40441

City Hotel Rembrandtplein B.V.

€ 140.000  |  7,5% rente  |  72 maanden  Investeerders: 226
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-08-2021 in 1 uur volgeschreven door 226 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam City Hotel Rembrandtplein B.V.
Sector Leisure
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Herfinanciering
Datum van oprichting 22-03-2016
Website www.city-hotel.nl

Leendoel

De heer Avni exploiteert sinds 2016 het City Hotel Rembrandtplein B.V. Het hotel is gelegen bij het Rembrandtplein in Amsterdam en ligt op loopafstand van diverse bezienswaardigheden en het uitgaansleven. Vorig jaar is de exploitatie grotendeels stil komen te liggen als gevolg van de coronapandemie. Hierdoor is er liquiditeitskrapte ontstaan en zou de ondernemer de financiering van de Rabobank graag herfinancieren om zodoende de aflosdruk te verlichten.

Er wordt een lineaire lening van € 140.000,- verstrekt met een looptijd van 72 maanden, waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 140.000
Totaal € 140.000
Collin Direct € 140.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • City Hotel Rembrandtplein B.V.
  • Avniz Holdings B.V.
 • Er wordt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling door de heer A. Avni en mevrouw C. Avni ter hoogte van het leenbedrag afgegeven. De waarde van de borgstelling beperkt zich momenteel tot de overwaarde op het woonhuis en is op dit moment materieel van aard.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van City Hotel Rembrandtplein B.V. en Avniz Holdings B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 140.000,- op het woonhuis aan de M. Vaumontlaan 6 te Heemstede (kadastraal bekend als sectie B, nummer 8092 te Heemstede) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 550.000,- en openstaande schuld van € 528.000,- . De WOZ waarde per 01-01-2020 is € 885.000,-.
 • De lening van de heer O. Avni ter hoogte van € 72.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening mag er jaarlijks tot maximaal € 50.000,- afgelost worden op de lening en zal de rente van 10% worden betaald.
 • De leningen van mevrouw J. Avni cumulatief ter hoogte van € 350.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening mag er jaarlijks tot maximaal € 50.000,- afgelost worden op de lening en zal de rente van 10% worden betaald.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor City Hotel Rembrandtplein B.V. is Aanzienlijk risico. De score voor Avniz Holdings B.V. Verhoogd risico. Voor deze aanvraag kwalificeren we de score Aanzienlijk risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de geconsolideerde historische en prognose cijfers van City Hotel Rembrandtplein B.V. en Avniz Holdings B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
Het coronavirus heeft een flinke impact gehad op de bedrijfsvoering van City Hotel Rembrandtplein B.V. In de zomer van 2020 was de bezettingsgraad maar 15% en in de andere maanden waren er vrijwel geen toeristen. Vanwege het reisverbod vielen de inkomsten van de buitenlandse toeristen volledig weg. Met de dreiging van een derde golf is ervoor gekozen om het eerste jaar van de looptijd van de lening aflossingsvrij te houden, dit om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

Toelichting jaarcijfers
In 2021 wordt er ook nog een aanzienlijk verlies verwacht in verband met de coronapandemie. In 2022 verwacht de ondernemer weer terug op het niveau van 2019 te zitten qua omzet. De solvabiliteit zal na financiering positief worden aangezien de twee langlopende leningen van ondernemer en mevrouw J. Avni worden achtergesteld. De afschrijvingen bedroegen afgelopen jaar € 96.000,-. In 2021 en 2022 zijn deze geprognosticeerd op € 93.000,- waardoor de genormaliseerde operationele cashflow naar verwachting € 116.000,- in 2022 bedraagt.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo geconsolideerd 2020

*  Omdat de leningen van de ondernemer en mevrouw J. Avni worden achtergesteld, neemt het eigen vermogen met € 443.000,- toe. Op basis van de geconsolideerde cijfers 2020 is het eigen vermogen dan € 305.000,-.

 

Activa

  2020
Vaste activa € 495.000
Vlottende activa € 139.000
Overige vlottende activa € 30.000
Totaal € 664.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € -/-138.000*
Langlopende schulden € 583.000
Kortlopende schulden € 219.000
Totaal € 801.000

*  Omdat de leningen van de ondernemer en mevrouw J. Avni worden achtergesteld, neemt het eigen vermogen met € 443.000,- toe. Op basis van de geconsolideerde cijfers 2020 is het eigen vermogen dan € 305.000,-.

 

Winst- en verliesrekening geconsolideerd 2020 

Omzet € 236.000  
Bruto winst € 174.000  
Kosten

€ 362.000

 
Belasting

€ -/-13.000

 
Resultaat € -/-175.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 307.000  
Bruto winst € 226.000  
Kosten

€ 386.000

 
Belasting

€ 0

 
Resultaat € -/-160.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 865.000  
Bruto winst € 638.000  
Kosten

€ 615.000

 
Belasting

€ 0

 
Resultaat € 23.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-4099 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-08-2021 om 11:18
investeerder-50764 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-08-2021 om 11:16
investeerder-122863 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-08-2021 om 11:16
investeerder-250130 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-08-2021 om 11:16
investeerder-90450 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-08-2021 om 11:16

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders