‘Crowdfunding als financieringsbron voor erfgoed’

Crowdfunding kan ook benut worden bij de financiering van herbestemming. Hoe ziet een succesvol proces van crowdfunding van vastgoed er uit? Welke rol spelen crowdfunders? Jeroen vertelt over de aanpak van zijn bedrijf dat in twee jaar tijd 50 miljoen euro voor 250 MKBbedrijven heeft gefinancierd.

Gestart in de tuin
Jeroen ter Huurne – 30 jaar ervaring in de bancaire sector – stelt zich voor. Hij is zijn bedrijf gestart in de tuin van zijn woonhuis. Na anderhalf jaar voorbereiding ging op 4 juni 2014 het platform live en inmiddels zit het bedrijf in het mooie KVL-gebouw met 15 medewerkers op kantoor en 35 crowdfund coaches (zzp’ers) in het land.

Crowdfunding is het tegenoverstelde wat banken doen, maar uiteindelijk met hetzelfde eindresultaat: een bedrijf aan een financiering helpen.
Jeroen heeft in die 30 jaar bij de bank nooit over klanten mogen praten en nu laat hij met zijn bedrijf zien welke klanten hij aan een financiering geholpen heeft. Deze financiering brengt natuurlijk een groter risico met zich mee dan wanneer men geld op een spaarrekening zet, maar de investeerder kan wel zelf keuzes maken. Die bepaalt waar het geld naartoe gaat. Geloof in de ondernemer en/of de sector speelt ook een rol.

Vandaag 50 miljoen euro geïnvesteerd
Door Jeroen wordt de eerste case aangehaald; een financieringsaanvraag van 200.000 euro. Dat was in die tijd voor de crowdfund wereld een grote lening. Er moesten investeerders gezocht worden en gelukkig heeft men dat in het netwerk voor elkaar gekregen in één maand. Op de dag van vandaag is een financieringsaanvraag van 200.000 euro in een paar dagen volgeschreven; vaak zelfs in een paar uur of enkele minuten terwijl het proces en het platform hetzelfde gebleven zijn. Er zijn wel wat crowdfund coaches bijgekomen, maar de basis is grotendeels hetzelfde gebleven. Er is een opgebouwd imago en een opgebouwd vertrouwen. Dat heeft ertoe geleid dat Collin op 1 januari 2016 op 20 miljoen euro aan gefinancierde cases stond en dit jaar is gegroeid naar 50 miljoen euro. Er zijn 253 aanvragen met een gemiddelde leenomvang van 200.000 euro met een rente van 7,5%. Die rente gaat een op een door van de geldlener naar de investeerders. Collin ontvangt een fee van zowel de geldlener als de investeerder.

Geen 100% slaagkans
Het gaat ook wel eens mis; bijna 1% van de 50 miljoen euro heeft Collin mogen afboeken. De beoordeling is streng. Collin krijgt gemiddeld 3 kredietaanvragen per dag en gemiddeld worden er 2 afgewezen. Een investeerder die regelmatig meedoet heeft nooit een garantie dat het niet mis kan gaan.

B2C én B2B
Er wordt vaak gedacht dat crowdfunding past bij business to consumer, maar de financieringsaanvraag van 1,5 miljoen euro was business to business.

Drie/vierde van de investeerders zijn consumenten en een/vierde van de investeerders zijn zakelijke investeerders. Een zakelijke investeerder investeert gemiddeld 5.000 tot 10.000 euro en een consument gemiddeld 500 tot 1.500 euro. Er zijn mensen die altijd meedoen voor 500 euro. Het is verstandig om investeringen te spreiden om het risico te beperken.

Het proces en de mogelijkheden
Crowd finance is een moderne manier van financieren die uitstekend kan dienen als alternatief voor of aanvulling op een bancaire financiering. Collin werkt nauw samen met verschillende preferred suppliers zoals accountskantoren en financiële adviesbureaus. Deze kunnen assisteren bij het aanleveren van de benodigde documentatie. Na het ontvangen van een complete aanvraag weet Collin binnen enkele dagen of een financieringsaanvraag

geplaatst kan worden op de website. Men krijgt een regionaal werkende crowdfund coach toegewezen die de aanvrager tijdens het proces zal begeleiden. Er wordt een mogelijkheid gegeven om eerste investeringsmogelijkheden te zoeken in de inner circle (klanten, leveranciers, medewerkers, familie, vrienden). Onder andere via social media wordt er interesse gegeneerd voor het bedrijf of het product. Dit versterkt de kracht van crowd finance als marketingtool. Kort nadat de leenaanvraag is volgeschreven wordt deze uitbetaald en sluit het automatisch incasseren van de afgesproken aflossing- en rentebetaling. De kosten voor een financiering via Collin treft men helder en duidelijk aan op de website http://www.collincrowdfund.nl

Een crowdfund coach is verplicht om in de aanvraag mee te investeren. Het kan zijn dat een ondernemer zijn eerste financieringsdeel ophaalt bij de bank en het andere deel bij investeerders. Dan is er een zogenaamde cofinanciering; een gestapelde financiering waarbij de bank de beste zekerheid heeft en een eerste hypotheek krijgt. Dat is de reden dat de ondernemer ongeveer 3,5% rente betaalt aan de bank en 7% bij Collin. Collin is geen bank, maar een bemiddelaar. Hypothecair financieren kan goedkoper bij de bank.

Vraag en antwoord
In antwoord op een vraag over stapeling van financiering antwoordt Jeroen dat altijd onderzocht wordt of het bedrijf de lasten kan opbrengen. Zorgen dat investeerders hun centen terugkrijgen is het belangrijkste doel.

In antwoord op de vraag aangaande kansen om maatschappelijke projecten juist op te zoeken, antwoord Jeroen dat ze bij zo’n voorbeeld al eens korting hebben gegeven. Vaak ziet men bij maatschappelijke projecten andere investeerders dan gemiddeld (minder zakelijke investeerders en meer consumenten waaronder meer vrouwelijke investeerders) en lagere bedragen. Collin zoekt die projecten niet bewust op, maar doet de volle breedte van het MKB. Het is mooi als daar een MVO-project tussen zit. Wanneer de financiering beter past bij een andere partner dan wordt door Collin doorverwezen.

In antwoord op een vraag over de relatie tussen vastgoed en cultureel erfgoed antwoordt Jeroen dat hij daar een mooie combinatie ziet tussen een financieringsbehoefte gedeeltelijk bancair en gedeeltelijk met crowdfunding. Als voorbeeld wordt aangehaald het U-gebouw op KVL. Daar ligt een forse uitdaging en hij weet zeker dat men daar crowd voor kan enthousiasmeren; een combinatie van rendement,

een goed gevoel om een mooi project te ondersteunen, en een ondernemer die men daar graag wil hebben.

In antwoord op een vraag over risico’s antwoordt Jeroen dat Dun & Bradstreet een onafhankelijk credit rating bureau is die een risico score afgeeft op de ondernemer op basis van betalingservaringen. Dat risico laat Collin zien op de website naast de eigen score.

Op de vraag waarom Collin zich op Leerfabriek KVL gevestigd heeft antwoordt Jeroen dat hij met zijn kantoor in de achtertuin ervaren heeft hoe leuk het is om met een klant bij de start van een gesprek te praten over de locatie. Dat was een bewuste reden om op zoek te gaan naar een locatie die aanspreekt en een verhaal in zich heeft. De bureaus zijn gemaakt van oude deuren uit de fabriek en de tafelpoten zijn verwarmingsbuizen uit het gebouw. De voorzieningen zijn fantastisch zoals het gezamenlijk lunchen met andere bedrijven. Dat maakt dat Collin zich thuis voelt op Leerfabriek KVL. Hij sluit af met de woorden; “Het kan geen toeval zijn dat Collin vandaag 50 miljoen euro geïnvesteerd heeft en dat Leerfabriek KVL 100 jaar bestaat.”