46427

CrossFit Batteraof

€ 60.000  |  10,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 139
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-10-2023 in 1 uur volgeschreven door 139 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam CrossFit Batteraof
Sector Sport en recreatie
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Aankoop recreatiewoning
Datum van oprichting 13-08-2014
Website www.crossfitbatteraof.nl

Leendoel

CrossFit Batteraof wordt geëxploiteerd door Richard Dassen en Marjan Lemmens en is gevestigd in Maastricht. Crossfit is een combinatie van gewichtheffen, powerliften, gymnastiek en atletiek. Medio 2021 hebben de ondernemers een financiering verkregen voor de aankoop van een natuurwoning (recreatiewoning), met een koopsom van € 43.000,- en een openstaande schuld van € 23.649,91 per 01-10-2023. De natuurwoning is gelegen net over de grens, in België. Het huisje wordt voor de shortstay verhuurd en biedt ruimte voor 2 personen. Het huisje heeft als aanvullende faciliteit een sauna en jacuzzi. Inmiddels hebben de ondernemers de mogelijkheid gekregen om een tweede recreatiewoning op hetzelfde recreatiepark aan te kopen. Voor de aankoop en tevens verbouwing van de woning is een financiering benodigd.

Er wordt een lineaire lening van € 60.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 10,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop recreatiewoning € 70.000
Verbouwing € 10.000
Totaal € 80.000
Eigen inbreng € 20.000
Collin Direct € 60.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn de heer R.W.M. Dassen en mevrouw M.J.M.J. Lemmens handelend onder de naam CrossFit Batteraof. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment grotendeels moreel van aard.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van geldnemer worden in 2e verband (achter de investeerders van de bestaande Collin lening) verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer R.W.M. Dassen en mevrouw M.J.M.J. Lemmens geven een negatieve hypotheekverklaring af op de aan te kopen recreatiewoning "Heidestraat 101/34C'’, gelegen in het recreatieproject Sunclass Sonnevijver te Rekem-Lanaken, volgens titel en recent uittreksel uit de kadastrale legger, 580/D/6/P0000, met een oppervlakte volgens tekening en kadaster van 420m². Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. De recreatiewoning wordt aangekocht voor € 70.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor CrossFit Batteraof is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische jaarcijfers van CrossFit Batteraof, inkomsten van de huidige recreatiewoning en de te verwachten huurinkomsten van de aan te kopen recreatiewoning.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemers hebben in 2022 totaal € 69.500,- aan omzet gegenereerd met de verhuur van de bestaande recreatiewoning. De exploitatielasten zijn onder andere opgebouwd uit parkkosten, gas, water en licht, schoonmaakkosten die door het park worden verricht en daarnaast zijn de te verwachten verbouwingskosten ook meegenomen in de prognose.

Jaarcijfers

Concept balans overzicht ultimo 2022

Activa

  2022
Vaste activa € 66.000
Vlottende activa € 16.000
Overige vlottende activa € 36.000
Totaal € 118.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 77.000
Langlopende schulden € 22.000
Kortlopende schulden € 19.000
Totaal € 118.000

Concept winst- en verliesrekening 2022 CrossFit Batteraof

Omzet € 165.000
Bruto winst € 147.000
Kosten € 91.000
Resultaat € 56.000

Verwachte huuropbrengsten twee recreatiewoningen

Verwachte totale huuropbrengsten € 121.000
Exploitatiekosten € 29.000
Eenmalige verbouwingskosten € 10.000
Rentelasten Collin € 7.000
Aflossing Collin € 21.000
Netto cashflow € 54.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-390850 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-10-2023 om 14:03
investeerder-394260 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-10-2023 om 14:03
investeerder-396604 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-10-2023 om 14:03
investeerder-369528 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-10-2023 om 14:03
investeerder-200716 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-10-2023 om 14:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders