47485

D. Zeilstra Holding B.V.

€ 900.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 751
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 24-01-2024 in 23 uur volgeschreven door 751 investeerders

Samenvatting

Danny Zeilstra heeft naast zijn eigen fitnesscentrum een aantal zakelijke panden die nu weer volledig zijn verhuurd. Hij koopt nu een bedrijfspand met bedrijfswoning aan. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving verkregen op het aan te kopen onroerend goed en een tweede hypothecaire inschrijving op de bestaande panden die ook via Collin zijn gefinancierd . De LTV (Loan to Value) op beide crowdfundleningen bedraagt 64%. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 950.000,-. Naast de reeds ingebrachte eigen middelen van € 50.000,- bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 900.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 825.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn D. Zeilstra Vastgoed B.V. en D. Zeilstra Holding B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 900.000,- gevestigd op het onroerend goed aan de Noordersluisweg 6 en 8, 8243 PR te Lelystad, kadastraal bekend sectie N, nummer 1646 te Lelystad. De marktwaarde is € 850.000,- conform een taxatierapport met als waardepeildatum 13-04-2023.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 900.000,- gevestigd op:
  • Het bedrijfspand aan De Schans 19 18 en 19 20, 8231KM te Dronten, kadastraal bekend als sectie M nummer 4652 te Lelystad, met een marktwaarde in deels verhuurde staat van € 1.100.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 4-12-2023.
  • Het bedrijfspand aan Touwslagerstrat 4, 8251 GX te Dronten, kadastraal bekend als sectie A nummer 6945 te Dronten, met een marktwaarde in verhuurde staat van € 445.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 5-12-2023.
  • Het bedrijfspand aan Educalaan 41 en 43, 8251 GC te Dronten, kadastraal bekend als sectie A nummers 6427 en 9402, met een marktwaarde van € 1.180.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 5-12-2023.
  • De panden hebben een gezamenlijke eerste hypothecaire voorbelasting van € 1.400.000,- ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund van de eerdere crowdfund lening;
 • De huurpenningen van het te financieren onroerend goed worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De heer D. Zeilstra geeft een borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgtocht heeft op dit moment materiële waarde door de overwaarde in het onroerend goed in privébezit;
 • Men heeft de mogelijkheid om na 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Aanvullend heeft de geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening;
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Leendoel

De middelen uit deze financiering worden aangewend voor de aankoop van onroerend goed aan de Noordersluisweg 6 en 8 te Lelystad. 

Ondernemer

Danny Zeilstra (1969) komt uit een ondernemersfamilie. Aanvankelijk heeft hij meegewerkt in de zaak van zijn ouders en is hij zelfstandig loodgieter geweest. Sinds 1996 heeft hij samen met een compagnon een eigen sportschool. In 2000 heeft hij zijn eerste pand gekocht (Touwslagerstraat), in 2009 de Educalaan en in 2012 heeft hij het pand met de sportschool in Lelystad gekocht. De exploitatie van de sportschool is in 2020 verkocht. Sinds een achttal jaren heeft hij samen met een compagnon in ORP 11 B.V.

De ondernemer had verregaande plannen om het pand aan de Schans te Lelystad te gaan transformeren naar appartementen. Door de economische ontwikkelingen en de vastgoedmarkt heeft hij daar uiteindelijk vanaf gezien en is hij het pand sinds medio 2023 weer gaan verhuren.

Onderneming

Onroerend goed
Het aan te kopen onroerend goed betreft een vrijstaand bedrijfspand met showroom en bedrijfswoning. Het perceel is 1.660 m2 groot. Het bouwjaar is 1999. Het bedrijfspand heeft 1.012 m2 vvo verdeeld over magazijn en showroom. De bedrijfswoning heeft een totaal oppervlakte van 201 m2 verdeeld over 2 verdiepingen. De bedrijfswoning kent een marktwaarde van € 285.000,-. Het bedrijfspand wordt aan fitnessorganisatie verhuurd voor € 60.000,- per jaar en kent een marktwaarde van € 565.000,-. Daarmee is de marktwaarde € 850.000,- conform taxatie d.d. 13-4-2023

Op drie bestaande panden wordt een tweede hypothecaire inschrijving op gevestigd:

 • Het pand aan de Touwslagerstraat 4 in Dronten is een zelfstandig bedrijfspand met erf, ondergrond en verdere aanhorigheden. Het pand is in gebruik als peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. Er is 370 m² verhuurbaar oppervlakte. Het pand is gebouwd in 1965, het perceel is 1.064 m² groot. Het pand is reeds sinds 2013 aan de huidige huurder verhuurd, de huur voor 2024 bedraagt € 44.500,-. De marktwaarde in verhuurde staat bedraagt € 445.000,- op basis van een taxatie met waardepeildatum 5 december 2023
 • Het pand aan de Educalaan 41 en 43 te Dronten is in eigen gebruik als fitnesscentrum. Het perceel kent een oppervlakte van 2.012 m². De oorspronkelijke bouw in twee verdiepingen is van 1994, recent is een aanbouw geplaatst. De leegstaande marktwaarde bedraagt € 1.180.000,- op basis van een taxatie met waardepeildatum 5 december 2023
 • Het pand aan de Schans te Lelystad is in gebruik als fitnesscentrum. Het perceel heeft een oppervlakte van 1.111 m². Het pand is in 1997 gebouwd en kent twee verdiepingen. Het verhuurbaar oppervlak bedraagt 1.165 m². Er is halverwege 2023 een huurcontract getekend met een ingroei periode maar met een uiteindelijke huurprijs van € 60.000,- per jaar. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de uitbreiding van dit huurcontract tot € 96.000,- per jaar. Hiermee is dan het volledige pand verhuurd. De marktwaarde in deels verhuurde staat bedraagt € 1.100.000,- op basis van een taxatie met waardepeildatum 4 december 2023

De LTV (Loan To Value) op de portefeuille op basis van de beide crowdfundleningen bedraagt daarmee 64%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 825.000,-
Kosten € 125.000,-
Totale investering € 950.000,-
Eigen middelen (reeds voldaan) € 50.000,- 
Lening via Collin Crowdfund € 900.000,-

 

Leenbedrag: € 900.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 36 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 825.000,-

Overige financiers:
In 2021 is de lening met leningnummer 41353 verstrekt aan D. Zeilstra Holding B.V. Deze aflossingsvrije lening eindigt met een slottermijn van € 1.400.000,- op 24 december 2024. Voor deze lening is een eerste hypotheek is gevestigd op het onroerend goed gelegen aan De Schans 19 – 18/20, Touwslagerstraat 4 en Educalaan 41 en 43 te Dronten. Indien deze lening wordt geherfinancierd dan blijft deze lening nog steeds tweede in rang. De maximale voorbelasting bij een herfinanciering van de genoemde panden mag dan € 1.400.000,- bedragen waardoor de zekerhedenpositie van deze lening niet veranderd.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor D. Zeilstra Vastgoed B.V. en D. Zeilstra Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers 2022 en per 30-9-2023 en de afgesloten huurcontracten. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De geconsolideerde omzet over 2022 bedroeg € 277.000,- met een overschot in de operationele cashflow van € 6.000,-. In dat jaar waren de naweeën van Corona nog goed voelbaar. In 2023 was herstel zichtbaar, maar omdat een deel van het onroerend goed niet verhuurd was omdat men zou gaan herontwikkelen was de operationele cashflow nog niet ruim. Op basis van de verwachte fitnessomzet en de nu getekende huurcontracten voor het bestaande en het nieuwe onroerend goed is de verwachte omzet voor 2024 € 423.000,- met een overschot in de operationele cashflow van € 52.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit ultimo 2022 bedroeg 35% op een balanstotaal € 2.562.000,-. Dit is exclusief de stille reserves in het onroerend goed. Indien we het aan te kopen pand toevoegen aan de balans van september 2023 en de stille reserves zichtbaar maken wordt de solvabiliteit 41% op een balanstotaal van € 4.354.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn D. Zeilstra Vastgoed B.V. en D. Zeilstra Holding B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 900.000,- gevestigd op het onroerend goed aan de Noordersluisweg 6 en 8, 8243 PR te Lelystad, kadastraal bekend sectie N, nummer 1646 te Lelystad. De marktwaarde is € 850.000,- conform een taxatierapport met als waardepeildatum 13-04-2023.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 900.000,- gevestigd op:
  • Het bedrijfspand aan De Schans 19 18 en 19 20, 8231KM te Dronten, kadastraal bekend als sectie M nummer 4652 te Lelystad, met een marktwaarde in deels verhuurde staat van € 1.100.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 4-12-2023.
  • Het bedrijfspand aan Touwslagerstrat 4, 8251 GX te Dronten, kadastraal bekend als sectie A nummer 6945 te Dronten, met een marktwaarde in verhuurde staat van € 445.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 5-12-2023.
  • Het bedrijfspand aan Educalaan 41 en 43, 8251 GC te Dronten, kadastraal bekend als sectie A nummers 6427 en 9402, met een marktwaarde van € 1.180.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 5-12-2023.
  • De panden hebben een gezamenlijke eerste hypothecaire voorbelasting van € 1.400.000,- ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund van de eerdere crowdfunding ;
 • De huurpenningen van het te financieren onroerend goed worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De heer D. Zeilstra geeft een borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgtocht heeft op dit moment materiële waarde door de overwaarde in het onroerend goed in privébezit;
 • Men heeft de mogelijkheid om na 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Aanvullend heeft de geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening;
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel de hypothecaire inschrijvingen als de borgtocht kwalificeren we de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Bijlage(n)

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-352056 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-01-2024 om 8:59
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-01-2024 om 8:54
investeerder-409605 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-01-2024 om 8:52
investeerder-16538 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-01-2024 om 8:44
investeerder-406995 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-01-2024 om 8:41

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels