet alle ruimte nodig voor Chiwen en willen daarom een deel van de ruimte gaan verhuren.

Ondernemer

Chenyue (Astone) Shi (1986) is in 2012 samen met zijn vrouw vanuit China naar Nederland gekomen om te promoveren in machine learning aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft deze inmiddels afgerond en werkt ook nog deels als onderzoeker voor de voor de universiteit. Hij heeft een tweejarige zoon. 

Kevin Qualm (1995) is enkele jaren geleden afgestudeerd in Communicatie. Hij heeft drie jaar buiten Europa gewoond om meer ervaring op te doen op gebied van big data en technologie. Daaruit is een passie voor duurzame producten en technische analyses op basis van (fysieke) voorraden ontstaan. Ook houdt hij ervan om mensen met elkaar te verbinden en een positieve impact te maken op deze wereld. Zo heeft hij in het buitenland wekelijkse trading meetups georganiseerd en samen met Astone wekelijkse blockchain meetups. Later hebben Astone en Kevin de krachten verder gebundeld binnen Chiwen B.V., om zo een efficiënte en impactvolle groothandel te exploiteren.

Onderneming

Astone en Kevin hebben een passie voor duurzame producten. Ze willen voornamelijk bijdragen aan Greenery, Sustainable & Health gerelateerde projecten. Chiwen wil hierin de grootste leverancier worden. Haar voornaamste klanten zijn lokale sales agents, inkopers van bedrijven en distributeurs. In haar bedrijfsvoering streeft Chiwen een grote mate van efficiëntie na. Chiwen is zowel importeur als exporteur van duurzame producten. Het voordeel van Chiwen ten opzichte van hun concurrentie is erin gelegen dat ze meer connecties hebben met lokale bedrijven in China. In veel gevallen kan Astone producten vinden met dezelfde kwaliteit meer tegen een goedkopere prijs. Ook is Chiwen in staat om het transport goedkoper te regelen, vooral omdat ze direct samenwerken met de eigenaren van transportbedrijven die opereren op het spoor tussen China en Europa. De aankoop van het bedrijfspand stelt Chiwen in staat om een voorraad aan te houden. Hiermee vergroot ze haar betrouwbaarheid in de levering van goederen.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop bedrijfsruimte € 290.000,-
Overname roerende zaken  € 20.000,-
Totale investering € 310.000,-
Eigen inbreng € 20.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 290.000,-

Leenbedrag: € 290.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: De looptijd is 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 210.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Chiwen B.V. is Aanzienlijk risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de historische cijfers van 2020 en de tussentijdse cijfers tot en met 30 sept 2021. De cijfers zijn afkomstig van de boekhouder van de ondernemers. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
De omzet tot en met 30 sept 2021 bedraagt € 1.056.000,- en laat een lager niveau zien dan de omzet in geheel 2020 € 2.585.000,-. De reden hiervoor is dat Chiwen in 2020 haar meeste omzet (70% van haar totale omzet) maakte in het laatste kwartaal van het jaar, en deze in 2021 nog moet komen. In het jaar 2020 is er een winst gerealiseerd van € 6.000,-. De winst op basis van de tussentijdse cijfers t/m september 2021 bedraagt € 229.000,-. In de cijfers t/m september 2021 is een incidentele baat opgenomen ter hoogte van € 103.000,- uit de verkoop van een machine en tevens is er nog geen managementvergoeding in de cijfers opgenomen. Chiwen heeft haar inkoopproces verkort door rechtstreeks bij de fabriek in China in te kopen in plaats van via tussenpersonen of via concurrenten, wat de brutomarge flink heeft verbeterd wat ook blijkt uit de aangeleverde cijfers. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende, omdat de onderneming zich nog dient te bewijzen over een langere periode.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van Chiwen B.V. bedraagt 49% op een balanstotaal van € 587.000,-, na financiering, en gebaseerd op tussentijdse cijfers per 30 september 2021. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Chiwen B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd ter hoogte van € 290.000,- op het aan te kopen onroerend goed aan de Dorpsstraat 50, 9605 PB Kiel-Windeweer, kadastraal bekend als sectie O, nummer: 840, 841, 835 en 839 te Hoogezand. Het onroerend goed met de kadastrale aanduiding sectie O, nummer 840 te Hoogezand kent een martkwaarde in onverhuurde staat van € 290.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 02-11-2021. Het onroerend goed met de kadastrale aanduiding sectie O, nummer 841, 835 en 839 te Hoogezand kent een martkwaarde in onverhuurde staat van € 130.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 02-11-2021. De gezamenlijke getaxeerde marktwaarde in onverhuurde staat bedraagt € 420.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Chiwen B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer C. Shi geeft een persoonlijke borgtocht van € 50.000,- af ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze borgtocht heeft op dit moment morele waarde.
 • De heer K. Qualm geeft een persoonlijke borgtocht van € 50.000,- af ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze borgtocht heeft op dit moment morele waarde.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • De onderneming heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel de eerste hypotheek op het bedrijfspand als de persoonlijke borgstellingen, de verpanding van de roerende zaken en de huurpenningen kwalificeren wij de zekerheid als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-77065 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-11-2021 om 12:38
investeerder-228552 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-11-2021 om 12:38
investeerder-190616 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-11-2021 om 12:36
investeerder-79557 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-11-2021 om 12:36
investeerder-6741 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-11-2021 om 12:33

Reacties

Investeerder – 46472
25-11-2021 14:37
Het onroerend goed met de kadastrale aanduiding sectie O, nummer 841, 835 en 839 te Hoogezand heeft een waarde van 130.000. i) Wordt dit ook ondergezet in de hypothecaire inschrijving en ii) is dit o.g. vrij van financiering?

Collin Crowdfund
25-11-2021 14:57
Beste investeerder,

bedankt voor uw bericht.

i) Ja, dit OG wordt ook ondergezet. Collin Crowdfund vestigt hypotheek op alle vier de kadastrale aanduidingen, te weten Hoogezand, sectie O, nummers 840+841+835+839.
ii) Ja, dit OG is vrij van financiering. Op dit moment is het OG gefinancierd. Met de opgehaalde financiering van Collin Crowdfund lost Chiwen B.V. de huidige financier af, en vestigt Collin Crowdfund hypotheek op het OG.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Chenyue (Astone) Shi & Kevin Qualm

Crowdfund Coach


Audrey Franssen