33773

Comeback Enterprise B.V.

€ 180.000  |  7,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 219
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

100 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-04-2020 in 12 dagen volgeschreven door 219 investeerders

Samenvatting

Update 15-05-2020:

In de pitch wordt gesteld dat de door de heer Kraft van Ermel beschikbaar gestelde borgstelling, gesecureerd wordt met een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 105.000,- op het woonhuis. Op dit woonhuis rust momenteel een eerste hypothecaire inschrijving van € 700.000,-, met een openstaande schuld van € 570.000,-.
Hier is helaas een misverstand naar voren gekomen, dat wij de afgelopen dagen met de directie van Comeback Enterprise besproken hebben. Dit misverstand bestaat uit twee aspecten:
De te vestigen hypothecaire inschrijving van € 105.000 euro zal derde in rang worden in plaats van de in de pitch genoemde 2e in rang. De reden hiervan is dat ABN-AMRO voor de hypothecaire schuld, om louter administratieve redenen, een tweetal inschrijvingen heeft verkregen ter hoogte van € 700.000,-. In de onderliggende hypotheekakte is overigens een passage opgenomen dat het aan te spreken bedrag nooit meer dan € 700.000,- zal bedragen. Dit heeft dus geen impact op deze lening aanvraag, maar is wel een mineure aanpassing op de pitch.
Gebleken is dat er een persoonlijk krediet onder deze hypothecaire inschrijving valt ter grootte van € 50.000,-. Hierdoor is de pro rato schuldpositie dus geen € 570.000,-, maar € 620.000,-. Dit laatste heeft relatief geringe impact op de dekkingspositie, die door Collin becijferd wordt op € 35.000,-.
Ter compensatie voor dit dekkingsverlies, is de ondernemer bereid een gezamenlijke – op dit moment- materiële borgstelling te verstrekken van in totaal € 17.500,-. Dit impliceert een mindere dekkingspositie van het zelfde bedrag. Deze aanpassing heeft geen effect op de Collin Credit Score. Met betrekking tot de beschikbaar gestelde zekerheden blijft de score Ruim voldoende. De overall score blijft eveneens gehandhaafd op Voldoende.

 

Comeback Enterprise maakt van steden, bedrijven, sporters en sportproposities herkenbare merken. Het bedrijf groeide in de eerste tweeënhalf jaar snel en kent twee werkmaatschappijen met een eigen identiteit: Comeback Sports en MediaTribe. De eerste tak richt zich op sportmarketing en – activatie, maar verzorgt ook het management van talentvolle sporters. Daarnaast is Comeback Sports actief op het gebied van vernieuwende sportconcepten en partnerships. Een goed voorbeeld hiervan is het product Sportbrokers. Dit data-gedreven marketingplatform berekent op basis van algoritmes in hoeverre een bedrijfsmerk past bij een bepaalde sport.

 

Bij een sterk merk hoort een hedendaags design en een heldere positionering. Daar zorgt Mediatribe voor. Na de overname in oktober 2018 richt dit creatieve bureau zich op klanten van Comeback Sports binnen de sportwereld, maar ook op citymarketing en grotere MKB’ers. Comeback Sports en Mediatribe werken op deze manier als twee communicerende vaten. Van het creëren van merkwaarden en een merkboodschap tot het ontwikkelen van krachtig design en effectieve marketingplannen. Alles gebeurt binnen Comeback Enterprise onder één dak.

Twee ondernemers en eigenaren sturen het bedrijf aan. Creatieve directeur Mark van Eijk is met het potlood achter de oren geboren en werkte de afgelopen 20 jaar voor talloze merken. Algemeen directeur Stefan Kraft van Ermel heeft een ondernemende achtergrond en bekleedde diverse directie- en managementposities. Strategie, creativiteit en ondernemerschap zijn hiermee geborgd. Daarnaast zijn er achtergestelde leningen verstrekt door organisaties/natuurlijke personen, die met hun specifieke kennis en kunde een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Comeback Enterprise.

 
Invloed Coronavirus
Het Coronavirus zal een nieuwe realiteit op het dagelijks leven tot gevolg hebben. De bewustwording voor ondernemers zal enorm zijn. Als mens en als onderneming blijkt eens te meer hoe kwetsbaar je kunt zijn tegen dit soort ongewone en ongekende ‘aanvallen’. Samenwerking en saamhorigheid zijn in deze tijden van groot belang. Wij beseffen ons terdege wat de invloed is van het Coronavirus. Kwaliteit, creativiteit, verbinding en onderscheidend vermogen zijn termen die de nieuwe realiteit gaan ondersteunen. De bv ‘ik ‘zal verdwijnen en co-creatie is hard nodig om de crisis te overwinnen. In deze nieuwe samenwerkingsvormen zullen creatieve bedrijven de handen ineenslaan om tot optimaal resultaat te komen. De noodzaak tot aanpassing is een vereiste. Veel mediakanalen gaan samenwerken, een nog hechtere samenwerking tussen personeel is een noodzaak. Ook zal de verbondenheid met reeds bestaande relaties en nieuwe klanten groot zijn.

Inspelen op de nieuwe realiteit, speelt een belangrijke rol bij het vermarkten van sporters en bedrijven. Deze vorm van (sport-) branding zorgt er juist voor dat meer sporters zich aanbieden en willen bijdragen aan de ontwikkeling van bedrijven. Dit laatste is sinds  het uitbreken van de crisis, een zeer opvallende trend in spontane aanvragen van sporters.

Gelukkig maakt Comeback gebruik van langdurige overeenkomsten en is er veel werkvoorraad opgebouwd. met de nieuwe realiteit in ogenschouw, zijn er veel nieuwe kansen die zich gaan voordoen voor Comeback Enterprise.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 180.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing in 36 maanden. De rente bedraagt 7,5 % per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Comeback Enterprise B.V. als Verhoogd Risico. De Collin Credit Score is Voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • Debiteur is Comeback Enterprise B.V. 
 • De heer S. Kraft van Ermel geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 105.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ter securering van de borgstelling wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 105.000,- op het woonhuis aan de Veendijk 23 te Zwaag verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 700.000 en een openstaande schuld van € 570.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 700.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 11 februari 2020.
 • De heer S. Kraft van Ermel en mevrouw M.S. Kraft van Ermel – de Vries geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis te Veendijk 23 te Zwaag. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op Veendijk 23 te Zwaag wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
 • De heer M. van Eijk geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde.
 • Door S. Kraft van Ermel Beheer B.V. wordt een zakelijke borgstelling afgegeven van € 75.000,-, die morele waarde heeft.
 • Door SPRKN 16-3 B.V. wordt een zakelijke borgstelling afgegeven van € 75.000,-, die materiële waarde heeft.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris van Comeback Enterprise B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund 
 • Vier leningen van ieder € 25.000,- en een van € 25.645,- zullen worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente ter hoogte van 2% per jaar wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Comeback Enterprise B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 36% of lager is.

Video Pitch

Leendoel

De huidige investeringsbehoefte is om de groei van de onderneming te financieren. Om dat mogelijk te maken, zet Comeback Enterprise B.V. in op het uitbouwen van de producten Sportbrokers en Sportersplatform.nl. De lening zal het bedrijf ook gebruiken om verdeeld over 2020 twee marketeers en twee designers in te kunnen zetten om het extra werk te verrichten.

Ondernemer

Stefan Kraft van Ermel (1973) komt het uit Noord-Hollandse Zwaag en heeft samen met zijn vrouw Mariska twee kinderen, Milan en Indy. Na zijn studie communicatiesystemen aan de Hogeschool van Utrecht werkte hij vijf jaar in het management bij softwarebedrijf Centric. Daarna volgden vier jaar als directeur sales bij Bilderberg hotels en restaurants. In 2008 startte Stefan als ondernemer bij de Questionmark Group (ATIR en HTC.) Tien jaar later verkocht hij zijn aandeel om in mei 2018 Comeback Enterprise B.V. op te richten. Stefans kernkwaliteiten typeren zich door zijn enthousiasme, gedrevenheid en kennis van ondernemerschap, sales en marketing.

Mark van Eijk (1976) deelt zijn leven met zijn vrouw Angelique en drie kinderen, Sem, Noa en Jess. Hij woont in het IJsselmeer-dorpje Andijk. Via het Grafisch Lyceum in Amsterdam ontwikkelde hij zich als ontwerper bij diverse kleine reclamebureaus tot art director. Mark werkte vervolgens enkele jaren als freelance ontwerper om in 2013 een eigen ontwerpbureau voor merkidentiteiten te beginnen. Dit bedrijf, Nesq, groeide uit met twee eigenaren en twee medewerkers in dienst. In 2018 veranderde Nesq in Mediatribe en kwam het bureau uiteindelijk onder Comeback Enterprise B.V. te hangen.

Mark heeft een passie voor design en branding. Hij weet klanten uit te dagen en te prikkelen om vervolgens hun visie en ideeën om te zetten in creatieve concepten en sterke visuele uitingen. Daarnaast heeft hij een sterk gevoel voor marketing en zet hij dit vaak in voor merk-activatie.

Onderneming

Bedrijfsprofiel
Alles begint bij Comeback Enterprise B.V. bij het DNA van een merk. Of dit nu gaat om een talentvolle sporter, een mooi bedrijf of zelfs een bruisende stad. Door vanuit je kern en je hart te communiceren, ben je niet alleen jezelf, maar heb je ook een eigen verhaal te vertellen en ga je opvallen. Dat ‘verhaal’ vertaalt Comeback Enterprise B.V. naar marketing en branding, zodat klanten een eigen imago krijgen en transformeren in een sterk merk. 

Comeback Sports en MediaTribe doen dat op een unieke manier en hebben ook een eigen herkenbare identiteit en positionering. De overeenkomst tussen beide labels is het vertrekpunt: het DNA van merken.
Om daar zicht op te krijgen, maakt Comeback onder andere DNA-paspoorten, sportfolio’s, positioneringsessies en strategische marketingplannen.

MediaTribe, de creatieve poot van het bedrijf, kan zelfstandig functioneren in het bouwen van merken, maar ondersteunt tegelijk Comeback Sports met sterk design om een merk een gezicht te geven. Andersom ondersteunt Comeback Sports juist MediaTribe door sport als marketinginstrument in te zetten voor bedrijven. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een Olympische sporter aanwezig is tijdens een activiteit voor een bedrijf. Op deze manier versterken Comeback Sports en MediaTribe elkaar. 

Missie 
Comeback Enterprise B.V. is een unieke combinatie van ‘business & sports’. Wij positioneren merken, creëren partnerships en ontwikkelen businesscases met resultaat. Wij verrijken de wereld van sporters en bedrijven met creativiteit en innovatie.

Visie
Denk, werk en communiceer vanuit je DNA en je zult jezelf en de wereld om je heen verrassen met topprestaties.

Nabije toekomst
Over vijf jaar wil het bedrijf een stabiele en innovatieve speler zijn met tevreden personeel, klanten en leveranciers. Niet de groei in het aantal FTE’s staat centraal, maar wel het verhogen van de zichtbaarheid van merken uit het portfolio van Comeback Enterprise B.V. De groei zal organisch plaatsvinden met zicht op kansen in Europa, de Verenigde Staten en Azië.

Markt
Sport speelt een dominante rol binnen Comeback Enterprise B.V. Een overduidelijke groeimarkt met elk jaar 8,2% in de plus, zo blijkt uit de cijfers tussen 2016 en 2019. In drie jaar tijd zijn de totale bestedingen in de sportmarkt zelfs gegroeid met 27%, omgerekend maar een kleine € 350.000.000,-. De sporten die het grootste gedeelte van de omzet creëren zijn: fitness (19%), hardlopen (14%) en de wandelsport (13%). Wintersport blijft ook in de lift zitten. Het aantal komt dit jaar uit op 9%. De ‘overige sporten’ groeien sinds 2016 met maar liefst 19%. Onder deze categorie vallen onder andere wielrennen, schaatsen, mountainbiken en de danssport.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
In tegenstelling tot veel andere bureaus in hetzelfde segment werkt Comeback Enterprise B.V. vanuit een merkgedachte. Door het DNA van merken te ontrafelen, ontstaat er zicht op de juiste match tussen bijvoorbeeld sporters, bedrijfsmerken of steden. Deze werkwijze leidt tot onderscheidende creatieve concepten, die als zeer verrassend worden ervaren door klanten en leveranciers. Een levendig bewijs hiervoor, is het groeiend aantal topsporters die onderdak zoeken bij Comeback Sports.

(Groei) strategie
Diverse partners zijn nu aan het bedrijf verbonden en delen hun specifieke kennis met de directie en werknemers. Comeback bouwt de komende jaren het partnermodel verder uit met een juridisch en politiek aspect. Hierdoor ontstaan er kansen om ook internationalisering verder in te vullen en te verstevigen. Voor de versteviging van de business mix wil Comeback strategisch gaan samenwerken met partijen die succesvolle activiteiten ambiëren. Beide vormen van co-creatie zullen een belangrijke strategie vormen in het groeiscenario van Comeback en tegelijk bepaalde risico’s te spreiden.

Juridische Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aflossing leningen € 80.000,-
Aanschaf inventaris € 25.000,-
Werkkapitaal € 25.000,-
Financiering groei (aantrekken personeel) € 100.000,-
Totaalbedrag € 230.000,-
Leningen derden € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 180.000,-

Leenbedrag: € 180.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 36 maanden met lineaire maandelijkse aflossing

Overige financiers
Vier leningen van ieder € 25.000,- en een van € 25.645,- zullen worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente ter hoogte van 2,0% per jaar wordt wel betaald.

Voorts is er nog een lening van € 25.000,- met een rente van 2,0%.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • Debiteur is Comeback Enterprise B.V. 
 • De heer S. Kraft van Ermel geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 105.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ter securering van de borgstelling wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 105.000,- op het woonhuis aan de Veendijk 23 te Zwaag verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 700.000 en een openstaande schuld van € 570.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 700.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 11 februari 2020.
 • De heer S. Kraft van Ermel en mevrouw M.S. Kraft van Ermel – de Vries geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis te Veendijk 23 te Zwaag. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op Veendijk 23 te Zwaag wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
 • De heer M. van Eijk geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde.
 • Door S. Kraft van Ermel Beheer B.V. wordt een zakelijke borgstelling afgegeven van € 75.000,-, die materiële waarde heeft.
 • Door SPRKN 16-3 B.V. wordt een zakelijke borgstelling afgegeven van € 75.000,-, die morele waarde heeft.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris van Comeback Enterprise B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Vier leningen van ieder € 25.000,- en een van € 25.645,- zullen worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente ter hoogte van 2% per jaar wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Comeback Enterprise B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 36% of lager is.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Comeback Enterprise B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor de zakelijke borgstellers S. Kraft van Ermel Beheer B.V. en SPRKN16-3 B.V. is Laag Risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve cijfers 2019, alsmede de prognoses voor 2020 en 2021. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit
Na de opstart van het bedrijf in 2017 is de omzet in 2019 ten opzicht van het jaar 2018 met 13% gestegen naar € 570.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 22.000,-. Voor 2020 wordt een omzetgroei van 66% (ten onrechte stond hier oorspronkelijk ten tijde van de plaatsing van de pitch 16% vermeld, dit berustte op een fout) verwacht ten opzichte van 2019, zijnde € 944.000,- verwachte omzet voor 2020. De bijbehorende netto cashflow overschot wordt geprognosticeerd op € 134.000,-. De prognose voor 2021 geeft een omzet naar verwachting van € 1.228.000,- met een netto cashflow overschot van € 249.000,-. Op basis van de onderbouwde prognose is dit onderdeel voor de Collin Credit Score gewaardeerd op Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De ontwikkeling van de solvabiliteit gaat van -48% eind 2019 bij een balanstotaal van € 168.000,- naar een geprognosticeerde solvabiliteit van 54% eind 2020 bij een balanstotaal van € 463.000,-. Door enerzijds winsttoevoeging en anderzijds de achterstelde leningen van in totaal € 126.000,-. Ultimo 2021 wordt een solvabiliteit verwacht van 78% bij een balanstotaal van € 689.000,-. Gezien het prognosekarakter houden wij voor de Collin Credit Score de kwalificatie Voldoende aan.

Zekerheden

 • Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen: De heer S. Kraft van Ermel geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 105.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ter securering van de borgstelling wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 105.000,- op het woonhuis aan de Veendijk 23 te Zwaag verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 700.000 en een openstaande schuld van € 570.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 700.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 11 februari 2020.
 • De heer M. van Eijk geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde.
 • Door S. Kraft van Ermel Beheer B.V. wordt een zakelijke borgstelling afgegeven van € 75.000,-, die materiële waarde heeft.
 • Door SPRKN 16-3 B.V. wordt een zakelijke borgstelling afgegeven van € 75.000,-, die morele waarde heeft.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris van Comeback Enterprise B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund 

Door zowel de persoonlijke borgstellingen, de securering van een van de borgstellingen met een tweede hypothecaire inschrijving en de zakelijke borgstellingen als de verpanding van de inventaris kwalificeren wij de zekerheden als Ruim Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Comeback Enterprise B.V. kan investeerders eenmalig de volgende aanbiedingen doen:

 • Investeerders die vanaf € 5.000,- tot en met € 9.500,- investeren kunnen rekenen op een activatie met één van onze Comeback Heroes. Denk bijvoorbeeld aan een clinic met tweevoudig wereldkampioen kickboksen, Santino Verbeek, of een van de beste e-sporters ter wereld, Renzo Oemrawsingh. Er is veel vraag naar een e-FIFA-toernooi voor bedrijfsuitjes een clinic met judoka Michael Korrel, kanshebber op Olympisch eremetaal in Tokio 2021.
 • Investeerders die vanaf € 10.000,- tot en met € 19.500,- investeren krijgen een gratis positionering-sessie aangeboden om te ervaren hoe hun bedrijf als merk neer gezet kan worden.
 • Investeerders die vanaf € 20.000,- tot en met € 29.500,-  investeren krijgen een culturele en culinaire reis naar Azië aangeboden om een kickboksgala van Santino Verbeek bij te wonen.
 • Investeerders die vanaf € 30.000,- of meer investeren krijgen een verzorgde reis naar de Olympische Spelen 2021 in Tokyo, inclusief een bezoek aan het Holland Heineken House.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-150564 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-04-2020 om 13:31
investeerder-82856 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-04-2020 om 13:07
investeerder-110395 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-04-2020 om 12:57
investeerder-108331 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-04-2020 om 12:46
investeerder-20356 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-04-2020 om 12:33

Reacties

J.I.J. over de Linden
09-04-2020 13:54
Zijn de morele borgstellingen ergens op gebaseerd of is het lucht net zoals de morele borgstelling bij United Food Concepts?

Collin Crowdfund
09-04-2020 14:10
Beste heer/mevrouw Over de Linden,

Collin Crowdfund onderscheidt twee benamingen van borgstellingen, te weten een borgstelling van materiële waarde en van morele waarde. In geval van volledig materiële waarde is er op dat moment voldoende waarde aanwezig om het gehele leenbedrag te dekken. In geval van volledige morele waarde is het, zoals u het zelf omschrijft,‘lucht’. In deze aanvraag is sprake van beide borgstellingen, dus moreel en materieel en in gradaties, enerzijds gesecureerd middels een hypothecaire inschrijving, waarvan de waarde af te leiden is uit de vermelde waarden in de pitch of bestaand uit andere vermogensbestanddelen en de ander grotendeels van morele waarde, waarin dus sprake is van beperkt aanwezig vermogen. Deze borgstellingen, waarvan de materialiteit dus altijd een momentopname betreft, zorgen tezamen met de overige verkregen zekerheden voor een score van Ruim voldoende op dat punt. Voor meer informatie over de materialiteit verwijs ik u graag naar https://www.collincrowdfund.nl/risicos/, kopje zekerheden.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 150564
17-04-2020 17:26
Goedendag,
een goede toelichting op het bedrijf. Het lijkt een aantrekkelijke investering. Een aantal kritische notes: – jullie geven aan een omzetgroei van 16% in 2020 tov 2019. De genoemde bedragen zijn 570k (2019) en 994k (2020) dat is een groei van 66%. Hoe verschil te verklaren? – een groei van 16% en/of 66% is gegeven de lock down in Nederland maar ook wereldwijd (waar groei gehaald.moet worden) weinig onderbouwd, zeker omdat de ondernemers zich beroepen voor de bestendigheid op bestaande langdurige contracten. Is deze groei nog nader te beargumenteren? – solvabiliteit groeit van -48% 2019 naar +54% 2020 (verwachting) in 1 jaar tijd. Dat is een utopie. Maar gegeven negatief vermogen in 2019 en groei vermogen 2020 enkel gebaseerd is op een prognose kun je het vermogen eerder kwalificeren op onvoldoende. Dat is realistischer. Welke andere argumenten zijn er voor een voldoende kwalificatie van het vermogen dan de verwachting?

Collin Crowdfund
17-04-2020 17:31
Beste investeerder,

Bij de indiening van de aanvraag heeft de directie ons een uitgebreide toelichting verstrekt op de voor 2020 verwachte groei, welke hoofdzakelijk is gebaseerd op de reeds in 2019 voor 2020 en verder gesloten contracten en partnerships, w.o. met een vooraanstaande Engelse financial, die vestigingen heeft in Londen, Amsterdam en Nieuw-Zeeland en andere vooraanstaande partijen, die bij ons bekend zijn.
Men constateert dat als gevolg van de Corona-crisis merken aan het heroverwegen zijn hoe zij zich mogelijk zullen herpositioneren en met welke (andere) partij zij dit willen gaan doen en dat geldt zowel voor bedrijven als ook voor sporters en als betrekkelijk nieuwe partij verwacht Comeback Enterprise hiervan met name te profiteren, gezien de reacties.
Weliswaar zal een deel van de omzet aan eventbusiness verschuiven naar volgend jaar als gevolg van de sportevenementen, die dit jaar niet doorgaan, maar de extra business uit hoofde van herpositionering compenseert dit volledig.
Voor wat betreft de solvabiliteit kan worden aangegeven dat de jaarcijfers 2019 een negatief eigen vermogen aangaven, waarbij echter een veel groter bedrag stond vermeld als langlopende lening (van de diverse aandeelhouders), wat wij, ondanks de toestemming van betrokkenen, formeel nog niet als achtergesteld vermogen ten opzichte van de investeerders van Collin Crowdfund konden beschouwen, omdat de leningsovereenkomsten, als onderdeel van deze aanvraag, nog niet getekend zijn. Na volledige funding zullen de leningsovereenkomsten worden ondertekend, zoals aangegeven in de pitch, waardoor het aansprakelijk vermogen direct positief wordt en middels het verwachte resultaat zal doorgroeien naar het genoemde percentage.

Wij hopen u hiermede naar genoegen te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Stefan Kraft van Ermel

Mark van Eijk

Crowdfund Coach


Fred Bouwman