31887

Comfort Living BV

€ 75.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 96
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-05-2019 in 1 uur volgeschreven door 96 investeerders

Samenvatting

Comfort Living is een groothandel in massagestoelen en massageapparaten. Het bedrijf is al sinds 2004 een van de grootste op dit gebied in de Benelux. Daarmee heeft het bedrijf het ook voor elkaar gekregen om de exclusieve leverancier van de grote A-merken Panasonic en Fuji te zijn binnen de Benelux. Naast deze merken beschikt Comfort Living ook over een eigen merk Massani voor de massagestoelen en massageapparaten, waarmee in alle prijs- en kwaliteitsklassen de juiste stoel aangeboden kan worden. 

Onlangs heeft Pim Schalk middels zijn holding CePiBa Holding B.V. de aandelen van Comfort Living B.V. overgenomen van de oprichters van het bedrijf, die het bedrijf naar het huidige niveau hebben gebracht.
De oud aandeelhouders hebben toegezegd nog voor korte tijd met het bedrijf verbonden te willen blijven.
 
Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte betreft € 105.000,-. Hiervan wordt € 30.000,- verstrekt door de vader van Pim Schalk middels een achtergestelde lening. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 75.000-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Comfort Living B.V. als Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De debiteuren zijn Comfort Living B.V. en CePiBa Holding B.V. Pim Schalk en Minoek van der Klauw  geven een garantiestelling af voor € 75.000,-. Deze garantiestelling heeft grotendeels materiële waarde op basis van de ontvangen documentatie. De lening van € 30.000,- door de heer A.D. Schalk wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van CePiBa Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 36% of lager is. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Comfort Living B.V. en CePiBa Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.  Er zal een negatieve hypotheekverklaring worden afgegeven op het adres Frans Halslaan 13 te Hillegom, welke is voorbelast met een eerste  hypothecaire inschrijving van € 210.000,-. De hypothecaire schuld per 31 december 2018 bedroeg € 183.082,00. De WOZ-waarde per 1 januari 2018 bedraagt € 242.000,-.

Leendoel

Voor de eerdere overname van de aandelen van Comfort Living B.V. zijn een aantal kortlopende leningen afgesloten bij familieleden en de bank, deze worden hiermee geherfinancierd. Daarnaast zal met de financiering nieuwe voorraad aan massageapparaten worden ingekocht en voorziet deze in het werkkapitaal.

Ondernemer

Pim Schalk (1991) heeft een geregistreerd partnerschap met Minoek Schalk – van der Klauw. De afgelopen jaren is hij projectleider bij Exterion Media geweest. Hierbij heeft hij veel geleerd op het gebied van verantwoordelijkheid nemen, plannen en communicatie, maar ook op het gebied van marketing en het bereiken van potentiële klanten.
Door de behaalde diploma’s op de Mbo opleiding commerciële binnendienst en vestigingsmanager internationale groothandel is de basis gelegd voor het ondernemerschap.
Door het gebrek aan doorgroei mogelijkheden ging Pim op zoek naar een nieuwe uitdaging. Daarbij kwam de kans om Comfort Living over te nemen voorbij, waarna men in korte tijd tot overeenstemming is gekomen en de overname is afgerond.
 

Onderneming

Het bedrijf
Comfort Living B.V. beschikt over de goed dienstdoende website: www.massagestoelen.net (www.comfortliving.nl). Daarnaast bestaat de onderneming al 15 jaar, waarin ze een goede naam hebben opgebouwd en de klanten via mond-tot-mondreclame ook hun weg onze kant op zullen vinden. Dit is ook de reden waarom gekozen is voor een aandelenovername. Naam, websites en dealerafspraken blijven bestaan. Naast alle onderdelen die al bestaan zijn we bezig met het opzetten van een nieuwe website voor de zakelijke markt: www.massagestoelopdezaak.nl. Hiermee willen we meer informatie gaan geven over de mogelijkheden en voordelen van een massagestoel bij bedrijven.

De markt
De markt voor de massagestoelen en massage apparatuur bevindt zich in een niche. De marktomvang is internationaal, maar toch vooral gericht op de landelijke markt. 

De doelgroep
Op dit moment is de grootste doelgroep van het bedrijf 50-plussers en mensen met o.a. rugklachten. Deze doelgroep is vaker op zoek naar middelen om pijn te verminderen/verhelpen of voor de ontspanning. Deze doelgroep neemt ook vaker de tijd om goed uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn voordat ze overgaan tot koop. Hier liggen ook onze mogelijkheden, omdat uit onderzoek veelal zal blijken dat wij als enige in de Benelux de beschikking hebben over de A-merken in de markt. Ook verkopen wij stoelen die de uiterlijke kenmerken hebben van een gewone stoel en hierdoor ook in de huiskamer te plaatsen zijn.
De insteek is om preventief klachten te verminderen, dankzij "voorkomen van". Onze doelgroep is o.a. te bereiken middels online marketing, waarbij gezondheid, stress, ontspanning veel gezochte zoektermen zijn. Daarnaast liggen er ook op de zakelijke markt nog kansen. Personeel dat zich kan ontspannen, zal meer en beter presteren.

Concurrentie
In Nederland is er één concurrent in dagelijkse business en op de beurzen (waar veel met massage apparaten wordt gewerkt). Het Unique Selling Point (USP) van Comfort Living is dat Comfort Living de enige importeur is van de Japanse A-merken in de Benelux. Comfort Living heeft zich ook weten te onderscheiden door het eigen merk Massani op de markt te brengen in zowel de massagestoelen als de massageapparaten. Daarmee kunnen wij de beste techniek tegen de beste prijzen leveren. Met behulp van meer actieve marketing , zoals met de inzet van Google Adwords, verwacht men snel een veel grotere naamsbekendheid te kunnen ontwikkelen.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Voorraad massageapparaten €25.000,-

Aflossen kortlopende leningen familie en bank

€55.000,-
Verbouwing showroom €5.000,-
Werkkapitaal

€20.000,-

Totaal: €105.000,-
Achtergestelde lening €30.000,-
Lening via Collin Crowdfund €75.000,-
Totaal: €105.000,-

Leenbedrag: € 75.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden
-De debiteuren zijn Comfort Living B.V. en CePiBa Holding B.V. 
-P.A.C. Schalk en M. van der Klauw geven een garantiestelling af voor € 75.000,-.Deze garantiestelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde op basis van de overwaarde in de privé woning.
– De lening van A.D. Schalk ter hoogte van € 30.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
-Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van CePiBa Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 36% of lager is.
-De (huidige en toekomstige) roerende zaken van CePiBa Holding B.V. en Comfort Living B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
– P.A.C. Schalk en M. van der Klauw geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privé woning te  Frans Halslaan 13 Hillegom. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de Frans Halslaan 13 te Hillegom wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. De privé woning is voorbelast met een eerste  hypothecaire inschrijving van € 210.000,-. De hypothecaire schuld per 31 december 2018 bedroeg € 183.082,00. De WOZ-waarde per 1 januari 2018 bedraagt € 242.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Comfort Living B.V. en CePiBa Holding B.V.  is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de geconsolideerde prognoses voor 2019 en 2020 van Comfort Living B.V. en CePiBa Holding B.V., welke op hun beurt zijn afgeleid van de cijfers van Comfort Living B.V. over 2018. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
Door de vorige eigenaar is een omzet gerealiseerd van € 440.000,-in 2017 en € 466.000,- in 2018, waarbij in beide jaren een beperkte winst is gerealiseerd. Door het administratiekantoor is een worstcasescenario gehanteerd met een afslag van 20%, waardoor voor 2019 en 2020 omzetten worden verwacht van respectievelijk € 352.000,- en € 373.000,-. De verwachting is dat in het jaar 2019 een operationele cashflow wordt gerealiseerd van € 41.000,- mede dankzij een betere exploitatie. In het jaar 2020 wordt een netto cashflow overschot verwacht van € 21.000,-. Omdat de prognose nog gerealiseerd dient te worden hanteren wij voor de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve de score Voldoende. 

Solvabiliteit
Bij aanvang bedraagt het risicodragend vermogen € 30.000,- op een balanstotaal van € 105.000,- op basis van de verstrekte achtergestelde lening door de vader. Het vermogen van ondernemer zit in zijn privé-woning (gezamenlijk met echtgenote). Op basis van de prognoses bedraagt de solvabiliteit ultimo 2019 48% op een balanstotaal van € 139.000,-. De verwachtte solvabiliteit per ultimo 2020 zal 63% bedragen op een balanstotaal ter hoogte van € 155.000,-. De Solvabiliteit wordt op basis van de situatie direct na verstrekken van de financiering vastgesteld op Ruim voldoende.

Liquiditeit
De current ratio heeft bij aanvang een score van 5,3. Op basis van de prognoses worden per ultimo 2019 en 2020 de current ratio scores 4,2 en respectievelijk 4,8. Voorzichtigheidshalve wordt de Liquiditeit vastgesteld op Ruim voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit:Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Liquiditeit: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-65609 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2019 om 10:04
investeerder-26880 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2019 om 10:04
investeerder-49177 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2019 om 10:04
investeerder-5153 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2019 om 10:04
investeerder-22428 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2019 om 10:03

Ondernemer

Pim Schalk

Crowdfund Coach


Fred Bouwman