Corona update

Corona update

Wat hebben we gedaan
Met instemming van meer dan 95% van onze investeerders hebben wij in maart jongstleden het mandaat gekregen om ruimhartig mee te werken aan het opschorten van aflossingsverplichtingen voor een periode van maximaal zes maanden, voor alle leningnemers die daar behoefte aan hebben.

Een actie die veel verlichting bracht bij diverse ondernemers en als een mooie geste van onze investeerders werd herkend.

Rente en kosten zijn voor zover mogelijk regulier voldaan, en de leningen zijn qua looptijd verlengd. In totaal hebben bijna 400 ondernemers ons verzocht om de aflosverplichting op de lening in eerste instantie met drie maanden op te schorten. Eind mei waren de werkzaamheden rond deze actie nagenoeg volledig afgerond en zijn de betrokken investeerders geïnformeerd.

Tweede traject van drie maanden
Vervolgens hebben wij deze ondernemers opnieuw aangeschreven met de vraag om een eventuele tweede opschorting van drie maanden dan wel specifiek ‘maatwerk’ aan te vragen.

Circa 48% van de eerste groep ondernemers hebben gebruik gemaakt van een tweede opschorting. Hierbij hebben zij vooraf inzichtelijk gemaakt welke andere maatregelen zij getroffen hebben met als doel hun bedrijf overeind te houden. De andere 208 ondernemingen hebben te kennen gegeven geen noodzaak tot verdere opschorting meer te zien en hebben de aflossingen hervat.

Zo’n 25 ondernemers hebben verzocht om specifiek ‘maatwerk’. De uitkomst hiervan is c.q. wordt aan de betrokken investeerders voorgelegd met een stemronde per lening. De overige opschortingen zijn binnen het eerder verkregen mandaat doorgevoerd. Investeerders treffen in hun ‘Mijn Collin’ per lening/investering de details hierover aan.

Waar staat we nu?
Het doet ons deugd dat we op een enkele case na alle herzieningen hebben kunnen afronden. Momenteel informeren wij de eventueel betrokken borgen en financiers die achtergesteld geld ter beschikking van de ondernemer(s) hebben gesteld. Wij verwachten dit traject medio augustus te hebben afgerond.

Mooie samenwerking tussen ondernemer, investeerders en platform
Ondanks dat de ontwikkelingen rond COVID-19 nog onzeker zijn, zijn wij content met de wijze waarop er door alle betrokken partijen is gereageerd en meegewerkt.

Wij schatten in dat juist door die coöperatieve houding, de impact voor zowel investeerders als leningnemers beperkt is gebleven. Mogelijk is een positief gevolg hiervan dat wij tot op heden een relatief bescheiden aantal faillissementen hebben geconstateerd, als direct gevolg van COVID-19.

De komende maanden zal niet alleen bij via Collin gefinancierde ondernemers de aflossingsverplichting weer in gaan. Ons beeld is dat ook bij de Belastingdienst en de banken vanaf september de aflossingen weer opstarten. Als altijd verzoeken wij onze leningnemers tijdig met ons te contacten, als dit gaat leiden tot liquiditeitsissues. Dit om tijdig samen te kunnen beoordelen of er passende maatregelen/oplossingen voorhanden zijn. Deze zullen wij dan individueel voorleggen aan de betrokken investeerders.

Hoe gaat het met Collin zelf?
Collin zelf heeft vanuit het perspectief van continuïteit tot op heden relatief weinig last van de COVID-19 impact. Wij hebben bijvoorbeeld geen gebruik hoeven te maken van overheidshulp, zoals het Noodfonds Overheidshulp Werkgelegenheid (de NOW regeling).

Hierbij speelt dat juist in deze tijden ons verdienmodel de continuïteit van ons bedrijf helpt. Immers, onze inkomsten verkrijgen wij overwegend gedurende de looptijd van de leningen. Deels beheerkosten (vanuit investeerders), deels administratiekosten (vanuit ondernemers).

Wij kijken dan ook positief naar het vervolg van 2020 en spreken de wens uit dat de COVID-19 impact tot draagbare omstandigheden zal leiden voor alle betrokkenen.

Perspectief voor Collin is goed
Inmiddels zien wij een verhoogde instroom van leningaanvragen en nemen we een duidelijk toegenomen investeerdersvertrouwen waar. Wij weten dat in het najaar een fors aantal ondernemers – die hun plannen die tijdelijk ‘on hold’ hebben gezet – hun plannen alsnog gaan uitrollen. Wij kijken dus uit naar een inspirerend najaar met mooie investeringskansen!

Samen werken aan ‘comfortabel investeren’ blijft het motto voor 2020, vanuit onze missie ‘ondernemers ruimte bieden via serieuze investeerders’.

Openstaande investeringskans: RE BORN

Deze lening betreft een volledig hypothecair gedekte financiering ten behoeve van het onroerend goed aan de Meentweg te Lelystad. De lening wordt aangewend om het reeds gerealiseerde project Lelystaete te herfinancieren en extra liquiditeiten vrij te maken voor vervolginvesteringen.
De kwalificatie voor RE BORN MOVEMENT B.V. is Laag risico.
De overall Collin Credit Score is Goed.

Reeds voor 72 % gefund

€ 1.000.000   5,5%   60 mnd   Collin Credit Score: Goed

 
 

Crowdfunding in het nieuws
 

AFM: crowdfundingplatform houdt in lastige omstandigheden stand

Covid-19 heeft zijn weerslag op de crowdfundingsector. Toch overziet de sector vooralsnog de problemen. Wel moet de sector maatregelen treffen om de gevolgen van een eventuele tweede uitbraak op te vangen. Dat is de uitkomst van een enquête die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gehouden onder de crowdfundingplatformen die onder haar toezicht staan. De MKB-sector wordt hard geraakt als gevolg van Covid-19. Ook de MKB-projecten op de crowdfundingplatformen ervaren de gevolgen. Vooral in de horeca, retail, sport (fitness/yoga), recreatie, toeristensector, marketing, evenementen- en kappersbranche.

Reactie Collin Crowdfund:

In de laatste alinea van het artikel gaat de AFM in op het continuïteitsmanagement van de Nederlandse crowdfunding platformen. Zoals in het eerste artikel van deze nieuwsbrief reeds toegelicht is de continuïteit van het Collin platform goed gewaarborgd. Het verdienmodel van Collin waarbij de inkomsten grotendeels gedurende de looptijd van de leningen wordt verkregen is tijdens de Corona crisis van grote meerwaarde gebleken.
Wij hebben dan ook geen gebruik hoeven te maken van het Noodfonds Overheidshulp Werkgelegenheid (de NOW regeling). Verder kijken wij met vertrouwen uit naar de toekomst.

Onderneemster in het nieuws
 

Eindhovense opent supermarkt: ‘Duwtje in de rug door corona’

Nog een weekje keihard bikkelen en dan gaat voor Angelique Wijnen een droom in vervulling. Op de Roostenlaan opent zij dan haar supermarkt Liek.
Goed nieuws: er komt ook een gezellig terras bij.

Nieuwe medewerker: Janelle Maas

Janelle Maas (1998) is tijdens haar opleiding Fiscaal Recht en Economie aan Hogeschool Eindhoven 3,5 jaar werkzaam geweest bij een particuliere financieringsmaatschappij. Tijdens deze opleiding is zij erachter gekomen dat zij het liefst bezig is met financieringen en heeft zij bij het afronden van haar studie gekozen de overstap te maken naar Collin Crowdfund om zich daar meer bezig te kunnen houden met zakelijke financieringen. In haar vrije tijd reist ze graag, spreekt ze graag af met vrienden of familie en houdt ze van dansen.

Janelle: "Transparante ondernemers die mooie plannen hebben voor hun bedrijf en investeerders die verder kijken dan alleen het vullen van hun eigen portemonnee. Crowdfunding is een mooie manier van financieren waarbij niet alleen wordt beoordeeld op harde cijfers, maar waarbij ook vertrouwen een grote rol speelt. Ik lever graag een bijdrage om deze gave markt een stapje verder te kunnen helpen!"

Volgeschreven leningaanvragen

Onze investeerders hebben de afgelopen weken weer een groot aantal ondernemingen voorzien van passende financiering.

De ondernemers danken u voor het gestelde vertrouwen in hun bedrijf!
 

Slagerij Dijkema 200.000 7,0% 60 maanden
RSO-Onderhoud 60.000 7,0% 60 maanden
SMA Beheer 150.000 6,0% 60 maanden
TVH 100.000 8,0% 60 maanden
Stal Smits 2 150.000 6,0% 120 maanden
Stichting ijgenwys en Anders 50.000 6,5% 60 maanden
V.O.F. van Tongeren Baars 25.000 8,0% 60 maanden
Vishandel Westrand 180.000 6,5% 60 maanden
Bakker Bart 270.000 7,0% 60 maanden
D. van Zundert en S.M.J. van der Heijden 360.000 6,5% 60 maanden
Franken Automatiseringsdiensten 40.000 8,5% 24 maanden
Berlage 610.000 7,0% 18 maanden
Totaal 2.195.000    

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille