46235

Cygnus Drinks & Tastings

€ 100.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 147
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 25-08-2023 in 1 uur volgeschreven door 147 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Cygnus Drinks & Tastings
Sector Horeca/detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Overnamefinanciering
Datum van oprichting 04-04-2022
Website Niet van toepassing

Leendoel

Rowin van der Zwaan (1990) gaat de bestaande slijterij, bekend onder de naam Wijnkoperij Yves Boode te Arnhem, overnemen in de vorm van een activa/passiva transactie. De winkel is opgericht in 1985. Rowin is reeds sinds 2022 als verkoop- en magazijnmedewerker werkzaam – naast zijn fulltime loondienstverband bij de gemeente Arnhem als inhuurspecialist.

Waar de winkel begon als een wijnkoperij en importeur van Duitse en Franse wijnen is het in de loop der jaren veranderd naar een drankenspeciaalzaak op het gebied whisky en wijn. Daarnaast verkoopt men alle producten die te koop zijn bij een algemene slijter: binnenlands en buitenlands gedistilleerd, aperitieven, bier en niet-alcoholische dranken. De winkel ziet zich zelf als een speciaalzaak waar het gaat om kennis, aandacht voor de klant, service en breedte van het assortiment. Met de overname door Rowin van der Zwaan wordt de dienstverlening gemoderniseerd en gaat het meer in op de huidige trends.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden met een slottermijn van € 50.000,- en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Voorraad en inventaris € 134.000
Goodwill € 36.000
Huurdersinvesteringen € 10.000
Totaal € 180.000
Eigen inbreng € 80.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De Geldnemer is de heer R.R. van der Zwaan handelend onder de naam Cygnus Drinks & Tastings. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De hoofdelijkheid kent op dit moment materiële waarde vanwege de overwaarde op in eigen woning.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Paulstraat 25-2, 6822 BR, te Arnhem, kadastraal bekend als sectie R nummer 8107 appartementsindex 3 te Arnhem, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een waarde van € 191.000,- op basis van de WOZ-waarde per 01-01-2022.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Cygnus Drinks & Tastings worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing wordt in mindering gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Cygnus Drinks & Tastings is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Cygnus Drinks & Tastings over 2021 en 2022 en de (balans)prognose na overname voor de eerste 12 maanden. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De prognose voor de eerste 12 maanden is gebaseerd op de historische cijfers van de huidige eigenaar. In 2022 is er een omzet behaald ter hoogte van € 359.000,- met een resultaat van € 57.000,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 55.000
Vlottende activa € 125.000
Overige vlottende activa € –
Totaal € 180.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 80.000
Langlopende schulden € 100.000
Kortlopende schulden € –
Totaal € 180.000

Winst- en verliesrekening prognose eerste 12 maanden

Omzet € 353.000
Bruto winst € 103.000
Kosten € 48.000
Resultaat € 55.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-64523 heeft € 200 geïnvesteerd.
25-08-2023 om 14:08
investeerder-316690 heeft € 100 geïnvesteerd.
25-08-2023 om 14:08
investeerder-111755 heeft € 100 geïnvesteerd.
25-08-2023 om 14:07
investeerder-46472 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-08-2023 om 14:07
investeerder-281941 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
25-08-2023 om 14:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders