40728

Cylcon Industrie- en Handelsonderneming B.V.

€ 800.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 546
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-01-2022 in 1 uur volgeschreven door 546 investeerders

Samenvatting

Cylcon is al ruim 80 jaar actief binnen het herstel, revisie en de verkoop van gascilinders en reservoirs met name voor de industriële industrie. De onderneming heeft zich in deze periode ontwikkeld tot een professionele onderneming, die in staat is dit gespecialiseerde en technische werk te verzorgen.
De succesfactoren zijn onder andere: kwaliteit, expertise, veiligheid, professionaliteit, flexibiliteit en goede communicatieve eigenschappen. 

In 2021 hebben H. Kap Beheer B.V. en J.G.T. Huisman Holding B.V. ieder 50% van de aandelen van Cylcon Industrie- en Handelsonderneming B.V. verworven. De activiteiten van de bedrijven vullen elkaar prima aan, waardoor voor de komende jaren een hogere omzet en resultaat wordt verwacht. 

Invloed coronavirus
Corona heeft weinig invloed gehad op de rentabiliteit van het bedrijf, dat de laatste jaren met name dreef op de vaste klanten.

Financieringsbehoefte
De aankoopprijs van het onroerend goed bedraagt € 1.026.000,- inclusief kosten koper. De aandeelhouders brengen € 226.000,- in. 
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 800.000,-. De looptijd is 48 maanden met een slottermijn van € 665.000,-. De rente bedraagt 7% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Deze financiering hangt samen met de financieringen van J.G.T. Huisman Holding B.V. en H. Kap Beheer B.V.

Risico
Dun & Bradstreet geeft Cylcon de kwalificatie Laag risico en de Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De volgende zekerheden worden gesteld;

 • Debiteuren zijn Cylcon Industrie- en Handelsonderneming B.V., H. Kap Beheer B.V. en J.G.T. Huisman Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Industrieweg 15, 6669 CW te Dodewaard, kadastraal bekend als sectie C nummer 700 te gemeente Dodewaard, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 955.000,- op basis een taxatierapport met waardepeildatum 15 november 2021.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Cylcon Industrie- en Handelsonderneming B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening is bedoeld om de aankoop van het onroerend goed in Dodewaard te financieren.

Ondernemer

Rien Kap (65 jaar) is met zijn bedrijven B.V. Voorne Gas, Easy Gas B.V., GH Brielle B.V., Combinatie de Maastoren en Havengas B.V. met een depot van Air Liquide sinds 1986 actief als leverancier van industriële gassen en horeca gassen zoals koolzuur- en propaangas. Rien is een ras ondernemer die altijd kansen en mogelijkheden ziet en een enorme drive en servicegerichtheid naar zijn klanten heeft. Inmiddels zijn zijn kinderen ook actief binnen de bedrijven. Eén van de kinderen wordt klaargestoomd om op termijn het bedrijf over te nemen.

Joost Huisman (53 jaar) is met de Huisman Groep, bestaande uit Huisman Gassen en Lastechniek en Huisman Mediap, sinds 1976 leverancier van alle mogelijke industriële-, koeltechnische-, medicinale-, voedings- en verpakkingsgassen geleverd in allerlei verpakkingsvormen via zijn eigen logistieke netwerk. 

Daarnaast bedient Huisman de medische wereld, niet alleen met gassen maar ook een breed scala aan instrumenten, apparatuur en toebehoren.

Beide ondernemers hebben een zeer ruime ervaring in de business en vullen elkaar aan op diverse vlakken.

Onderneming

Kernprofiel 
Cylcon Industrie- en Handelsonderneming B.V. is gespecialiseerd in het (her)keuren van gasflessen en gascilinders en in het onderhoud en de reparatie ervan. Daarnaast bestaan de activiteiten uit de handel in hogedrukcilinders en reservoirs, werktuigen en gereedschappen.

Het bedrijf heeft een installatie waarin de flessen geheel geautomatiseerd worden gereviseerd en daarna gekeurd.

Cylcon heeft bovendien een unieke positie in Nederland doordat zij als één van de weinige bedrijven door Lloyds gecertificeerd zijn om gasflessen tot 150 kg te (her)keuren. 

Doelstellingen
Cylcon ontwikkelt zich tot een modern, flexibel keuringsstation voor gasdragers. Gebruik makend van de al aanwezige installaties worden efficiënt en kwaliteitsgericht gasflessen gereviseerd en gekeurd voor klanten in heel Nederland én daarbuiten.

De locatie van Cylcon biedt daarnaast nog veel ruimte voor het opslaan van gasflessen. Door deze ruimte efficiënt te benutten ontstaat er voor Cylcon een nieuwe omzetcategorie in de vorm van de opslag van eigen gasflessen ten behoeve van de verkoop en/of verhuur van gasflessen én de opslag van gasflessen voor derden. 

