33188

Clerx Management en Beheer B.V.

€ 25.000  |  7,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 43
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-09-2019 in 1 uur volgeschreven door 43 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Clerx Management en Beheer B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 08-01-1999
Website N.v.t.

Leendoel

Clerx Management en Beheer BV is actief in het naar de markt brengen van nieuwe producten, concepten en diensten. In de afgelopen jaren heeft Clerx Management en Beheer BV reeds succesvol enkele producten naar de markt gebracht vooral op het terrein van duurzame mobiliteit. Dat heeft geleid tot de start van bedrijven waarin Clerx Management en Beheer BV aandeelhouder is. Voor een nieuw initiatief heeft ondernemer Marcel Clerx werkkapitaal nodig. Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 24 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 25.000
Collin direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is Clerx Management en Beheer B.V.. Door de heer M.H.W. Clerx wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Clerx Management en Beheer B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Clerx Management en Beheer B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Clerx Management en Beheer B.V.. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018

Activa

  2017 2018 (concept)
Vaste activa € 316.000 € 323.000
Vlottende activa € – € –
Overige activa € 18.000 € 2.000
Totaal € 334.000 € 325.000

Passiva

  2017 2018 (concept)
Eigen vermogen € 141.000 € 153.000
Voorzieningen € 111.000 € 111.000
Langlopende schulden € 52.000 € 47.000
Kortlopende schulden € 30.000 € 14.000
Totaal € 334.000 € 325.000

winst- en verliesrekening 2018 (concept)

Omzet € 90.000  
Bruto winst € 90.000  
Kosten € 78.000  
Belastingen € 1.000  
Netto winst 11.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-24156 heeft € 400 geïnvesteerd.
16-09-2019 om 12:59
investeerder-5904 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-09-2019 om 12:57
investeerder-56841 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
16-09-2019 om 12:56
investeerder-16591 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-09-2019 om 12:54
investeerder-41706 heeft € 300 geïnvesteerd.
16-09-2019 om 12:54

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders