42174

D.H.J. Raes en S.J. Raes-Schoenmaker (box 3)

€ 300.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 313
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

26 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 28-05-2022 in 8 dagen volgeschreven door 313 investeerders

Samenvatting

Voor de herfinanciering van het onroerend goed aan de Korte Nieuwstraat 1 te Tilburg vragen Dirk Raes en Stephanie Raes-Schoenmaker een financiering van € 300.000,-. De Loan To Value (LTV) bedraagt bij aanvang 102% en bij de slottermijn 84%. Op basis van de volledige vastgoedportefeuille bedraagt de LTV 76% bij aanvang en bij de slottermijn 73%. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 250.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score is niet van toepassing aangezien het een box 3 financiering betreft. De Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn de heer D.H.J. Raes en mevrouw S.J. Raes-Schoenmaker. De ondernemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privé vermogenspositie van de ondernemers ruim vanwege de overwaarde op de bestaande vastgoedportefeuille.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het onroerend goed met als adres: Korte Nieuwstraat 1, 5014 HA te Tilburg, kadastraal bekend als sectie N nummer 21035, appartementsindex 1 te Tilburg, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 295.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 14 april 2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Korte Nieuwstraat 1, te Tilburg, kadastraal bekend als sectie N nummer 21035, appartementsindex 1 te Tilburg, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemers geven een negatieve hypotheekverklaring af op het onroerend goed met als adres: Korte Nieuwstraat 3, 5014 HA te Tilburg, kadastraal bekend als sectie N nummer 2158 te Tilburg. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op Korte Nieuwstraat 3, 5014 HA te Tilburg, kadastraal bekend als sectie N nummer 2158 te Tilburg mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Op dit moment is er sprake van een overwaarde in het onderpand. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 294.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 19 juli 2021 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van Domivest B.V. van € 235.200,- en een openstaande schuld van € 233.700,-.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend hebben de ondernemers de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het leendoel is de herfinanciering van het onroerend goed aan de Korte Nieuwstraat 1 te Tilburg.

Ondernemer

Dirk Raes (1984) en Stephanie Raes-Schoenmaker (1984) zijn woonachtig in Reusel. Zij zijn beiden jarenlang in dienst geweest bij de overheid. Naast de inkomsten uit de box 3 vastgoedportefeuille heeft Dirk op dit moment inkomen uit loondienstverband bij de overheid.

Onderneming

Onroerend goed
Het onroerend goed is in bezit van D.H.J. Raes en S.J. Raes-Schoenmaker en wordt momenteel verhuurd. De begane grond van het onroerend goed betreft een zakelijke locatie en heeft op dit moment een horecabestemming. De eerste en tweede verdieping betreffen appartementen. De huidige huurder huurt het onroerend goed al meerdere jaren. 

De getaxeerde jaarhuur komt overeen met de huidige huurcontracten en bedraagt € 26.400,- per jaar.

De overige panden in de vastgoedportefeuille van de ondernemers zijn aanliggende panden van het nu te financieren pand.

Juridische structuur
 


 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering Korte Nieuwstraat 1 te Tilburg € 300.000,-
Totaal € 300.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 250.000,-

Overige financiers:
Op het pand aan de Korte Nieuwstraat 1 te Tilburg zijn geen overige financiers betrokken. Op de overige panden in de vastgoedportefeuille is Domivest B.V. de financier.
 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Doordat het een box 3 financiering betreft is de Dun & Bradstreet kwalificatie niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op verhuurexploitatie en taxatierapporten van de totale vastgoedportefeuille en de privévermogenspositie van de ondernemers. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit
De huurinkomsten van de totale vastgoedportefeuille bedragen € 219.000,- per jaar. Na rente- en aflosverplichtingen bedraagt het netto cashflowoverschot € 95.000,- Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van de totale vastgoedportefeuille bedraagt 24% op een balanstotaal van € 3.438.000,- Wij kwalificeren de solvabilteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de heer D.H.J. Raes en mevrouw S.J. Raes-Schoenmaker. De ondernemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privé vermogenspositie van de ondernemers ruim vanwege de overwaarde op de bestaande vastgoedportefeuille.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het onroerend goed met als adres: Korte Nieuwstraat 1, 5014 HA te Tilburg, kadastraal bekend als sectie N nummer 21035, appartementsindex 1 te Tilburg, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 295.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 14 april 2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: Korte Nieuwstraat 1, te Tilburg, kadastraal bekend als sectie N nummer 21035, appartementsindex 1 te Tilburg, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemers geven een negatieve hypotheekverklaring af op het onroerend goed met als adres: Korte Nieuwstraat 3, 5014 HA te Tilburg, kadastraal bekend als sectie N nummer 2158 te Tilburg. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op Korte Nieuwstraat 3, 5014 HA te Tilburg, kadastraal bekend als sectie N nummer 2158 te Tilburg mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Op dit moment is er sprake van een overwaarde in het onderpand. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 294.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 19 juli 2021 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van Domivest B.V. van € 235.200,- en een openstaande schuld van € 233.700,-.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend hebben de ondernemers de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving als de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed 
Overall: Goed
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12186 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-05-2022 om 12:34
investeerder-54325 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-05-2022 om 12:25
investeerder-110546 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-05-2022 om 11:51
investeerder-259412 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-05-2022 om 11:34
investeerder-65787 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-05-2022 om 10:58

Ondernemer

Dirk Raes & Stephanie Raes-Schoenmaker

Crowdfund Coach


Tom van Wanrooij