32366

Compleet Zorg Achterhoek B.V.

€ 60.000  |  9,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 101
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

6 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-06-2019 in 2 uur volgeschreven door 101 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Compleet Zorg Achterhoek B.V.
Sector Gezondheid
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 03-11-2015
Website www.compleetzorgachterhoek.nl

Leendoel

Compleet Zorg Achterhoek B.V. begeleidt (jong)volwassenen in de Achterhoek met gedragsproblemen, een psychiatrische grondslag of een gedragsstoornis 24 uur per dag. Jongeren die vragen om een praktisch zorgaanbod met als doel zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Dit zijn allemaal intensieve trajecten met 24 uur per dag zorg. Ondernemers Dennis Apenhorst en Mark Maathuis zijn op zoek naar een financiering voor de overbrugging van enkele maanden met minder aanmeldingen. Inmiddels zijn er weer voldoende aanmeldingen, het duurt echter enige tijd voordat de gemeentes deze zorg declaraties uitbetalen. Er wordt een lineaire lening van € 60.000,- verstrekt met een looptijd van 24 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 60.000
Collin Direct € 60.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn Compleet Zorg Achterhoek B.V., Apenhorst B.V. en Maathuis B.V. Door zowel de heer D. Apenhorst als de heer M. Maathuis wordt een garantiestelling afgegeven voor de hoogte van het leenbedrag.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Compleet Zorg Achterhoek B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Compleet Zorg Achterhoek B.V. De jaarcijfers 2018 betreffen concept cijfers. Het negatieve eigen vermogensverloop in 2018 laat zich verklaren door een dividenduitkering waarmee een rekening courant positie van de ondernemers is weggewerkt.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2017-2018 (concept)

Activa

  2017 2018 (concept)
Vaste activa € 64.000 € 61.000
Vlottende activa € 173.000 € 129.000
Overige activa € 9.000 € 0
Totaal € 246.000 € 190.000

Passiva

  2017 2018 (concept)
Eigen vermogen € 111.000 € 59.000
Langlopende schulden € 40.000 € 0
Kortlopende schulden € 95.000 € 131.000
Totaal € 246.000 € 190.000

Winst- en verliesrekening 2018 (concept)

Omzet € 775.000  
Bruto winst € 775.000  
Kosten € 739.000  
Belasting € 8.000  
Netto winst na belasting € 28.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-5904 heeft € 200 geïnvesteerd.
12-06-2019 om 11:00
investeerder-69069 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-06-2019 om 10:59
investeerder-59767 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-06-2019 om 10:59
investeerder-46915 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-06-2019 om 10:59
investeerder-6929 heeft € 700 geïnvesteerd.
12-06-2019 om 10:59

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders