18413

Cowboy’s Belt

€ 400.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 247
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

12 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-10-2015 in 2 uur volgeschreven door 247 investeerders

Samenvatting

Cowboysbelt B.V. gevestigd te Amsterdam (hierna te noemen: CB) is in 1980 opgericht door Jan Schep. Het was het bedrijf dat in Nederland de eerste brede leren riem voor op de spijkerbroek op de markt heeft gebracht. In de loop van de jaren is het assortiment uitgebreid met o.a. leren tassen onder de naam Cowboysbag. Het bedrijf heeft een grote naamsbekendheid opgebouwd. Voor een overzicht van het huidige assortiment verwijzen wij naar de site.

In 2003 is Mieke Brouwer, een van de twee eigenaren, begonnen bij CB als stagiaire van de Modevakschool. Haar opdracht was een onderzoek te doen naar de markt voor tassen en de ontwikkeling van een eigen tas. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de Cowboysbag. Dit model is de basis van het succes geworden en de creativiteit van Mieke was een welkome aanvulling in het Management Team. Voor de oprichter was dat de reden om Mieke als zijn opvolger te benoemen en in 2010 het bedrijf aan haar te verkopen. De kracht van Mieke ligt nog steeds in het design, de ontwikkeling van de nieuwe collecties en de uitvoering daarvan. Huub Tebbens, de andere eigenaar, is al vele jaren als adviseur aan het bedrijf verbonden en is in 2014 toegetreden als medeaandeelhouder van CB.

Het bedrijf is in 2014 verhuisd naar een nieuwe locatie (voormalig hoofdkantoor G-Star Raw) in Amsterdam, Schurenbergweg 6 waar na een ingrijpende verbouwing, een schitterend kantoor, showroom en magazijn is ontstaan die het karakter van Cowboysbag onderstreept. Het bedrijf gaat nu een nieuwe fase in. Een strategische transitie van de oorspronkelijke groothandel naar het in de markt zetten van een premium lifestyle merk onder de naam “Amsterdam Cowboys” met een breder assortiment (tassen, riemen, schoenen, homeware etc.). Men omschrijft dat zelf als volgt: “van steady basic naar premium life style collecties”. Dit impliceert dat het bedrijf op alle dimensies premium kwaliteit moet leveren. Om dit te realiseren is het noodzakelijk om te kiezen voor een gecontroleerde duurzame kwalitatieve productie in eigen hand en daarom is besloten om de productie te verleggen van India naar Mexico. In Mexico is het mogelijk om alle stappen in het productieproces in eigen hand te houden en de betere leerlooierijen en producenten te selecteren. Het gevolg daarvan is dat de inkoop, maar vooral ook de ontwikkeling van leer, haken en riemen niet langer door de producent wordt voorgefinancierd en uit dien hoofde is er behoefte aan additioneel werkkapitaal. Thans wordt voorzien in de werkkapitaalbehoefte door een factormaatschappij, die debiteuren en voorraden gereed product financiert; echter geen grondstoffen, ontwikkelingskosten en halffabricaten. De huisbankier, waaronder de factormaatschappij, heeft ondersteund dat additionele financiering wordt geregeld via crowdfunding. 

Financieringsbehoefte

De productie van riemen, tassen en accessoires zal in het vervolg gaan plaatsvinden in Mexico om alle stappen in het productieproces in eigen hand te kunnen houden en daarmee de kwaliteit, en duurzame productie te kunnen garanderen. De inkoop en ontwikkeling van leer, haken en riemen worden niet langer voorgefinancierd door de producent. Hierdoor is er behoefte aan additioneel werkkapitaal, bestaande uit ontwikkeling nieuwe collecties, inkoop leer, ontwikkeling van mallen voor haken en sluitingen. De leningaanvraag bedraagt € 400.000,-, maar met een variabel deel tussen de € 250.000,- en € 400.000,-. De looptijd van de lening is 48 maanden en heeft een lineaire maandelijkse aflossing met een vaste rente gedurende de gehele looptijd van 8%. Collin Crowdfund kan naargelang de interesse vanuit de investeerders op een bepaald moment tijdens de openstellingsperiode van 1 maand de leningaanvraag tussentijds sluiten. 

Structuur

De aandelen van Cowboysbelt B.V. zijn voor 50% in handen van de personal holding van Mieke Brouwer genaamd Wet Blue B.V. en de overige 50% zijn in handen van de personal holding van Huub Tebbens genaamd Effortiteiten B.V.. De lening wordt verstrekt aan Cowboysbelt B.V. met de twee bovenliggende personal holdings als medekredietnemer. Daarnaast staan beide aandeelhouders, ieder afzonderlijk, volledig borg voor het leningbedrag.

Risico

Dun & Bradstreet noteert een verhoogd risico, hetgeen niet geldt voor de bovenliggende personal holdings, die beide een minimaal risico noteren. De Collin Credit Score komt overall uit op “voldoende”.

Video Pitch

Leendoel

De financiering heeft tot doel verruiming van het werkkapitaal, bestemd voor inkoop en ontwikkeling van leer, haken en riemen voor resp. € 300.000,- en € 100.000,-. Dit komt neer op een totaal van € 400.000,-. Voorheen vond de productie plaats in India, waarbij de producenten de voorraden voorfinancierden. Het bedrijf verandert haar strategie en wenst vanwege de ontwikkeling van een premium lifestyle merk “Amsterdam Cowboys”, een gecontroleerde duurzame kwalitatieve productie in eigen hand te hebben. Daarom is besloten om de productie te verleggen van India naar Mexico, waar de betere producenten zitten. Nadelig effect hiervan is dat de inkoop en ontwikkeling van leer, haken en riemen niet langer worden voorgefinancierd door de producent en nu zelf voorgefinancierd dienen te worden, waartoe deze crowdfinance campagne dient

Ondernemer

Huub Tebbens (1960), is in 1978 gestart met werken bij een accountantskantoor, dat hij samen met een compagnon in 1985 heeft overgenomen. Begin jaren negentig is hij afgestudeerd als accountant. Het overgenomen bedrijf groeide gestaag naar een bedrijf met 5 partners en 75 medewerkers. Hugo was algemeen directeur en verantwoordelijk voor de strategie. In 2001 is het bedrijf overgedragen aan de zittende partners. Huub is sinds die tijd werkzaam als zelfstandig bedrijfsadviseur. Zijn focus ligt op strategie, heroriëntatie inclusief implementatie en bedrijfsoverdrachten voor internationale bedrijven in verschillende sectoren. Sinds het ontstaan van Cowboysbelt BV in 1988 is hij als adviseur betrokken. Zijn betrokkenheid intensiveerde in 2013 en met ingang van 1 januari 2014 is hij samen met Mieke Brouwer eigenaar van Cowboysbelt BV.

Mieke Brouwer (1980) is in 2003 gestart bij Cowboysbelt BV. In de eerste periode doorliep zij als stagiaire alle facetten van het vak en leerde het bedrijf goed kennen. Haar opdracht was om onderzoek te doen naar de markt voor tassen en de ontwikkeling van een eigen tas, wat heeft geresulteerd in de Cowboysbag. Zij ontwikkelde zich sterk binnen het bedrijf en in 2010 heeft zij het bedrijf overgenomen van de oprichter. De kracht van Mieke ligt in het design, de ontwikkeling van nieuwe collecties en de uitvoering daarvan. Het bedrijf ontwikkelde zich sterk in Nederland en daarbuiten. Om Huub actief bij de strategie en bedrijfsvoering te betrekken is zij samen met Huub Tebbens sinds januari 2014 eigenaar van Cowboysbelt B.V.

Onderneming

Het bedrijf is in 1980 opgericht door de heer Jan Schep. Het was het eerste bedrijf in Nederland dat de brede riemen, die gedragen wordt op spijkerbroeken, heeft geïntroduceerd en vanuit hier verder is doorgegroeid naar een groothandel in lederen accessoires voor voornamelijk jeans stores. Met de komst van Mieke Brouwer in 2003, die als stagiaire van de modevakschool binnen kwam is het bedrijf meer eigen producten gaan ontwikkelen. Na een marktonderzoek te hebben gedaan, is het bedrijf zich ook gaan richten op lederen tassen onder de naam Cowboysbag. Het model dat toen ontwikkeld is, is nu nog steeds populair. De introductie van deze tas was succesvol en Mieke, als creatieve geest, was een welkome aanvulling binnen het management team. Reden voor de oprichter om Mieke als zijn opvolger te benoemen. In 2010 heeft de oprichter zijn aandelen verkocht aan Mieke. Dit is nagenoeg intern gefinancierd. De laatste aflossing op deze aandelenovername heeft plaatsgevonden in 2014. 

Huub Tebbens, de tweede eigenaar, is al vele jaren aan het bedrijf verbonden als adviseur en vanuit zijn professie als accountant van toegevoegde waarde voor Mieke. Uiteindelijk heeft Mieke in 2014 50% van haar aandelenbelang overgedragen aan Huub, zodat zij zich kan blijven bezighouden met de belangrijke ontwikkeling van nieuwe collecties en styling en design en Huub met de aansturing van de organisatie. Tot 2014 was het bedrijf gevestigd te Weesp en vanaf 2014 in een prachtig pand te Amsterdam Zuidoost (voormalig hoofdkantoor van G-Star Raw). Het betreft een huurpand, waarin aanzienlijk is verbouwd. Qua magazijn verdubbeld (nu 4.000 m2) en kantoor en showroom van 250 m2 naar 1.100 m2. Hiermee is het bedrijf klaar voor de toekomst. Het bedrijf is bezig met een strategie wijziging en zal per 1 december a.s. het premium lifestyle merk introduceren onder de naam “Amsterdam Cowboys” voor dames en heren, met een uitbreiding van het assortiment met o.a  schoenen. Het doel is om qua producten te gaan van “steady basic naar premium lifestyle” merk. Het aandeel in het assortiment van riemen en tassen c.q. accessoires is groot. Riemen maakt nog steeds 50% van de omzet uit en door verbreding van het assortiment zal er een grotere spreiding ontstaan. Jaarlijks worden er meerdere collecties vervaardigd verdeeld over twee seizoenen (seizoen 1: voorjaar/zomer en seizoen 2: herfst/winter). Daarnaast wordt de productie in eigen hand genomen en om die reden verplaatst van India naar Mexico, zodat men de kwaliteit beter kan monitoren en duurzaamheid beter kan garanderen. De betere leerlooierijen zitten in Mexico (op Amerikaanse leest geschoeid) en kunnen een meer constante kwaliteit garanderen. Een mooi bedrijf in ontwikkeling met al een lange historie.

Het verkopen vindt plaats aan gespecialiseerde retailers, maar ook aan warenhuizen zoals Bijenkorf en webshops waaronder The Little GreenBag en Zalando. Cowboysbag levert aan 1.500- 2.000 retailers in 10 Europese landen waarvan naast Nederland, Duitsland de belangrijkste markt is. De spreiding van de omzet per retailer is gezond te noemen, er zijn geen retailers die meer dan 10% van de omzet uitmaken.

Structuur

organigram

Cowboysbelt B.V. is de enige werkmaatschappij en de bovenliggende personal holdings van Mieke Brouwer en Huub Tebbens zullen als medekredietnemers mee tekenen. Daarnaast zullen Mieke Brouwer en Huub Tebbens volledig borg staan ter grootte van het leningbedrag. 

Financieringsbehoefte

De totale investering bedraagt € 400.000,-, bedoeld als extra werkkapitaal teneinde de ontwikkeling van de nieuwe collecties te kunnen financieren, wat tweemaal per jaar terugkomt. Inkopen en ontwikkeling van leer en onderdelen dienen, vanwege het feit dat men de productie nu zelf ter hand neemt in Mexico, nu zelf te worden voorgefinancierd. Voorheen werd dit door de Indiase producenten gefinancierd, maar de behoefte aan een hoge en duurzame kwaliteitstandaard in combinatie met het in eigen hand nemen van de productie heeft CB doen besluiten voor Mexico te kiezen, waardoor er behoefte is aan extra kapitaal.
 
Specificatie investering en benodigde crowdfinance:

ontwikkeling nieuwe collecties en inkopen leer   € 300.000,-
ontwikkeling (mallen) en inkoop haken en riemen € 100.000,-
marketingkosten t.b.v. premium lifestyle merk “Amsterdam Cowboys”  € 100.000,-      
totale investering  € 500.000,- 
uit vrije cash flow te financieren     € 100.000,-
lening via Collin  € 400.000,-

De lening via Collin heeft een lineaire maandelijkse aflossing met een looptijd van 48 maanden en een vast rentepercentage van 8%. De leningaanvraag is € 400.000,-, maar met een variabel deel tussen de € 250.000,- en € 400.000,-. Collin Crowdfund kan naargelang de interesse vanuit de investeerders op een bepaald moment tijdens de openstellingsperiode van 1 maand de leningaanvraag tussentijds sluiten.  

Risico

Cowboysbelt B.V. bestaat al sinds 1980 en heeft haar bestaansrecht bewezen. Resultaten over de afgelopen jaren zijn redelijk stabiel met een absolute uitschieter in het jaar 2013, waarbij de nettowinst voor belasting uitkwam op ca. 12% van de omzet. Vanwege het feit dat de aandelen in 2010 door Mieke Brouwer zijn overgenomen van de oprichter en uit dien hoofde er nog een aflossing diende plaats te vinden, kon een substantieel deel hiervan worden ingelost. Restant van de overnamefinanciering (ofwel Vendor Loan) is in 2014 integraal ingelost. Ondanks de aandelentransactie is de solvabiliteit per ultimo 2014 acceptabel. Het bedrijf houdt wel een hoge voorraadpositie aan, vanwege het feit dat men de NOS (never out of stock) op een bepaald niveau wil aanhouden, teneinde “nee” verkopen te voorkomen. Levertijden zijn (leerlooien, produceren en verschepen) nogal lang, dus geen backorders.

Zekerheden
Zowel de personal holdings van Mieke Brouwer en Huub Tebbens zijnde Wet Blue B.V. en Effortiteiten B.V., alsmede de onderliggende werkmaatschappij Cowboysbelt B.V. zullen kredietnemers zijn. Daarnaast zullen Mieke Brouwer en Huub Tebbens ieder een persoonlijke borgstelling afgeven ter grootte van het leningbedrag.

Dun & Bradstreet score
Dun & Bradstreet kwalificeert Cowboysbelt B.V. als een verhoogd risico en de bovenliggende personal holdings (medekredietnemers) met een minimaal risico. Vandaar dat de Dun & Bradstreet score uitkomt op een minimaa risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op basis van een mix van Rentabiliteit, Solvabiliteit en Liquiditeit. De Collin Credit Score komt overall uit op “Voldoende” en wordt hieronder nader toegelicht.

Rentabiliteit
Deze score komt uit op “voldoende” en is een mix van de historische rentabiliteit, alsmede resultaatontwikkeling 2015. Het boekjaar 2013 kan als excellent worden aangemerkt, maar in dit jaar is fors dividend uitgekeerd verband houdende met aflossing van aandelenfinanciering. In het boekjaar 2014 is de nettowinst beïnvloed door eenmalige kosten inzake verhuizing naar een nieuw pand. Op een stabiele omzet van ca. € 17 mln. is een winst voor belasting en afschrijving (cash flow) gerealiseerd van ca. € 820.000,- en voor 2015 wordt ca. € 1.000.000,- verwacht.

Solvabiliteit
Met een solvabiliteit van 23% per ultimo 2014 oplopend naar 27% in 2015 levert dit een score op van “ruim voldoende”.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/kortlopende schulden) is voorzichtigheidshalve gesteld op “voldoende”. Gebaseerd op de cijfers bedraagt deze ratio over 2014: 1,2 en over 2015: 1,3. Rekening houdende met het feit dat er veel liquide middelen vast zitten in de handelsvoorraad, hebben wij vanuit Collin gemeend de score op voldoende te moeten stellen.

Samenvattend
Rentabiliteit: voldoende
Solvabiliteit: ruim voldoende
Liquiditeit: voldoende
Overall score: Voldoende 

Extra beloning

Jaarlijks organiseert Cowboy’s Belt B.V. een avond voor familie, vrienden en zakelijke relaties. De zogenaamde “VIP Avond” waarbij samples worden geshowd, maar ook tegen zeer aantrekkelijke vriendenprijs worden verkocht. Alle investeerders krijgen hiervoor een uitnodiging via Collin en u heeft tevens de gelegenheid om ons prachtige nieuwe pand, met eigentijdse inrichting, te bezichtigen.

Speciaal voor investeerders van € 2.500,- en meer zal er een exclusieve VIP-bijeenkomst worden georganiseerd in de showroom van Cowboysbelt, een kijkje achter de schermen, een bezoek aan de showroom met de nieuwste collectie en voor iedere investeerder de mogelijkheid om een tas naar keuze uit te zoeken. 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
30-10-2015 om 12:38
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
30-10-2015 om 12:37
Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
30-10-2015 om 12:35
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
30-10-2015 om 12:35
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
30-10-2015 om 12:30

Reacties

Investeerder – 1716
30-10-2015 11:24
Naast een interessante aanvraag wel een heel mooie extra beloning; ik ga mijn vriendin blij maken 🙂

Investeerder – 2654
30-10-2015 11:58
In het jaarverslag staat onder schulden “er is ten behoeve van de rente een cap aFgesloten Inet een maximaal vastgestelde rente van 3,5”. Betreft dit een derivaat en bestaat deze nog in 2015. Indien deze nog bestaat welke onderpands (collateral) vereisten zijn er richting de bank.

F.J.P. van Rijn
30-10-2015 12:06
Het is een rente cap waar de vergoeding in het verleden al voor is betaald.
Investeerder – 6961
30-10-2015 12:03
Leuke aanvraag! Maar klopt het dat jullie website niet geoptimaliseerd is om te bekijken op mobiele telefoons, waar shoppers in hun zoektocht naar mooie producten juist het meeste gebruik van maken?

F.J.P. van Rijn
30-10-2015 12:30
Bedankt voor de opmerking. Dit is bekend en wij gaan er voor zorgen dat dit straks op de nieuwe website van Amsterdam Cowboys wel mogelijk is.
Investeerder – 9954
30-10-2015 12:30
Deze gaat wel heel erg snel!

Ondernemer
Mieke Brouwer
Huub Tebbens

Crowdfund Coach


Charles Bijvoet