43653

D. Oliveira (box 3)

€ 100.000  |  6,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 196
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

12 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 21-11-2022 in 4 dagen volgeschreven door 196 investeerders

Bedrijfskenmerken

Ondernemer D. Oliveira
Leendoel Herfinanciering onroerend goed

Leendoel

Delroy Oliveira is een vastgoedbelegger die panden in privé in bezit heeft en verhuurd. Op dit moment heeft hij een bedrijfspand aan de Skagerrak 107 en 109 te Delfzijl, dat hij verhuurt aan een horecaonderneming. Daarnaast verhuurt hij een woning aan de Sont 52 te Delfzijl. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd ter herfinanciering van beide panden.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden, een vaste rente van 6,5% per jaar en een slottermijn van € 90.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering verhuurd bedrijfspand € 30.000
Herfinanciering verhuurde woning € 90.000
Totaal € 120.000
Eigen inbreng € 20.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de heer D. Oliveira. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is na financiering materieel van aard en bestaat uit de overwaarde in de vastgoedportefeuille.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het verhuurde bedrijfspand aan de Skagerrak 107 en 109, 9933 SG te Delfzijl, kadastraal bekend als sectie M nummer 1639 te Delfzijl verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 235.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 2 juni 2017.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het verhuurde bedrijfspand aan de Skagerrak 107 en 109, 9933 SG te Delfzijl, kadastraal bekend als sectie M nummer 1639 te Delfzijl, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op de verhuurde woning aan de Sont 52, 9933 TH te Delfzijl, kadastraal bekend als sectie M nummer 1958 te Delfzijl verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 125.000,- op basis van de WOZ-waarde per 1 januari 2021.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de verhuurde woning aan de Sont 52, 9933 TH te Delfzijl, kadastraal bekend als sectie M nummer 1958 te Delfzijl, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Aangezien het een box 3 financiering betreft is er geen Dun & Bradstreet kwalificatie en is deze niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de huidige huuropbrengsten in de vastgoedportefeuille van de heer Oliveira en de waarde van de vastgoedportefeuille. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De heer D. Oliveira is in loondienst en kan daarmee in zijn levensbehoeften voorzien. 

Jaarcijfers

Huidige huuropbrengsten bedrijfspand en woning
 

Huidige huuropbrengsten € 31.000
Exploitatiekosten € 5.000
Rentelasten Collin Crowdfund € 7.000
Netto cashflow € 19.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-285515 heeft € 1.200 geïnvesteerd.
21-11-2022 om 7:38
investeerder-55286 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-11-2022 om 7:36
investeerder-5541 heeft € 900 geïnvesteerd.
21-11-2022 om 7:33
investeerder-4058 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-11-2022 om 7:20
investeerder-353967 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-11-2022 om 7:20

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders