45375

D.I.Y. Vastgoed B.V.

€ 250.000  |  8,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 251
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 26-05-2023 in 1 uur volgeschreven door 251 investeerders

Samenvatting

D.I.Y. Vastgoed B.V. is door Kim Vogtschmidt opgericht om woningen te kopen, te verbouwen (met behulp van Van Willugenberg Timmerwerken) en vervolgens door te verkopen aan woningzoekende. 

Voor de aankoop en verbouwing van het onroerend goed aan de Aleida Kramersingel 15 te Coevorden, vraagt D.I.Y. Vastgoed B.V. een financiering. Na het uitvoeren van een waarde verhogende verbouwing is de intentie om het object met winst te verkopen. De verbouwingskosten zullen naar verwachting uitkomen op € 48.000,-, welke grotendeels worden meegefinancierd. 

De onderneemster heeft de mogelijkheid om de lening op elke gewenst moment vervroegd af te lossen, echter zullen te allen tijde de twaalf termijnen voldaan moeten worden.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 255.000,-, waarvan € 5.000,- vanuit eigen middelden wordt ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 12 maanden aflossingsvrij met een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
De overall Collin Credit Score is Goed. De Dun & Bradstreet score is Gemiddeld risico.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemer is D.I.Y. Vastgoed B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het onroerend goed aan de Aleida Kramersingel 15, 7741 GE te Coevorden, kadastraal bekend als sectie D nummer 3303 te Coevorden, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 12-04-2023 van € 185.000,- voor verbouwing en € 315.000,- na verbouwing.
 • K. Vogtschmidt en M. van Willugenberg geven een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van de overwaarde op de eigen woning.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Veneweg 79, 7946 LE te Wanneperveen, kadastraal bekend als sectie D nummer 210 te Brederwiede, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 364.000,- en een openstaande schuld van € 259.000,-. Het onroerend goed kent een WOZ-waarde van € 362.000,- op basis van waardepeildatum 01-01-2022.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (hypotheekrecht op het woonhuis aan de Veneweg 79 én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen, echter zal er niet meer dan € 100.000,- worden uitgewonnen.
 • Bij de uitboeking van de lening zal een bedrag van € 20.662,62 in depot worden gehouden. De eerste 11 termijnen zullen vanuit het depot worden voldaan. Het depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om vergoedingsrentevrij vervroegd af te lossen, echter zullen te allen tijde de 12 termijnen voldaan moeten worden. Indien er vervroegd afgelost wordt, worden de toekomstige termijnen tegelijk met de vervroegde aflossing voldaan.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aankoop van het onroerend goed aan de Aleida Kramersingel 15 te Coevorden, welke na aankoop verbouwd zal worden.

Ondernemer

Kim Vogtschmidt is begonnen als secretaresse bij een accountants- en belastingkantoor. Daarna is ze als zelfstandig ondernemer actief geweest in de schoonheidsbranche en de kinderopvangbranche. Inmiddels is Kim ruim 5 jaar werkzaam in de notarisbranche als notarieel medewerker.

De partner van Kim, Mark van Willugenberg, heeft ruim 20 jaar ervaring als allround timmerman, waarvan inmiddels ruim 10 jaar als zelfstandig ondernemer in de bouw.

Kim heeft D.I.Y. Vastgoed B.V. opgericht om woningen aan te kopen en samen met Mark instapklare woningen te realiseren. 

Onderneming

D.I.Y. Vastgoed B.V. is door Kim opgericht om woningen te kopen, te verbouwen (met behulp van Van Willugenberg Timmerwerken) en vervolgens door te verkopen aan woningzoekende. 

Modernisering en verduurzaming spelen een belangrijke rol in de wensen van de kopers. Hier ligt dan ook de grootste focus op tijdens de verbouwingen. 

Doordat Kim en Mark alles in eigen beheer houden zijn de lijntjes kort. Hierdoor kunnen snel goede beslissingen genomen worden ten aanzien van de verbouwingen. Daarnaast zijn ze hierdoor ook niet afhankelijk van externe partijen.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed € 185.000,-
Verbouwing € 48.000,-
Aanvullende kosten & rente € 22.000,-
Totaal € 255.000,-
Eigen inbreng € 5.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 12 maanden aflossingsvrij met derhalve een slottermijn van € 250.000,-.

Er wordt een rentedepot ter hoogte van € 20.662,62 van het opgehaalde bedrag aangehouden. Hieruit zullen de eerste 11 maanden rente en kosten worden voldaan.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor D.I.Y. Vastgoed is Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op het taxatierapport en de projectprognose van het aan te kopen onroerend goed. De Overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De geprognosticeerde projectopbrengst bedraagt € 315.000,-. Deze waarde is gebaseerd op de taxatiewaarde na verbouwing. Het te verwachte projectresultaat is ruim toereikend voor de aflossing van de lening. Dit mede doordat de verbouwing grotendeels in eigen beheer zal worden uitgevoerd Gedurende de looptijd van de lening worden de rente en kosten voldaan uit het depot. De ondernemers kunnen vanuit de loondienst en de eigen onderneming reeds prima voorzien in levensbehoeften. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Het nu aan te kopen onroerend goed is het eerste object van D.I.Y. Vastgoed B.V. als we uitgaan van de taxatiewaarde na verbouwing zal de solvabiliteit 33% bedragen op een balans totaal van € 376.000,-. Aangezien het project nog niet gestart is hanteren we voorzichtigheidshalve de kwalificatie Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is D.I.Y. Vastgoed B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het onroerend goed aan de Aleida Kramersingel 15, 7741 GE te Coevorden, kadastraal bekend als sectie D nummer 3303 te Coevorden, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 12-04-2023 van € 185.000,- voor verbouwing en € 315.000,- na verbouwing.
 • K. Vogtschmidt en M. van Willugenberg geven een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van de overwaarde op de eigen woning.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Veneweg 79, 7946 LE te Wanneperveen, kadastraal bekend als sectie D nummer 210 te Brederwiede, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 364.000,- en een openstaande schuld van € 259.000,-. Het onroerend goed kent een WOZ-waarde van € 362.000,- op basis van waardepeildatum 01-01-2022.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (hypotheekrecht op het woonhuis aan de Veneweg 79 én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen, echter zal er niet meer dan € 100.000,- worden uitgewonnen.
 • Bij de uitboeking van de lening zal een bedrag van € 20.662,62 in depot worden gehouden. De eerste 11 termijnen zullen vanuit het depot worden voldaan. Het depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om vergoedingsrentevrij vervroegd af te lossen, echter zullen te allen tijde de 12 termijnen voldaan moeten worden. Indien er vervroegd afgelost wordt, worden de toekomstige termijnen tegelijk met de vervroegde aflossing voldaan.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen onroerend goed als de borgstelling, welke gesecureerd wordt met een tweede hypothecaire inschrijving op het woonhuis, kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-23167 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-05-2023 om 11:15
investeerder-110333 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-05-2023 om 11:15
investeerder-110743 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-05-2023 om 11:14
investeerder-31656 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-05-2023 om 11:14
investeerder-340522 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-05-2023 om 11:13

Ondernemer

Kim Vogtschmidt

Mark van Willugenberg

Crowdfund Coach


Tom van Wanrooij