Emerce 3-1-2018

Crowdfunding groeit en dit zijn de 5 belangrijkste trends

De markt van financieringen via crowdfunding (leningen en aandelen) groeide in 2017 wederom hard. Uit cijfers van Crowdfundmarkt blijkt een toename van 36% tot 182,5 miljoen euro. De AFM geregistreerde crowdfundingplatformen publiceerden met elkaar 1470 Nederlandse projecten. De drie platformen Collin Crowdfund, Geldvoorelkaar en Funding Circle financierden de helft hiervan.

Een vijftal trends zijn opvallend en duiden erop dat de fundamenten onder de crowdfundingmarkt in beweging zijn.

  1. Hogere aangeboden rentes

Investeerders via crowdfunding krijgen steeds hogere rentes aangeboden. De gemiddeld rente op crowdfundingleningen steeg in 2017 naar maar liefst 8,5%. Dit is fors meer dan in zowel 2016 (7,5%) als in 2015 (7,2%). Bij Funding Circle loopt de rente (en waarschijnlijk ook het risico) in enkele gevallen zelfs op tot wel 19,9%. Opvallend: deze trend geldt niet voor Start-ups.

  1. Veel kleine consumentenleningen

De gemiddelde projectomvang daalde in 2017 naar 125.000 euro. Ter vergelijking: in 2016 was dit nog 149.000 euro. De daling van dit gemiddelde komt doordat er steeds meer relatief kleine leningen aan consumenten verstrekt worden via crowdfunding. Met name het crowdfundingplatform Lender & Spender richt zich hier op.

  1. Meer vastgoed maar horeca blijft koploper

Het aandeel vastgoedprojecten stijgt naar 13% van de totale omvang financiering via crowdfunding. In 2016 was dit nog maar 7% en in 2015 slechts 4%. Vastgoedprojecten bieden vaak zekerheden die door investeerders aantrekkelijk gevonden worden. Een aantal, in vastgoed gespecialiseerde, crowdfundingplatformen zoals Crowdestate, New Funding en SamenInGeld profiteert hiervan.

Horeca is ook in 2017 de sector met de meeste projecten en de grootste omvang financiering via crowdfunding.

  1. Durfkapitaal in de lift

Onder durfkapitaal vallen projecten die via aandelen of converteerbare leningen gefinancierd worden. In 2017 was het marktaandeel van deze twee vormen van crowdfunding 9%. In 2016 was dit 7%. De opmars van durfkapitaal is te danken aan de groei van Symbid en OnePlanetCrowd en de komst van de internationale crowdfundingplatformen Eureeca en Seedrs.

  1. Aantal crowdfundingplatformen heeft piek bereikt

Met 52 AFM-gereguleerde crowdfundingplatformen in de zomer van 2017 is vooralsnog de piek in het aantal platformen bereikt. Eind 2017 staan er namelijk nog maar 50 partijen in het AFM register. Dit is één meer dan eind 2016 maar een dalende trend lijkt ingezet.

Benieuwd naar meer details en inzichten? Bekijk en download dan gratis het volledige rapport Crowdfinance 2017 op de website van Crowdfundmarkt. Hier kunt u ook de rapporten over 2015 en 2016 teruglezen.