42285

Creativiteitsmeester

€ 25.000  |  8,0% rente  |  6 maanden  Investeerders: 39
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-05-2022 in 1 uur volgeschreven door 39 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Creativiteitsmeester
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Voorraad
Datum van oprichting 01-01-2022
Website www.creativiteitsmeesters.nl

Leendoel

Ivo van Boven heeft begin dit jaar creativiteitsmeester opgericht. Hierbij biedt de ondernemer diensten in het etaleren en decoreren van bedrijfspanden of winkelgelegenheid, het stickeren en wrappen van auto's en het fotograferen onder op opdracht van diverse producten/diensten. De ondernemer heeft jaren geleden een soort gelijke onderneming gehad. In 2016 is door de ondernemer zelf het faillissement aangevraagd. In 2018 is het faillissement volledig afgewikkeld. De ondernemer is momenteel op zoek naar de financiering van voorraad voor een grote opdracht (decoreren en etaleren voor de feestperiode/decembermaand). De financiering bij Collin Crowdfund zal worden ingelost nadat de factuur voor de opdracht is voldaan. Daarnaast heeft de ondernemer een contract voor onbepaalde tijd in loondienst. Uit dit loondienstverband kan de ondenemer in zijn privéverplichtingen voorzien.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 6 maanden een vaste rente van 8,0% per jaar en een slottermijn van € 25.000,-. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Voorraad € 25.000
Totaal € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer I. van Boven handelend onder de naam Creativiteitsmeester. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich op dit moment tot de overwaarde op het woonhuis.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Creativiteitsmeester worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 25.000,- op het woonhuis aan Stravinskypad 5, 3261WT te Oud-Beijerland (kadastraal bekend sectie K, nummer 1338 te Oud-Beijerland) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 272.397,- en openstaande schuld van € 268.000,- . De WOZ waarde per 1 januari 2021 is € 293.000,-. Het woonhuis is op peildatum 29 oktober 2020 getaxeerd op een marktwaarde van € 300.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Creativiteitsmeester is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognose cijfers van Creativiteitsmeester. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Openingsbalans na financiering

Activa

  Openingsbalans na financiering
Vaste activa € 2.000
Vlottende activa € 41.000
Overige vlottende activa € 1.000
Totaal € 44.000

Passiva

  Openingsbalans 2022
Eigen vermogen € 19.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 25.000
Totaal € 44.000

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 122.000
Bruto winst € 93.000
Kosten € 27.000
Resultaat € 66.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-324096 heeft € 700 geïnvesteerd.
20-05-2022 om 16:02
investeerder-43270 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-05-2022 om 16:02
investeerder-115082 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-05-2022 om 16:02
investeerder-24156 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-05-2022 om 16:02
investeerder-66602 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-05-2022 om 16:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders