48751

Claessen V.O.F.

€ 50.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 72
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-06-2024 in 1 uur volgeschreven door 72 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Claessen V.O.F.
Sector Bouw
Rechtsvorm Vennootschap Onder Firma
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 15-06-2007

Leendoel

Hans en Sacha Claessen exploiteren samen Claessen V.O.F., een allround bouw- en installatiebedrijf in één. Met bijna 20 jaar aan ervaring is de onderneming erin gespecialiseerd om de verschillende opdrachten van klanten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, waarbij ook duurzaamheid hoog in het vaandel zit.

Hans en Sacha zijn in 2022 voor een jaar verhuisd naar Nieuw Zeeland en daar werkzaam geweest. Medio 2023 zijn de ondernemers teruggekomen naar Nederland en hebben ze hier een eigen woning gekocht.

Voor de verdere herstart en groei van Claessen V.O.F. zijn de ondernemers opzoek naar een financiering, welke onder andere wordt aangewend voor de aanschaf van een nieuwe werkbus, gereedschap en apparatuur. Het restant wordt aangewend als werkkapitaal. Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een aflossingsvrije periode van 6 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop nieuw vervoermiddel, gereedschap en apparatuur € 34.000
Werkkapitaal € 16.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn de heer J.P.M. Claessen en mevrouw S.J.A. Elmendorp handelend onder de naam Claessen V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé, waarop tevens hypotheek verkregen wordt.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het woonhuis aan de Boeijesbosch 26, 4328 LP Burgh-Haamstede, kadastraal bekend als sectie C, nummer 1309, te Westerschouwen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 200.000,- en een openstaande schuld van € 146.600,- per d.d. 29-05-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 386.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023. Het onroerend goed is in 2023 aangekocht voor € 392.500,-.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Claessen V.O.F. is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en prognosecijfers van Claessen V.O.F., alsmede de waarde van de hypothecaire dekking. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Toelichting jaarcijfers

Vanwege de tijdelijke verhuizing van de ondernemers naar Nieuw Zeeland hebben er in 2022 en 2023 maar beperkt activiteiten plaatsgevonden in de onderneming. De prognose voor 2024 ligt in lijn met de resultaten van de laatste volledige jaren.

Jaarcijfers

Balans na investering Claessen V.O.F.

Activa

  BNI
Vaste activa € 62.000
Vlottende activa € 25.000
Totaal € 87.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 16.000
Langlopende schulden € 65.000
Kortlopende schulden € 6.000
Totaal € 87.000

Prognose winst-en-verliesrekening 2024

Omzet € 138.000
Bruto winst € 93.000
Kosten € 37.000
Resultaat € 56.000

 

Bijlage(n)

  • Essentiële beleggersinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-285515 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
28-06-2024 om 13:50
Anonieme investeerder heeft € 900 geïnvesteerd.
28-06-2024 om 13:45
investeerder-122679 heeft € 600 geïnvesteerd.
28-06-2024 om 12:02
investeerder-437020 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-06-2024 om 10:42
investeerder-5109 heeft € 200 geïnvesteerd.
28-06-2024 om 10:32

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders