48553

CleverEnable B.V.

€ 600.000  |  10,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 400
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-05-2024 in 1 uur volgeschreven door 400 investeerders

Samenvatting

Christian de Kok (1980) is oprichter van het succesvolle IT bedrijf CleverIT B.V. Door zijn ervaring bij een telecombedrijf merkte Christian dat de telecommunicatie-infrastructuur welke daar afgenomen werd alles behalve optimaal werkte. Hierdoor ontstond het idee om zelf een ‘enabler’ te bouwen, waarbij de nadruk ligt op het creëren van een robuuste en innovatieve telecommunicatie-infrastructuur. Een telecombedrijf heeft reeds een 5 jarig contract afgesloten met CleverEnable B.V., waardoor na de afbouw er direct ruim 125.000 subscribers aanwezig zullen zijn. Inmiddels lopen er ook al gesprekken met andere geïnteresseerde partijen in het buitenland om kort na de eerste partij aan te sluiten.

CleverIT B.V. (zusterorganisatie) zal een achtergestelde lening verstrekken van € 1.200.000,-, waardoor er een resterende financieringsbehoefte overblijft van € 1.200.000,-, welke ingevuld zal worden middels de investeerders van Collin Crowdfund. Er zullen in totaal twee tranches verstrekt worden van ieder € 600.000,-. Deze lening betreft de tweede tranche. De eerste tranche is reeds verstrekt, waarbij er aan de betalingsverplichtingen tot op heden is voldaan. Het bouwen van de enabler verloopt momenteel volgens schema. Daar de onderneming een startende onderneming betreft, wordt het bedrijf CleverIT B.V. (waarin reeds meerdere jaren een ruime winstgevendheid zit) meeverbonden als geldnemer. Zodra de lening voor de helft is afgelost zal CleverIT B.V. worden ontslagen als geldnemer.

Financieringsbehoefte
De totale investering plus aanloopkosten bedraagt € 2.400.000,-. CleverIT B.V. (zusterorganisatie) verstrekt een achtergestelde lening van € 1.200.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.200.000,-, verdeeld over twee tranches. Deze tranche betreft de tweede tranche ter hoogte van € 600.000,-. De looptijd is 48 maanden waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 13e maand wordt er maandelijks lineair afgelost. De rente bedraagt 10% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico

Dun & Bradstreet kwalificatie is Gemiddeld risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn: 

 • De geldnemers zijn CleverEnable B.V. en CleverIT B.V. Zodra de lening voor de helft is afgelost zal CleverIT B.V. worden ontslagen als geldnemer.
 • Christian Beheer B.V. geeft een borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van het eigen vermogen van € 2.811.359 op een balanstotaal van € 3.822.020,- in de jaarrekening 2022. Zodra de lening voor de helft is afgelost zal de borgstelling aangepast worden naar 75% van de openstaande hoofdsom, gedurende de looptijd van de lening.
 • De lening van CleverIT B.V. ter hoogte van € 1.200.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken en immateriële activa van CleverEnable B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De investeerders uit de vorige tranche hebben een voorrangspositie ten opzichte van de investeerders in deze tranche.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van CleverEnable B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De investeerders uit de vorige tranche hebben een voorrangspositie ten opzichte van de investeerders in deze tranche.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om eenmaal per kalenderjaar maximaal 20% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de bouw en lancering van een enabler om virtuele mobiele netwerkoperators bij hun bedrijfsactiviteiten te kunnen ondersteunen.

Ondernemer

Christian de Kok (1980) is een gedreven ondernemer met veel ervaring in de IT en telecommunicatie-industrie. Na het behalen van zijn Master of Science diploma in informatiemanagement is Christian gestart met ondernemen. Christian is oprichter van het IT bedrijf CleverIT. CleverIT is een bedrijf dat Windows werkplekken in de cloud verzorgt en zorgt ervoor dat hun klanten, middelgrote bedrijven in de regio (Eindhoven) tot grote multinationals, altijd en overal veilig kunnen werken zonder problemen. Daarnaast is Christian betrokken als medeoprichter en aandeelhouder bij 50plus Mobiel.

De kernkwaliteiten van Christian omvatten zijn technische expertise op het gebied van informatiemanagement, zijn vermogen om innovatieve oplossingen te bedenken en te implementeren en zijn ondernemersgeest waarmee hij nieuwe zakelijke kansen herkent en benut.
 

Onderneming

CleverEnable is een Mobile Virtual Network Enabler die gespecialiseerd is in het ondersteunen van virtuele mobiele netwerkoperators bij hun bedrijfsactiviteiten. Als Mobile Virtual Network Enabler biedt CleverEnable een breed scala aan diensten en oplossingen om virtuele mobiele netwerkoperators te helpen bij het opzetten, beheren en uitbreiden van hun mobiele diensten zonder de noodzaak om een eigen fysiek mobiel netwerk te bezitten.

De belangrijkste bedrijfsactiviteiten van CleverEnable omvatten:

 • Netwerkinfrastructuur:

CleverEnable beschikt over geavanceerde netwerkinfrastructuur en technologieën waarmee virtuele mobiele netwerkoperators toegang kunnen krijgen tot mobiele netwerken van grote telecomproviders. Ze bieden connectiviteit, inclusief 2G, 3G, 4G en 5G, waardoor virtuele mobiele netwerkoperators spraak-, sms- en datadiensten kunnen aanbieden aan hun klanten.

 • Dienstenplatform:

CleverEnable levert een dienstenplatform dat virtuele mobiele netwerkoperators in staat stelt om hun diensten te beheren, activeren en factureren. Dit omvat diensten zoals prepaid- en postpaid-mobiliteit, gegevensbundels en internationale roaming.

 • Klantondersteuning:

Het bedrijf biedt uitgebreide klantondersteuning aan virtuele mobiele netwerkoperators, waaronder technische ondersteuning, klantenservice en hulp bij het oplossen van problemen. Dit helpt virtuele mobiele netwerkoperators om een hoog niveau van klanttevredenheid te handhaven.

 • Groeistrategieën:

CleverEnable werkt samen met virtuele mobiele netwerkoperators om groeistrategieën te ontwikkelen en te implementeren, waaronder marktanalyse, distributiepartnerships en marketingondersteuning. Ze streven naar het stimuleren van de groei en het vergroten van de klantenbasis van virtuele mobiele netwerkoperators.

 • Compliance en regulatie:

Als Mobile Virtual Network Enabler zorgt CleverEnable ervoor dat virtuele mobiele netwerkoperators voldoen aan de regelgeving en wettelijke vereisten op het gebied van mobiele communicatie. Ze helpen bij het beheer van telecomvoorschriften en -overeenkomsten.

CleverEnable biedt een uitgebreide ondersteuning aan virtuele mobiele netwerkoperators om hen te helpen concurrerend te blijven in de mobiele telecommunicatiemarkt en te groeien in een steeds veranderende industrie.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aanschaf software € 1.100.000,-
Aanschaf hardware €    350.000,-
Inhuur externen €    350.000,-
Connectiviteits- en datacenterkosten €    200.000,-
Operationele kosten €    200.000,-
Onvoorzien €    200.000,-
Totale investering € 2.400.000,-
Achtergestelde lening CleverIT B.V. € 1.200.000,-
Reeds verstrekte tranche Collin €    600.000,-
Lening via Collin Crowdfund €    600.000,-

Leenbedrag: € 600.000,-.
Rente: 10%.
Looptijd: 48 maanden waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing.

Overige financiers:
CleverIT B.V. heeft een lening verstrekt ter hoogte van € 1.200.000,-, welke achtergesteld wordt ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De rente bedraagt 9% per jaar.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor CleverEnable B.V. is Gemiddeld risico. De kwalificatie voor CleverIT B.V. is Laag risico. Relevant om te benoemen is dat de kwalificatie voor Christian Beheer B.V. (borgsteller) eveneens Laag risico is. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de prognose van CleverEnable B.V., de jaarrekening 2022 van CleverIT B.V. en de jaarrekening 2022 van Christian Beheer B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
CleverEnable B.V. is momenteel bezig met het (af)bouwen van de infrastructuur van de enabler. Naar verwachting zal de enabler in Q3 2024 online en functioneel zijn. CleverEnable B.V. heeft reeds een 5 jarig contract getekend met een telecombedrijf, wat er voor zorgt dat er direct na lancering ruim 125.000 subscribers aanwezig zullen zijn. Hierdoor zal de omzet over 2024 naar verwachting uitkomen op € 502.000,- met een bijbehorende netto winst van € 56.000,-. Over 2025 wordt er een omzet geprognosticeerd van € 1.980.000,- met een bijbehorende netto winst (incl. afschrijvingen) van € 269.000,-. Naast het reeds gesloten contract met een telecombedrijf zijn er gesprekken gaande met andere geïnteresseerde partijen.

Door de startende activiteiten is CleverIT B.V. medegeldnemer voor de financiering, tot het moment dat de lening voor de helft afgelost is. CleverIT B.V. heeft reeds meerdere jaren een ruime winstgevendheid van circa € 1.000.000,- voor belasting. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering van CleverEnable B.V. bedraagt 12% op een balanstotaal van € 1.634.000,-. Naar verwachting zal de solvabiliteit per ultimo 2025 stijgen naar 31% op een balanstotaal van € 1.523.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn CleverEnable B.V. en CleverIT B.V. Zodra de lening voor de helft is afgelost zal CleverIT B.V. worden ontslagen als geldnemer.
 • Christian Beheer B.V. geeft een borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van het eigen vermogen van € 2.811.359 op een balanstotaal van € 3.822.020,- in de jaarrekening 2022. Zodra de lening voor de helft is afgelost zal de borgstelling aangepast worden naar 75% van de openstaande hoofdsom, gedurende de looptijd van de lening.
 • De lening van CleverIT B.V. ter hoogte van € 1.200.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken en immateriële activa van CleverEnable B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van CleverEnable B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om eenmaal per kalenderjaar maximaal 20% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door zowel de zakelijke borgstelling alsmede de verpanding van de roerende zaken en vorderingen kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Bijlage(n)

 • Essentiële beleggingsinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
16-05-2024 om 11:20
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
16-05-2024 om 11:19
Anonieme investeerder heeft € 5.000 geïnvesteerd.
16-05-2024 om 11:05
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
16-05-2024 om 11:05
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
16-05-2024 om 11:04

Ondernemer

Crowdfund Coach


Rick van Griensven