37341

D-install advies

€ 100.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 222
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-07-2020 in 1 uur volgeschreven door 222 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam D-install advies
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 09-04-2013
Website www.d-install.nl

Leendoel

De heer Boumansour, eigenaar van D-install advies, gaat voor zijn eenmanszaak een bedrijfsunit aankopen. D-install advies is een adviesbureau met betrekking tot technische installaties in de woning- en utiliteitsbouw met de focus op duurzaamheid. Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een slottermijn van € 50.000,- en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfsunit € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer E.O. Boumansour handelend onder de naam D-install advies. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van D-install advies worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het aan te kopen bedrijfspand aan de Konijnenberg 153 te Breda verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onderpand wordt aangekocht voor € 100.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor D-install advies is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van D-install advies. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed coronavirus
De invloed van het coronavirus op de bedrijfsactiviteiten is beperkt gebleven. Enkel de afspraken en overleggen vonden digitaal plaats. De orderportefeuille is tot einde 2020 gevuld

Toelichting jaarcijfers
De ondernemer heeft in 2018 een huis laten bouwen, hierdoor waren de privéonttrekkingen hoger. De privé-onttrekkingen zullen in 2020 weer dalen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019 

Activa

  2018 2019
Vaste activa € 3.000 € 69.000
Vlottende activa € 3.000 € 21.000
Overige vlottende activa € 18.000 € 3.000
Totaal € 24.000 € 93.000

Passiva

  2018 2019
Eigen vermogen € 17.000 € 31.000
Langlopende schulden € – € 62.000
Kortlopende schulden € 7.000 € –
Totaal € 24.000 € 93.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 126.000  
Bruto winst € 126.000  
Kosten € 14.000  
Resultaat € 112.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110839 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-07-2020 om 10:10
investeerder-66939 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-07-2020 om 10:09
investeerder-130763 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-07-2020 om 10:09
investeerder-12966 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-07-2020 om 10:09
investeerder-36536 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-07-2020 om 10:09

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders