45966

D.M. Jansma Holding B.V.

€ 80.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 198
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 20-09-2023 in 2 uur volgeschreven door 198 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam D.M. Jansma Holding B.V.
Sector Vastgoed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 01-12-2021

Leendoel

Daniel Jansma is middels zijn holding D.M. Jansma Holding B.V. bestuurder van een bedrijf binnen de IT-consultancy. Daarnaast wenst Daniel middels zijn holding zijn vastgoedportefeuille op te bouwen. Hiervoor koopt hij drie opslagboxen aan, waarvan één met eigen middelen. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor het financieren van de overige twee opslagboxen. De ondernemer zal de financiering volledig lineair aflossen.

Er wordt een lineaire lening verstrekt van € 80.000,- met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De aflossing en rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoopsom opslagbox 165 € 42.650
Aankoopsom opslagboxen 135 + 164 € 80.800
Aanvullende kosten € 28.550
Totaal € 152.000
Eigen inbreng € 72.000
Collin Direct € 80.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is D.M. Jansma Holding B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 80.000,- op de aan te kopen opslagboxen met als adres Riethil 14 B31, B32 en B82, 4825 AP Breda, kadastraal bekend als sectie C, complexaanduiding 2914, appartementsindexen 165, 164 en 135 te Breda, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer D.M. Jansma geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 40.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op onroerend goed in privé.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de aan te kopen opslagboxen met als adres Riethil 14 B31, B32 en B82, 4825 AP Breda, kadastraal bekend als sectie C, complexaanduiding 2914, appartementsindexen 165, 164 en 135 te Breda, worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene Voorwaarden). De looptijd van de lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de toekomstige aflossing in mindering zal worden gebracht.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen.  De score voor D.M. Jansma Holding B.V. is Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en de verwachte huurinkomsten van D.M. Jansma Holding B.V., alsmede de overwaarde van onroerend goed in privé. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De verwachte huuropbrengsten van de opslagboxen bedragen € 10.000,- in totaliteit per jaar. De ondernemer wenst de lening volledig lineair af te lossen middels de verwachte huurinkomsten en aanvullend zijn looninkomsten uit zijn bedrijf.

De kortlopende schulden bestaan voor € 114.000,- uit een rekening-courant bij de werkmaatschappij en voor € 63.000,- uit een rekening-courant bij de heer Jansma in privé. De vaste activa bestaan voor € 252.000,- uit deelnemingen.

Jaarcijfers

Kolommenbalans ultimo 2022 D.M. Jansma Holding B.V.

Activa

  2022
Vaste activa € 273.000
Vlottende activa € 26.000
Overige vlottende activa € 81.000
Totaal € 380.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 144.000
Langlopende schulden € 6.000
Voorzieningen € 27.000
Kortlopende schulden € 203.000
Totaal € 380.000

Concept winst- en verliesrekening 2022 D.M. Jansma Holding B.V.

Omzet € 120.000
Bruto winst € 120.000
Kosten € 50.000
Netto winst € 70.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-16619 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-09-2023 om 12:13
investeerder-109182 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-09-2023 om 12:11
investeerder-224515 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-09-2023 om 12:09
investeerder-48542 heeft € 200 geïnvesteerd.
20-09-2023 om 12:09
investeerder-12813 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-09-2023 om 12:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders