Investeerders.nl – 20-12-2018

Belegger gaat campagnes Collin meefinancieren

In Nederland stond Collin Crowdfund al bekend vanwege relatief veel grote campagnes, maar nu een internationale beleggingsmaatschappij heeft toegezegd mee te willen financieren wil het platform zich hier nog verder in gaan specialiseren.

De beleggingsmaatschappij wil helaas niet met naam genoemd worden maar Jeroen ter Huurne, algemeen directeur van Collin Crowdfund, laat telefonisch aan Investeerders.nl weten dat het gaat om een grote internationale club. Deze zal op basis van vooraf bepaalde richtlijnen meefinancieren in campagnes.

‘Lijkt erop dat ze specifiek voor ons kiezen’

De internationale speler heeft al ervaring met buitenlandse crowdfundingplatforms en alhoewel exclusiviteit niet is besproken is het wel de verwachting van Jeroen dat deze partij in Nederland wel specifiek voor Collin heeft gekozen. “De gesprekken en audit vooraf waren dermate intensief dat het erop lijkt dat ze specifiek voor ons gaan.”

Collin Crowdfund had al geregeld grotere campagnes en wist daar op eigen kracht al nagenoeg een 100 procent slagingspercentage bij te realiseren. Toch is Jeroen erg te spreken over de aanstaande samenwerking. “Het gaat nu goed, maar we hebben in een eerder interview ook groeiambities genoemd en aangegeven dat we willen dat onze investeerders hun risico’s kunnen spreiden. De samenwerking met deze internationale beleggingsmaatschappij biedt ook voor hen vooral extra groeikansen.”

Lang onderhandeld met institutionele belegger

Dat is een van de redenen waarom er lang is onderhandeld met de institutionele belegger over de precieze invulling van de overeenkomst, aldus Jeroen. “In de basis hebben wij dankzij het grote aantal loyale Collin-investeerders geen gebrek aan fundingcapaciteit. Daarom hebben wij ingezet op enkel deelname bij grotere leningaanvragen en bovendien voor een beperkt percentage. Bij dat soort aanvragen vormt een vaste ‘basisinvestering’ een welkome extra zekerheid voor de ondernemer. We verwachten bovendien dat de extra fundingcapaciteit meer en vooral grotere leningaanvragen uit de markt zal opleveren.”

Aantal grote financieringsaanvragen neemt fors toe

Wekelijks gaan er bij Collin al zo’n vier leningaanvragen live, gezamenlijk goed voor zo’n 1 miljoen euro. De afgelopen jaren is het aantal financieringsaanvragen met een omvang van 750.000 euro of meer fors toegenomen: van drie in 2016, naar zes in 2017 en naar 12 in 2018. Collin verwacht dat dit type financieringen in de toekomst verder toeneemt: in 2019 verwacht het platform minimaal twintig grote cases te publiceren, waarvan drie in januari met een gezamenlijke waarde van zo’n 5 miljoen euro.

De aanvragen zijn vooral afkomstig vanuit het vastgoed, maar functioneren ook als groeifinanciering. Collin wil zich hier verder in specialiseren, al is dat volgens Jeroen niet gestuurd door deze nieuwe belegger. “Die zal op dezelfde voorwaarden investeren als nu gebeurt. De samenwerking zal dus niet ten koste gaan van de huidige investeerders.”

Nieuwe belegger krijgt niet de krenten uit de pap

De voorwaarden zijn vooraf geselecteerd en bestaan bijvoorbeeld uit een vast percentage bij grotere financieringen die voldoen aan bepaalde criteria en dus juist lastiger zouden zijn te financieren met de huidige investeerders vanwege formaat of risico. De belegger krijgt dus niet de krenten uit de pap en zal niet zelf selecteren, maar meefinancieren op campagnes die dermate groot zijn dat ze naar verhouding te veel druk op de bestaande investeerdersgroep zouden kunnen leggen.

Heeft u interesse?

Vragen over lenen?

E-mail
lenen@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 130 0789

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 - 17.00 uur.

Lenen bij Collin

  • Ruim 99% succesvol gefund
  • Hulp Crowdfund Coach
  • Korte doorlooptijd
  • Creëer ambassadeurs
  • Marketing power

Ervaringen van ondernemers

Fortune Coffee uitbreiding team

Benieuwd naar ervaringen vanuit leningnemers? Lees hier hun verhalen.