Voor de andere ondernemingen van de eigenaren levert dit ook een interessant verkoopargument op: 
De grote klanten waarvoor de gasflessen al worden gevuld en gedistribueerd, kunnen nu hun gasflessen via deze bedrijven door Cylcon laten keuren waardoor de positie in de bedrijfskolom van de Huisman Groep en de Kap Groep wordt versterkt. 

Voor hun klanten levert dit voordelen op: De logistieke kosten worden fors verminderd doordat alles in één hand is én zij worden ontzorgd doordat hun alle zorgen rondom het herkeuren van hun gasflessen uit handen genomen wordt.

Positionering in markt 
De overname van Cylcon BV levert voor de Kap Groep en de Huisman Groep een aantal synergievoordelen op: 

 • De grote cliënten waarvoor de gasflessen worden gevuld en gedistribueerd, kunnen nu ook hun gasflessen laten reviseren en (her)keuren. Met alle grote leveranciers zijn al gesprekken gaande om hun flessen bij Cylcon te laten keuren. Bij deze onderhandelingen zijn de eerste successen al geboekt.
 • De activiteiten van Cylcon zorgen voor een aanvulling van werkzaamheden op de klanten van de Kap groep en de Huisman Groep. Er ontstaat een one-stop shop waarbij een gasfles wordt gereviseerd, gekeurd, gevuld en gedistribueerd. Hierdoor dient een afnemer veel minder logistieke handelingen uit te voeren voordat een gasfles weer in de markt afgezet kan worden. Dit synergievoordeel is uniek: geen enkele andere gasleverancier of keurstation in Nederland kan deze gecombineerde dienst aanbieden.
 • Tenslotte: Cylcon is gevestigd in Dodewaard, direct aan de A15. Deze locatie maakt het mogelijk om klanten in heel Nederland te bedienen, maar ook vanuit Duitsland, België en Luxemburg is het bedrijf goed en snel bereikbaar.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
Binnen Nederland zijn er qua certificering en technische installaties nauwelijks concurrenten. De grootste concurrenten zijn gevestigd in Duitsland en Polen. 

De activiteiten van Cylcon zorgen voor een goede aanvulling van werkzaamheden op de klanten van de Kap groep en de Huisman Groep. Er ontstaat een one-stop shop waarbij een gasfles wordt gereviseerd, gekeurd, gevuld en gedistribueerd waardoor een afnemer veel minder logistieke handelingen heeft voor een gasfles. Dit voordeel is uniek en geen enkel andere gasleverancier of keurstation in Nederland heeft dit.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed € 950.000,-
Overdrachtsbelasting € 76.000,-
Totaal € 1.026.000,-
Eigen middelen € 226.000,-
Lening via Collin € 800.000,-

Leenbedrag: € 800.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 665.000,-.

Overige financiers:
Er zijn geen overige financiers

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Cylcon Industrie- en Handelsonderneming B.V. is Laag risico en voor J.G.T. Huisman Holding B.V. en H. Kap beheer B.V. Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico .

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2020, tussentijdse cijfers 2021 en prognose 2022.
De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
Na de overname krijgt de omzet volgens prognose een impuls en wordt er een hogere winst gerealiseerd. Voor 2021 wordt een omzet verwacht van € 477.000,-. Het netto cashflowoverschot zal naar verwachting licht negatief zijn. Voor 2022 wordt een omzet geprognosticeerd van € 780.000,- met een netto cashflowoverschot van € 51.000,-. Omdat H. Kap Beheer B.V. En J.G.T. Huisman Holding B.V. als debiteur mee tekenen en in staat zijn om additionele middelen in te brengen kwalificeren wij de score voor afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
Na overname van het bedrijf inclusief vastgoed is er sprake van een forse balansverlenging. De aandeelhouders doen beide een agiostorting van € 100.000,-, waardoor de vermogenspositie verbetert. Ultimo 2022 komt de solvabiliteit uit op ruim 32% bij een balanstotaal van € 1.356.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • Debiteuren zijn Cylcon Industrie- en Handelsonderneming B.V., H. Kap Beheer B.V. en J.G.T. Huisman Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Industrieweg 15, 6669 CW te Dodewaard, kadastraal bekend als sectie C nummer 700 te gemeente Dodewaard, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 955.000,- op basis een taxatierapport met waardepeildatum 15 november 2021.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Cylcon Industrie- en Handelsonderneming B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de hypothecaire inschrijving als verpanding van de roerende zaken kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-241164 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-01-2022 om 11:16
investeerder-138983 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-01-2022 om 11:15
investeerder-9891 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-01-2022 om 11:15
investeerder-195169 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-01-2022 om 11:15
investeerder-193325 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-01-2022 om 11:15

Reacties

Investeerder – 2612
20-01-2022 14:50
Hallo, Zijn er wel eens betalings problemen geweest in het verleden met betrekking tot schulden. Vr Gr

Collin Crowdfund
20-01-2022 15:20
Beste investeerder,

bedankt voor uw bericht.

Cylcon heeft geen betalingsproblemen gekend omdat vanuit de familie voldoende financiële middelen werden ingebracht.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

J.G.T. Huisman en H. Kap

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas