39650

CrossFit Batteraof

€ 43.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 78
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 23-06-2021 in 1 uur volgeschreven door 78 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam CrossFit Batteraof
Sector Sport en recreatie
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 13-08-2014
Website www.crossfitbatteraof.nl

Leendoel

CrossFit Batteraof wordt geëxploiteerd door meneer Dassen en mevrouw Lemmens en is gevestigd in Maastricht. Crossfit is een combinatie van gewichtheffen, powerliften, gymnastiek en atletiek. Naast de sportfaciliteiten wil CrossFit Batteraof haar klanten ook een spa mogelijkheid bieden. Hiervoor wordt er net over de grens in België een natuurhuisje aangekocht. Dit natuurhuisje zal worden verhuurd en voorzien van zowel hete als koude spa baden. Voor de aankoop van het natuurhuisje is een financiering benodigd. 

Er wordt een lineaire lening van € 43.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop natuurwoning € 43.000
Totaal € 43.000
Collin Direct € 43.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is meneer Dassen en mevrouw Lemmens handelend onder de naam CrossFit Batteraof. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment van morele waarde.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer Dassen en mevrouw Lemmens geven een negatieve hypotheekverklaring af op de aan te kopen natuurwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de aan te kopen natuurwoning wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor CrossFit Batteraof is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van CrossFit Batteraof. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
Met betrekking tot de invloed van corona geven de ondernemers de volgende reactie: “We hebben de impact van de corona maatregelen kunnen beperken, vaste sportcontracten lopen gewoon door. Vanaf mei 2021 zien we weer een grote aanwas van nieuwe klanten. Sport en gezondheid zal alleen maar belangrijker worden in de toekomst.”. 

Toelichting jaarcijfers
Als gevolg van corona is er in 2020 minder omzet behaald. De ondernemers verwachten in 2021 meer omzet te kunnen genereren door de huurinkomsten uit de natuurwoning.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019-2020

Activa

  2019 2020
Vaste activa € 15.000 € 24.000
Vlottende activa € 12.000 € 13.000
Overige vlottende activa € 49.000 € 45.000
Totaal € 76.000 € 82.000

Passiva

  2019 2020
Eigen vermogen € 73.000 € 80.000
Langlopende schulden € –  € – 
Kortlopende schulden € 3.000 € 2. 000
Totaal € 76.000 € 82.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 212.000  
Bruto winst € 190.000  
Kosten € 92.000  
Resultaat € 98.000  

 

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 164.000  
Bruto winst € 143.000  
Kosten € 73.000  
Resultaat € 70.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-68974 heeft € 200 geïnvesteerd.
23-06-2021 om 11:00
investeerder-53827 heeft € 400 geïnvesteerd.
23-06-2021 om 11:00
investeerder-254848 heeft € 100 geïnvesteerd.
23-06-2021 om 11:00
investeerder-89660 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-06-2021 om 11:00
investeerder-47602 heeft € 200 geïnvesteerd.
23-06-2021 om 11:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders