Crowdfunding in België steeds populairder

Crowdfunding is niet alleen in Nederland een zeer gewilde vorm van financiering, ook bij onze zuiderburen wordt het veelvuldig gebruik. Crowdfunding in België is vorig jaar bijna verdrievoudigd qua opgehaalde bedragen. Zowel particulieren als bedrijven halen op deze manier geld op voor diverse projecten.

Dat schrijft De Redactie, die weet te vertellen dat er vorig jaar voor 29,9 miljoen euro werd opgehaald via verschillende crowdfunding-acties, drie keer zoveel als wat er op deze manier werd aan kapitaal werd opgehaald in 2015. Toen was crowdfunding in België in een jaar tijd goed voor 10 miljoen euro.

Vorig jaar werden er 1194 crowdfunding-projecten opgezet bij onze zuiderburen. Dat is een stijging van 182 procent ten opzichte van de situatie in 2015, toen ‘slechts’ 423 van dit soort financieringsinitiatieven werden opgezet. Het gemiddelde bedrag dat er vorig jaar met crowdfunding werd opgehaald ligt rond de 25.000 euro, wat ongeveer net zoveel is als in 2015 het geval was. Daarmee kan dus de conclusie worden getrokken dat niet het gedoneerde bedrag per project stijgt, maar wel het aantal projecten.

Overheid zet vol in op crowdfunding
De overheid in België zet flink in op crowdfunding, onder meer door een gunstig fiscaal beleid te voeren. Uit een onderzoek door de Vlaamse overheid in 2013 bleek dat crowdfunding, in ieder geval in Vlaanderen, duidelijk potentieel heeft. De overheid wil de groei van crowdfunding verder stimuleren door meer te informeren, samenwerkingen op te zetten, kredietunies op te zetten en het verder optimaliseren van de regelgeving. En vanaf 1 februari is de crowdfundingwet van kracht, die onder meer crowdfundingplatforms verplicht om een vergunning te bekomen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.