De Telegraaf 01-03-2019

Crowdfunding: staar je niet blind op de hoge rendementen

AMSTERDAM – Wat hebben een nieuw proteïne-ijsje, een windmolenpark en een restaurant met elkaar gemeen? Dat je hierin via een crowdfundingplatform met kleine bedragen kunt investeren. Nederlanders doen dit steeds vaker, gelokt door de aantrekkelijke rentes. Houd als investeerder de risico’s wel goed in de gaten.
 
 
Dat het bedrag aan leningen via crowdfunding al jaren sterk stijgt en dit jaar de €400 miljoen zou kunnen passeren, komt deels omdat banken voorzichtiger zijn geworden met het uitlenen van geld. Het mkb grijpt daarom steeds vaker naar deze alternatieve financieringsvorm.
 

Staar je als potentiële investeerder niet blind op de rentepercentages op de leningen van veelal 6 tot 10%. Enerzijds moeten hier de jaarlijkse kosten van grofweg 0,5% tot 1% worden afgetrokken. Daarnaast worden de beloftes aan rentebetalingen en aflossingen niet altijd waargemaakt. Afgaande op de informatie op de platforms kon met crowdfunding in de afgelopen jaren gemiddeld zo’n 4% verdiend worden.

Bedenk dat dit hoofdzakelijk in een periode van economische voorspoed behaald werd. Het is bepaald niet ondenkbaar dat in de komende drie tot vijf jaar, zo lang lopen veel leningen, een recessie plaatsvindt. Het aantal wanbetalingen zal dan duidelijk toenemen.

Platform

Jeroen ter Huurne, bestuurder van brancheorganisatie Nederland Crowdfunding maar ook directeur van Collin Crowdfund, adviseert potentiële investeerders allereerst een goed platform te kiezen. Hij wijst erop dat het eisenpakket dat de brancheorganisatie hanteert, hoger is dan van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). „In het verleden hebben we ook enkele platforms uit de organisatie gezet.”

“We hebben een beschermingsplicht tegen te grote risico’s”

Hij erkent dat er onder het overgrote deel van de ruim vijftig platforms dat niet is aangesloten, ook heel goede tussen zitten. De AFM spreekt zelf geen duidelijke voorkeur uit. Alle platforms staan onder haar toezicht. Een kleine minderheid heeft een vergunning en is aan wetgeving gebonden.

Voor platforms met een ontheffing is de AFM geleidelijk aan steeds strenger geworden. In april 2018 concludeerde ze na uitgebreid onderzoek dat platforms vaak niet voldoende informatie beschikbaar stellen over een project, waardoor investeerders geen weloverwogen beslissingen konden nemen. De toezichthouder meldt ons dat bijna alle platforms hun informatie over over onder meer betalingsachterstanden, afboekingen en nettorendementen inmiddels hebben verbeterd.

Zeker wie weinig financiële kennis heeft en de kredietwaardigheid van een project lastig kan beoordelen, doet er verstandig aan voor een platform met een goede screening te kiezen. De jaarlijkse kosten zijn veelal iets hoger, maar daar staat een lager percentage afboekingen door betalingsachterstanden tegenover.

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Collin Crowdfund bedraagt dit inclusief het percentage voorzieningen een bescheiden 3,3%. „Wij bekijken aanvragen zeer kritisch en wijzen er twee van de drie af. Dat investeerders veel vertrouwen in ons hebben, blijkt ook uit het feit dat de projecten bijna altijd volledig gefinancierd worden”, meldt Ter Huurne.

Bij Geldvoorelkaar is het percentage afboekingen eveneens gering. Directeur Edwin Adams: „Indien ons risk team meent dat een project onevenredig grote risico’s met zich meebrengt, wordt het niet op ons platform gepubliceerd. Wij zien het als onze zorgplicht zowel de investeerders als de leningnemers tegen te grote risico’s te beschermen.

“Minimale inleg soms honderden euro’s”

Bij het eveneens grote platform DuurzaamInvesteren heeft nog geen afboeking plaatsgevonden. Financieel directeur Barry Pieters schrijft dit allereerst toe aan de aard van de projecten. „Veel projecten hebben een voorspelbare en stabiele kasstroom. Daarbij geldt dat als het bedrijf dat een wind- of zonnepark opereert in de problemen komt, het park niet meteen waardeloos is.”

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is voor investeerders in crowdfunding zeer verstandig voor spreiding te kiezen, bij voorkeur over tientallen projecten. Platforms brengen een percentage van de investering in rekening, waardoor investeerders door spreiding niet op extra kosten worden gejaagd. Voor wie geen dikke portemonnee heeft, is de minimale inleg per project van belang. Deze varieert per platform van tientjes tot honderden euro’s.

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille