33370

Collect & Legal Service Group B.V.

€ 50.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 93
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 16-10-2019 in 2 uur volgeschreven door 93 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Collect & Legal Service Group B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 13-07-2012
Website www.collect-legalservice.com

Leendoel

Collect & Legal Service Group is een (inter)nationale incasso organisatie voor B2C en B2B. Door regelgeving zijn de griffierechten geëxplodeerd, waardoor ondernemers kansrijke onbetaalde facturen nauwelijks in rechte betrekken. Veel geld blijft hierdoor onnodig liggen. Om deze ondernemers te helpen met invorderen, wil Collect & Legal Service Group na een positieve quickscan de griffierechten voorfinancieren. Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn Collect & Legal Service Group B.V., Nederlands Incasso & Advies Bureau B.V., Collect & Legal Service Factoring & Finance B.V. en Collect & Legal Service B.V. Door de heer J.M. Gubbels wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Collect & Legal Service Group B.V. is Minimaal risico en de score voor de drie werkmaatschappijen is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruikt gemaakt van de historische, geconsolideerde cijfers van Collect & Legal Service Group B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 418.000 € 566.000
Vlottende activa € 137.000 € 252.000
Overige activa € 85.000 € 87.000
Totaal € 640.000 € 905.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 436.000 € 588.000
Langlopende schulden € 20.000 € 29.000
Kortlopende schulden € 184.000 € 288.000
Totaal € 640.000 € 905.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 762.000  
Bruto winst € 625.000  
Kosten € 432.000  
Belasting € 41.000  
Netto winst € 152.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-45307 heeft € 400 geïnvesteerd.
16-10-2019 om 17:20
investeerder-69069 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-10-2019 om 17:17
investeerder-4851 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-10-2019 om 17:17
investeerder-46915 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-10-2019 om 17:12
investeerder-8217 heeft € 300 geïnvesteerd.
16-10-2019 om 17:11

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders