27962

Code Blauw

€ 65.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 89
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-07-2017 in 1 uur volgeschreven door 89 investeerders

Samenvatting

Code Blauw is een snel groeiend content marketing bureau gevestigd in Barneveld. De onderneming fungeert als een veelzijdige marketingafdeling voor haar klanten, die dankzij een zeer nauwe samenwerking optimaal bediend kan worden. Code Blauw pakt, indien gewenst, het hele communicatietraject op: strategie, planning en uitvoering. De onderneming heeft tevens de kennis in huis een marketingstrategie te onderhouden voor haar klanten. Code Blauw is een vof met drie vennoten: Sjoerd Jansen, Rick Uyterwaal en Sander van den Brink.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 65.000,-, ten behoeve van de aanschaf van inventaris, aankoop hardware, uitbreiding personeel en werkkapitaal. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 65.000,-. De looptijd is 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente is 7,5% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De debiteur voor de financiering is de vof Code Blauw, met als vennoten Sjoerd Jansen, Rick Uyterwaal en Sander van den Brink. Een lening ter hoogte van € 5.000,- wordt achtergesteld  en de huidige en toekomstige voorraad en inventaris wordt in 1e verband verpand. Dun en Bradstreet geeft voor de onderneming Laag risico aan. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Video Pitch

Leendoel

De financiering wordt gevraagd voor de aanschaf van inventaris, de aankoop van hardware en ondersteuning werkkapitaal.

Ondernemer

De vennoten van Code Blauw zijn Sjoerd Jansen, Rick Uyterwaal en Sander van den Brink. In 2015 richtten zij samen Code Blauw op. 

Sjoerd Jansen (1989) behaalde zijn bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen (met minor Journalistiek) en zijn Master Communicatiestudies aan de Universiteit Utrecht. Daarna was hij 4 jaar contentmarketeer in loondienst, voordat hij in 2015 met zijn collega`s Code Blauw opstartte. Sjoerd is tevens jeugdvoorzitter van Voetbalvereniging SDV Barneveld. 

Rick Uyterwaal (1991) behaalde zijn bachelor Communicatie- en Multimediadesign aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tevens behaalde hij het Certificaat van Ondernemerschap. Rick voltooide twee stages als grafisch vormgever en heeft zich daarna geregistreerd als zelfstandig webdesigner, waar hij oprichter was van het landelijke bloggersplatform ‘Dudes & Dont’s.

Sander van den Brink (1992) deed de opleiding Communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede en de  Hogere Hotelschool aan Saxion Apeldoorn. In de periode 2013 tot 2015 werkte hij als zelfstandig designer. Samen met Rick Uyterwaal is hij oprichter van Dudes & Dont’s. Sander is namens Code Blauw actief als centrummarketeer van Barneveld.

Onderneming

Code Blauw is een content marketing bureau. De onderneming fungeert als een full service partner en veelzijdige marketingafdeling die zich eigen voelt voor de klant. Code Blauw pakt, indien gewenst, het hele communicatietraject op: van strategie en planning tot uitvoering in de breedste zin van het woord. De relaties met klanten zijn persoonlijk, open en informeel. Code Blauw heeft tevens de kennis in huis om langdurig een marketingstrategie te onderhouden.
 
Historie
Het bedrijf is in de zomer van 2015 opgericht, nadat Rick, Sjoerd en Sander hadden besloten samen een onderneming te starten. Sinds de start van de onderneming heeft men een mooie klantenportefeuille opgebouwd, met landelijke klanten als Leaseplan en Sligro en regionale klanten zoals de Barneveldse Drukkerij en Uitgeverij (BDU), Johannes Fontanus College, fysiotherapiepraktijk Medifit en Eetcafé de Gribus.
 
De ondernemers hebben door de inzet van het eigen netwerk en acquisitie een goed resultaat weten neer te zetten en Code Blauw groeit nog steeds hard door. Na de zomer van 2017 gaat men verhuizen naar een groter en meer representatief kantoor, zodat klanten op een goede manier ontvangen kunnen worden. Dit is tevens een plek van waaruit het bedrijf verder door kan groeien worden.
 
Missie & visie
De missie van Code Blauw is vertellen van sterke verhalen, maar dan op de goede manier. Qua inhoud, distributie, resultaat, maar ook qua omgang met de klant. Code Blauw is een veelzijdige externe marketingafdeling die ‘eigen’ voelt voor elke klant en die tot zichtbaar resultaat leidt. Over 3 tot 5 jaar verwacht men een bedrijf te hebben met minimaal 10 medewerkers met duidelijke specialisaties: ontwerp, content en strategie. De ondernemers streven naar het marktleiderschap in de regio Barneveld, inhakend op nieuwe middelen en media voor optimaal rendement voor elk type klant.
 
Marktanalyse
Het communicatielandschap is zich hard aan het ontwikkelen. Dit is te danken aan de aantrekkende economie, maar ook het feit dat bedrijven meer en meer het belang inzien van een gedegen communicatie- en marketingstrategie. Stilstaan is immers achteruitgang. Wie nu niet start met een passende strategie, loopt in de toekomst achter de feiten aan.
Op dit moment profileren merken zich via de gebaande paden als een website, social media en drukwerk. Ook de ‘nieuwere’ platforms als blogs, mobiele apps en advertorials zijn steeds meer in opkomst. 
Structureel bouwen aan naamsbekendheid speelt daarin een grote rol van betekenis. Hierdoor blijven bedrijven niet alleen op korte termijn, maar ook op langere termijn zichtbaar. Binnen de regio Barneveld, de meest ZZP vriendelijke gemeente van Gelderland 2015 en 2016, ontstaan er door deze ontwikkelingen de nodige kansen. Bovendien groeien bedrijven- en industrieterreinen als De Briellaerd en Harselaar snel, en daarmee het aantal ondernemers en potentiële klanten.
 
Doelgroepen:
Onze klanten bevinden zich in de volgende segmenten:
  • MKB. In Barneveld en omstreken zijn veel MKB-bedrijven gevestigd. Dankzij de aantrekkende economie kunnen MKB-bedrijven weer meer budget vrijmaken voor marketinguitingen. Zij zien vooral veel mogelijkheden in de horeca en dienstverlening: hier hebben ze veel affiniteit mee en ze begrijpen hun doelgroep.  
  • B2B. Omdat het bij B2B over grote bedragen gaat, duurt het aankoopproces vaak langer. De behoeftes zijn meer doordacht. Daardoor wordt er meer aandacht besteed aan het onderhouden van relaties dan in de particuliere markt. Brochures, flyers, bloggen, digitale nieuwsbrieven en LinkedIn zijn middelen die veel worden ingezet bij B2B. 
  • B2C. Consumentenmarketing, organisaties waar social media van belang is. Inspelen op emotionele aankopen.
  • ZZP-ers. Echter enkel zzp-ers met voldoende marketingbudget.
Structuur

Financieringsbehoefte

Aanschaf hardware € 7.500,-
Aanschaf inventaris € 15.000,-
UItbreiding personeel € 17.500,-
Werkkapitaal € 25.000,-
Totale financieringsbehoefte € 65.000,-
Gevraagde financiering via Collin € 65.000

Leenbedrag: € 65.000,-
Looptijd: 60 maanden, maandelijkse lineaire aflossing
Rente: 7,5%

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de vof Code Blauw. De vennoten Rick Uyterwaal, Sjoerd Jansen en Sander van den Brink zijn door de gekozen rechtsvorm hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag. In privé hebben de vennoten een neutrale vermogenspositie.
  • De lening van Ronald Uyterwaal B.V. ter hoogte van € 5.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van Code Blauw worden in 1e verband verpand ten behoeven van de investeerders van Collin Crowdfund. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming als Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve cijfers over het jaar 2016, alsmede de prognose voor de jaren 2017 en 2018.

Rentabiliteit
2016 was het eerste volledige boekjaar van de onderneming. Er werd € 103.000,- omgezet, waarna er een winst voor privé onttrekkingen van € 51.000,- resteerde. Er was geen aflossingsverplichting in 2016. De ondernemers hebben een deel van de winst als salaris aan de onderneming onttrokken. De prognose voor 2017, welke wordt ondersteund door halfjaarcijfers, geeft een omzet van € 195.000,- aan, met een winst voor privé onttrekkingen van € 75.000,-. De geprognosticeerde genormaliseerde cashflow is € 10.000,-, bij een aflossingsverplichting van € 4.000,- (score Excellent). Daarbij kan gezegd worden dat er enige mate van rek in de privé onttrekkingen van € 25.000,- per persoon aanwezig is. Voor 2018 wordt er een omzetstijging naar ruim € 250.000,- geprognosticeerd. In dat jaar verwacht men een genormaliseerde cashflow van € 24.000,- met een aflossingsverplichting van € 13.000,- (score Goed). Wij achten het voorzichtigheidshalve passend om de rentabiliteit van Code Blauw als Ruim voldoende te kwalificeren. 

Solvabiliteit 
Het risicodragend vermogen binnen de onderneming komt per ultimo 2016 uit op 25% van het balanstotaal (score Voldoende). Op het moment van financieren daalt het risicodragend vermogen ten opzichte van het balanstotaal, door balansverlenging, naar zo’n 17% (score Voldoende). Wij kwalificeren de solvabiliteit van Code Blauw daarom als Voldoende. 

Liquiditeit
De current ratio (verhouding vlottende activa / vlottende passiva) per ultimo 2016 bedraagt 1,3 (score Ruim voldoende). Per ultimo 2017 wordt deze current ratio op 3,3 geprognosticeerd (score Excellent). De vlottende activa bestaat hoofdzakelijk uit vorderingen, voorraad en liquide middelen, terwijl de vlottende passiva grotendeels de aflossingsverplichting jegens Collin omhelst. Wij achten het passend om de liquiditeit als Ruim voldoende te kwalificeren. 

Samenvattend 
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders die € 1.000,- of meer investeren wordt een eenmalige SEO check aanbieden (uitvoerige websitescan met als doel de probleempunten te signaleren en daarmee de vind baarheid van de website verbeteren) en vervolgens alle benodigde aanpassingen doorvoeren.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-39015 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-07-2017 om 10:04
investeerder-5969 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-07-2017 om 10:04
investeerder-13822 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-07-2017 om 10:04
investeerder-34074 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-07-2017 om 10:04
investeerder-26695 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-07-2017 om 10:04

Reacties

Investeerder – 17247
26-07-2017 10:15
is er een relatie met Blauw Marktonderzoek ?

R.S. Uyterwaal
26-07-2017 10:20
Beste investeerder,

Er is geen enkele relatie met Blauw Marktonderzoek.

Met vriendelijke groet, Rick Uyterwaal

Investeerder – 17247
26-07-2017 10:28
vanwaar de naam dan ?

R.S. Uyterwaal
26-07-2017 11:02
Beste investeerder,

Mensen associëren blauw over het algemeen met betrouwbaarheid, vertrouwen, evenwichtigheid, efficiëntie en stabiliteit. Wij wilden deze kleur daarom graag laten terugkomen in onze bedrijfsnaam. Vanwege de beschikbare domeinnamen én het onderscheidende aspect was alleen ‘blauw’ niet voldoende. De herkomst van ‘code’ kunnen we niet precies meer definiëren, maar de combinatie van deze twee woorden bleef hangen. We hebben toen gelijk snel doorgeschakeld. Hopelijk weet u zo voldoende.

Met vriendelijke groet,
Rick Uyterwaal

Investeerder – 35384
26-07-2017 11:03
Op basis waarvan komt Dun&Bradstreet tot de waardering Laag Risico?

Collin Crowdfund
26-07-2017 11:32
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

Dun & Bradstreet is een onafhankelijk creditrating bureau die haar kwalificatie baseert op criteria waarnaar wij op onze site verwijzen. Het gaat dan om inzichten zoals: betalingservaringen, de sector, gedeponeerde jaarcijfers, etc.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 35384
26-07-2017 11:57
Het verbaasd mij dat dit jonge bedrijf met relatief weinig eigen vermogen deze kwalificatie krijgt zonder verdere toelichting waarom men tot deze beoordeling komt. Graag wat meer inhoudelijke toelichting op deze specifieke kredietaanvraag.
Met vriendelijke groet.

Collin Crowdfund
26-07-2017 12:03
Beste investeerder,

Qua toelichting op de kredietvraag verwijzen wij naar de uitgebreide pitch. Hierin wordt de onderbouwing van de risicoclassificatie door Collin (de Collin-Credit Score) uitgebreid toegelicht.
Een nadere onderbouwing van de Dun en Brad Street rating kunnen wij niet verstrekken, dit is niet aan Collin.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer
Sjoerd Jansen
Sander van den Brink
Rick Uyterwaal

Crowdfund Coach


Ies Bos