28470

Concepts for Health

€ 150.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 153
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-12-2017 in 1 uur volgeschreven door 153 investeerders

Samenvatting

Concepts for Health B.V. (Cfh) is op 1 november 2016 opgericht met als doel om het product Ooomega, een 100% plantaardige lijnzaad drink in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk op de markt te brengen. Lijnzaad drink is een drank gemaakt op basis van lijnzaadolie met als groot voordeel dat het ten opzichte van alle huidige plantaardige dranken Omega 3 (ALA) bevat. Omega 3 (ALA) is een essentieel vetzuur dat belangrijk is om hart- en vaatziekten te voorkomen. Hiermee is Concepts for Health de eerste partij die in Europa dit succes uit Amerika op de markt brengt.

Op dit moment is Ooomega verkrijgbaar in meer dan 1.800 winkels in de focuslanden. De desbetreffende retailers zijn Albert Heijn (Nederland), Holland & Barrett (Nederland, België, Verenigd Koninkrijk), Waitrose (Verenigd Koninkrijk), Tegut (Duitsland) en Rewe (Oostenrijk). Naast de retailers wordt Ooomega ook gedistribueerd door partners in Slovenië, Libanon en Roemenië.

Naast gewerkt te hebben aan een goede start van de distributie heeft het bedrijf middels grote consumentenbeurzen en social media Ooomega onder de aandacht gebracht in de doelgroep: vegetariërs, flexitariërs en mensen die graag een gezond voedingspatroon willen. Stap voor stap weet de consument Ooomega te waarderen. Het komend jaar wordt verder gefocust op het creëren van meer kopers en het uitbreiden en behouden van de huidige distributie.

Concepts for Health B.V. heeft Ooomega doorontwikkeld op basis van de Amerikaanse receptuur en is product- en merkeigenaar van Ooomega.

Financieringsbehoefte
Om de gewenste volgende scale up fase te financieren is er een financieringsbehoefte van € 150.000,-. Deze zal worden besteed aan marketing en het verhogen van de voorraad in verband met de verwachte afzettoename. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
De Dun & Bradstreet score noteert voor Concepts for Health B.V. een Laag risico. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is Concepts for Health B.V. Als zekerheid voor de financiering wordt een eerste pandrecht op de voorraden gevestigd. Daarnaast worden persoonlijke borgtochten afgegeven van ieder € 30.000,- van de managing director, de heer Guido Teekamp en de overige aandeelhouders, te weten: mevrouw E.H.C. van den Berg, de heer E.J.A. van den Berg, de heer J.H. van den Berg en de heer F.A.M. van Zutphen. De borgtochten zijn deels materieel en deels moreel van aard. De bestaande leningen van de persoonlijke holdings van de aandeelhouders en van de aan hun gelieerde bedrijven, totaal groot € 395.000,-, worden achtergesteld ten opzichte van de lening van Collin Crowdfund. Verder is er een niet-onttrekkingsverklaring van kracht zolang de solvabiliteit van Concepts for Health B.V. 50% of lager is. 

Video Pitch

Leendoel

De financiering zal in de scale up fase worden gebruikt voor marketing in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland door te adverteren in Vegan magazines en aanwezig te zijn bij de geschikte consumentenbeurzen en het intensiveren van de aanwezigheid op Facebook en Instagram. Daarnaast ontstaat een werkkapitaalbehoefte door de verwachte toename van de afzet. 

Ondernemer

Het bedrijf is opgericht door de vier eigenaren van Renske Natural Petfood B.V. en Guido Teekamp. Guido Teekamp is aangesteld als managing director en is verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering van Concepts for Health B.V. De combinatie van enerzijds aandeelhouders die een jarenlange ervaring hebben in het bouwen van een succesvol bedrijf met honden- en kattenvoer en anderzijds de ervaring van Guido Teekamp in de sector zorgt voor een optimale mix van kennis en netwerken.

Guido Teekamp (44 jaar) heeft 18 jaar ervaring in de levensmiddelenbranche (FMCG). Na zijn studie HEAO CE en MBA Retailmanagement is hij gestart bij Campina als accountmanager. In de jaren daarna is hij doorgegroeid naar leidinggevende posities bij onder andere Nestlé en Nedac Sorbo, waarbij verkoop en marketing altijd tot zijn verantwoordelijkheid behoorden. In deze functies is hij betrokken geweest bij de introductie van onder meer Campina Optimel, Nescafé Dolce Gusto en Maggi Braadstomen. Hij weet dus hoe je een succesvol concept moet ontwikkelen. Tijdens zijn hele loopbaan heeft hij gewerkt met verscheidene retail organisaties in zowel Nederland als het buitenland. De combinatie van een zeer onderscheidend en innovatief product en een goed en breed netwerk moet leiden tot een succesvolle start van Concepts for Health B.V. 

Onderneming

De onderneming richt zich op het ontwikkelen van het merk Ooomega. Ooomega staat voor plantaardig en rijk aan Omega 3. Deze positionering zorgt ervoor dat Ooomega zich focust op de mensen die graag plantaardig eten en drinken en die zich bewust zijn dat Omega 3 belangrijk is. Het assortiment van Ooomega bestaat nu uit de eerder genoemde dranken, maar zal in de toekomst ook bestaan uit andere voedingsproducten waar nog geen aanbod is van plantaardig en gezond. Ooomega heeft als doel om naast Becel het tweede merk te zijn voor gezonde Omega 3 producten.

De huidige onderneming bestaat uit één medewerker (Guido Teekamp). In de nabije toekomst dient dit te worden uitgebreid om de snelheid en de mogelijkheden verder te vergroten. Het bedrijf kiest ervoor om een aantal activiteiten, zoals productie en logistiek, uit te besteden. Dit zal ook op de middellange termijn het gewenste model zijn.

Product
Het product Ooomega behoort tot de categorie ‘Plantaardige dranken’. Ooomega wordt momenteel in Nederland verkocht bij Albert Heijn, Holland & Barrett en Bodyenfitshop.nl (Nederland), bij Waitrose en Holland & Barrett (Verenigd Koninkrijk). Er zijn op dit moment gesprekken gaande met enkele Duitse en Nederlandse partijen (onder andere Edeka), alsmede met Plus en Jumbo Supermarkten. De interessante markten zijn Duitsland en Engeland, gezien de schaal en volwassenheid van hun markt voor verantwoorde producten. De vooruitzichten zijn positief, aangezien plantaardig drinkbare producten staat in top 3 van belangrijkste voeding trends in de Westerse wereld. Concepts for Health focust zich in beginsel op Europa, maar met de juiste partners zijn er mogelijkheden in Azië, Australië en Noord-Amerika. De eerste contacten zijn hiervoor reeds gelegd. Concurrentie ondervindt men op dit moment van onder meer Alpro, Oatly Private Label, Zonnatura en Rude Health. 

Doelgroep
De volgende doelgroepen worden onderscheiden: 

 • Veganisten – meest puristische doelgroep die ook het meest kritisch is 
 • Vegetariërs – groep die wat meer “ontspannen” is over alle detail ingrediënten
 • Flexitariërs – mensen die bewust omgaan met voeding en die begrijpen dat het beperkter gebruiken van dierlijke producten/meer gebruiken van plantaardige producten bij een verantwoord eet- en drinkpatroon hoort. Bijvoorbeeld mensen die actief zijn met fitness/health (in het bijzonder vrouwen 25+) of ouders met kinderen (kritisch op gezondheid)

Door de huidige inzichten en de reeds opgebouwde distributie is het bedrijf nu in staat om zich te richten op de scale-up fase. Het verder vergroten van de omzet en het (door)ontwikkelen van nieuwe innovatieve producten.

Op de website is meer informatie beschikbaar over het huidige assortiment en het bedrijf.

Concepts for Health B.V. is gevestigd in Cuijk en wordt vanuit de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), Ondernemerslift+ en Agrifood Capital ondersteund op het gebied van kennis, netwerk en financiën.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Werkkapitaal € 84.000,-
Marketing & PR € 35.000,-
Introductie nieuwe producten € 20.000,-
Groeifinanciering/uitrol buitenland € 11.000,-
Totaal € 150.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing.

Opmerking: Concepts for Health B.V. heeft in de opstartfase het aanloopverlies vanuit de aandeelhouders gefinancierd middels leningen en gestort kapitaal, totaal groot € 395.000,- Dit bedrag wordt jegens de investeerders van Collin Crowdfund achtergesteld. Daarnaast heeft Preseed Fonds Noordoost Brabant (het investeringsfonds van Ondernemerslift+) een stimuleringslening verstrekt van € 50.000,- voor de eerste aanloopkosten naar productie en verkoop, waarvan de aflossing voor het eerst plaatsvindt op 1-5-2020 op basis van een annuïtair schema.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Concepts for Health B.V.
 • De huidige en toekomstige voorraad wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer F.A.M. van Zutphen geeft een persoonlijke borgstelling af van € 30.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment volledig materiële waarde, gezien het eigen vermogen in zijn holding Frayojo B.V.
 • Mevrouw E.H.C. van den Berg geeft een persoonlijke borgstelling af van € 30.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment volledig materiële waarde, gezien het eigen vermogen in haar holding Elma Holding B.V.
 • De heer G. Teekamp geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 30.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De heer E.J.A. van den Berg geeft een persoonlijke borgstelling af van € 30.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De heer J.H.A. van den Berg geeft een persoonlijke borgstelling af van € 30.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De lening van Holistic B.V., Elma Holding B.V., Eric Holding B.V. en Frayojo B.V. ter hoogte van € 40.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van Renske Natural Petfood B.V. ter hoogte van € 20.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van G. Teekamp ter hoogte van € 10.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van G. Teekamp ter hoogte van € 5.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van Ingredients4Health Coöperatie U.A. ter hoogte van € 320.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald. 
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Concepts for Health B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 50% of lager is.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score geeft een Laag risico weer voor Concepts for Health B.V.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is bepaald aan de hand van de gerealiseerde cijfers tot en met heden en prognoses voor de jaren 2018 en 2019. De prognoses zijn gedetailleerd aangeleverd en tot stand gekomen op basis van een mix van bestaande orders, toekomstige orders en concrete intenties. De overall score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De verkoop van de producten van het bedrijf is sinds enkele maanden goed op gang gekomen. Het boekjaar 2016 (start eind van dat jaar) en boekjaar 2017 kunnen gezien worden als opstart. Conform prognose zal in 2017 het verlies uitkomen op € 125.000,- bij een omzet van € 207.000,-. Het voorziene aanloopverlies is volledig met achtergestelde leningen van de aandeelhouders gefinancierd. Dit wordt aangevuld door onder meer een lening van BOM en Preseed Fonds Noordoost Brabant vanwege het hoge potentieel wat dit bedrijf en management wordt toegedicht. Voor 2018 en 2019 wordt een omzet verwacht van respectievelijk € 846.000,- en € 1.787.000,- op basis van bestaande contracten, gedeeltelijk gerealiseerde nieuwe orders en potentiële orders. Het geprognotiseerde netto cashflowoverschot voor 2018 bedraagt € 77.000,- (score Goed) en voor 2019 € 412.000,- (score Excellent). Aangezien de score gebaseerd is op prognoses beoordelen we de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Voldoende. 

Solvabiliteit
Het bedrijf heeft een comfortabele solvabiliteit vanwege onder andere de achtergestelde leningen van de aandeelhouders. Ultimo 2017 zal naar verwachting het risicodragend vermogen € 320.000,- zijn op een balanstotaal van € 543.000,-. Hiermee bedraagt de solvabiliteit 59%, wat resulteert in de score Excellent. Conform prognose zal de winst in 2018 worden toegevoegd aan het eigen vermogen waardoor deze toeneemt tot € 362.000,-. Derhalve is de solvabiliteit dan 62% met een score Excellent. Voor 2019 wordt een eigen vermogen verwacht van € 676.000,- waarmee de solvabiliteit verder toe zal nemen tot 75% (score Excellent). Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Excellent.

Liquiditeit
Door de groeiende omzet die wordt begroot op basis van bestaande relaties, nieuwe orders alsmede de algemene groei/uitrol in Europa is de current ratio vanaf de start al meer dan Goed. Ultimo 2017, 2018 en 2019 wordt een current ratio verwacht van respectievelijk 4,1 (score Excellent), 3,3 (score Excellent) en 5,1 (score Excellent) door toename van voorraad, debiteuren en liquide middelen. Echter gezien het feit dat de toekomstige omzet nog in grote mate gerealiseerd moet worden hanteren we voorzichtigheidshalve de score Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Excellent
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Voor alle investeerders is er een proefpakket Ooomega beschikbaar. Middels een E-voucher* kunnen de investeerders zich rechtstreeks bij Concepts for Health melden (via info@cfh.nu) daarna krijgen ze het proefpakket toegestuurd.

De voucher* zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-15218 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-12-2017 om 11:03
investeerder-34192 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-12-2017 om 11:03
investeerder-41051 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-12-2017 om 11:03
investeerder-40082 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-12-2017 om 11:03
investeerder-45289 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-12-2017 om 11:03

Reacties

Investeerder – 33412
22-12-2017 16:34
Ik zie behoorlijk wat leningen die achtergesteld worden. Ook een negatief bedrijfsresultaat. Op welke grond is het risico dan laag?

Collin Crowdfund
22-12-2017 16:44
Beste investeerder,

Het risico laag heeft betrekking op de D&B.
Dun & Bradstreet is een onafhankelijk creditrating bureau die haar kwalificatie baseert op criteria waarnaar wij op onze site verwijzen. Het gaat dan om inzichten zoals: betalingservaringen, de sector, gedeponeerde jaarcijfers, etc. Hiermee zegt het wel iets over de debiteur, maar het betreft geen oordeel over de betreffende specifieke leningaanvraag. Deze is bij Dun & Bradstreet ook niet bekend.
Veel relevanter is (zeker bij een bedrijf dat een nieuwe activiteit start, dan wel bij een sprong investering) het oordeel van Collin, weergegeven in onze zogenaamde Collin Credit Score. Deze score wordt niet enkel gebaseerd op historie, maar vooral op toekomstige rentabiliteit. De wijze waarop de Collin Credit Score tot stand komt leest u bedrijfspecifiek in de pitch en in algemene zin op onze site onder crowdfunding/risico’s/Collin Credit Score. https://www.collincrowdfund.nl/risicos/

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer
Guido Teekamp

Crowdfund Coach


Tom Willaert