43023

Click Personeelsdiensten

€ 50.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 104
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-08-2022 in 1 uur volgeschreven door 104 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Click Personeelsdiensten
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-09-2015

Leendoel

S&L Diensten V.O.F. (handelsnaam: Click Personeelsdiensten) is opgericht in 2015 door Rinie Wiebing en Helen Wiebing – Blanken. Zij exploiteren een arbeidsbemiddelingsbureau gespecialiseerd in de transport sector, waarbij er ondernemers vanuit het buitenland worden ingezet (als chauffeur). Naast hun V.O.F. in Nederland hebben de ondernemers ook een onderneming in Polen genaamd Va-Banque International. Vanuit Va-Banque International worden de Poolse chauffeurs betaald. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor extra werkkapitaal in Nederland, dat onder andere aangewend wordt voor het realiseren van een website, automatisering en aanhouden van liquiditeit. 

Er wordt en lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 50.000
Totaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

  • De debiteur is de Vennootschap onder Firma S&L Diensten V.O.F. (handelend onder de naam Click Personeelsdiensten). Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers materieel van aard gebaseerd op de overwaarde op het woonhuis.
  • De (huidige en toekomstige) vorderingen van S&L Diensten V.O.F. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het woonhuis met als adres: Allee 23, 7811 GM te Emmen kadastraal bekend als sectie C nummer 6855, te Emmen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 330.000,-  en openstaande schuld van € 296.985,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 352.000,- op basis van de WOZ-waarde d.d. 01-01-2021.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor S&L Diensten V.O.F. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van o.a. de cijfers over 2020 en 2021 van S&L Diensten V.O.F. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting op jaarcijfers
Hieronder de jaarcijfers van S&L Diensten V.O.F. van 2021. Naast deze V.O.F. bestaat er ook een onderneming Va-Banque International in Polen. In Va-Banque International is in 2021 een resultaat gerealiseerd van 958.934,77 Zloty (+/- € 201.644,-).

Jaarcijfers

Balans overzicht 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 11.000
Vlottende activa € 22.000
Overige vlottende activa € 1.000
Totaal € 34.000

Passiva

 

2021

Eigen vermogen € -18.000
Langlopende schulden € 29.000
Kortlopende schulden € 23.000
Totaal € 34.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 158.000
Bruto winst € 158.000
Kosten € 73.000
Resultaat € 85.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-57027 heeft € 100 geïnvesteerd.
30-08-2022 om 14:04
investeerder-337833 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-08-2022 om 14:04
investeerder-20470 heeft € 100 geïnvesteerd.
30-08-2022 om 14:04
investeerder-24928 heeft € 100 geïnvesteerd.
30-08-2022 om 14:04
investeerder-69880 heeft € 300 geïnvesteerd.
30-08-2022 om 14:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders