45247

Ciao Bella Zilver

€ 165.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 464
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

19 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 31-05-2023 in 6 dagen volgeschreven door 464 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Ciao Bella Zilver
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Voorraadfinanciering
Datum van oprichting 01-04-2011
Website www.palacepromenade.nl/nl/winkels/ciao-bella/

Leendoel

De heer Uluçay exploiteert sinds 2011 Ciao Bella Zilver op de promenade van Scheveningen. Het betreft een juweliers- en brillenzaak, voornamelijk gericht op toeristen en dagjesmensen. De partner van de heer Uluçay heeft een baan in loondienst bij de gemeente Nissewaard.

Eerder dit jaar is reeds een financiering van € 62.000,- via de investeerders van Collin Crowdfund verstrekt aan Ciao Bella Zilver voor voorraaduitbreiding. Op initiatief van de verhuurder kan de winkel in de promenade verhuizen naar een betere en grotere locatie, namelijk de eerste winkel bij de ingang. Reden hiervoor is dat de huidige locatie van Ciao Bella Zilver gebruikt gaat worden voor de uitbreiding een filiaal van een keten in drogisterijen. De verhuizing zal plaatsvinden onder redelijk gunstige huurvoorwaarden. 

Om hierop in te spelen wordt de voorraad verder uitgebreid en aangevuld met duurdere merken, waarvoor nu een financiering via de investeerders van Collin Crowdfund wordt gevraagd.

Er wordt een lineaire lening verstrekt van € 165.000,- met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De aflossing en rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering bestaande Collin lening € 62.000
Werkkapitaal € 3.000
Inkoop voorraad € 100.000
Totaal € 165.000
Collin Direct € 165.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer H. Uluçay handelend onder de naam Ciao Bella Zilver. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 165.000,- op het huidige woonhuis aan de Leeuwenburg 17, 2994 EG te Barendrecht, kadastraal bekend als sectie A nummer 4483 te Barendrecht, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 400.000,- en openstaande schuld van € 394.000,- . De WOZ waarde per 01-01-2022 bedraagt € 513.000,-.
  • Mevrouw Uluçay – Müşerref geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van het leenbedrag. De borgstelling is momenteel ongeveer voor de helft materieel van aard op basis van de overwaarde op het woonhuis.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Ciao Bella Zilver worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Ciao Bella Zilver is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en aangeleverde prognose 2023 van Ciao Bella Zilver. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021 – 2022

  2021 2022
Vaste activa
Vlottende activa € 12.000 € 38.000
Overige vlottende activa € 2.000 € 15.000
Totaal € 14.000 € 53.000
  2021 2022
Eigen vermogen € 9.000 € 51.000
Langlopende schulden
Kortlopende schulden € 5.000 € 2.000
Totaal € 14.000 € 53.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 83.000
Bruto winst € 65.000
Kosten € 29.000
Resultaat € 36.000

 

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 104.000
Bruto winst € 74.000
Kosten € 33.000
Resultaat € 41.000

 

Winst- en verliesrekening 2023 (prognose)

Omzet € 300.000
Bruto winst € 170.000
Kosten € 49.000
Resultaat € 111.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-16846 heeft € 300 geïnvesteerd.
31-05-2023 om 11:17
investeerder-108472 heeft € 100 geïnvesteerd.
31-05-2023 om 11:17
investeerder-300687 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-05-2023 om 11:15
investeerder-140682 heeft € 100 geïnvesteerd.
31-05-2023 om 11:14
investeerder-104571 heeft € 100 geïnvesteerd.
31-05-2023 om 11:12

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders