Fundwijzer 1-11-2017

Collin: een brug slaan tussen investeerders en het MKB

Via haar online platform slaat Collin een brug tussen investeerders die op zoek zijn naar meer rendement en ambitieuze MKB-bedrijven met een financieringsbehoefte. Bedrijven met een financieringsbehoefte van € 50.000,- tot € 2.500.000 kunnen terecht bij Collin. Waar mogelijk en opportuun werkt Collin daarbij samen met onder andere banken, bedrijfskundig adviesbureaus en accountants.

Om zowel de investeerder als de ondernemer optimaal succesvol te laten zijn, is de screening uiterst zorgvuldig. Zo werkt Collin met ‘Crowdfund Coaches’ die de ondernemer begeleiden in het proces. Ook na realisatie van de lening coördineert de Crowdfund Coach de uitwisseling van informatie tussen de ondernemer en de investeerders die de lening verzorgden.

Collin Crowdfund laat ondernemers niet alleen met een financiering hun groei bewerkstellingen, maar zorgt tevens voor de nodige marketing power, ambassadeurs, publiciteit en begeleiding.

Collin heeft ruim 400 bedrijven succesvol van een financiering voorzien, met een gemiddeld leenbedrag van € 205.000,-. Inmiddels heeft Collin ruim 12.000 investeerders aan zich gebonden, die een gemiddeld netto rendement (na aftrek van kosten en defaults) realiseren van ruim 4%. Meer weten? Kijk op Collincrowdfund.nl.