25346

Daniels Gym

€ 125.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 133
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-11-2016 in 1 uur volgeschreven door 133 investeerders

Samenvatting

Na jaren als ZZP’er te hebben gewerkt in verschillende functies, van schilder tot chauffeur, krijgt Daniel Hoenselaars nu de mogelijkheid om zijn hobby (fitness) daadwerkelijk om te zetten in zijn werk. Daniel doet al vanaf zijn 18e jaar aan fitness en heeft altijd goed opgelet hoe er getraind wordt en onder welke condities. In 20 jaar heeft hij hier veel ervaring mee opgedaan, wat hij nu om wil zetten naar een goede sportschool, waar de sporter centraal staat in een inspirerende omgeving. Hier ligt niet alleen de nadruk op bewust sporten, maar ook op het gebruik van de juiste voeding en de begeleiding daarbij. De laatste twee jaar heeft hij veel kennis opgedaan met het volgen van een aantal gecertificeerde opleidingen zoals Functional trainer, sport en voeding en fitnesstrainer A en B. Nu krijgt hij de kans om een centraal, in Boxtel gelegen pand te huren wat ook nog eens voorzien is van ruime parkeergelegenheid. Samen met Linda, zijn vrouw, en een aantal gediplomeerde vaktrainers gaat Daniel de nieuwe activiteit vanuit zijn bestaande eenmanszaak exploiteren. De afgelopen jaren heeft Daniel een financieel gezonde onderneming opgebouwd. De onderneming is volledig uit eigen vermogen gefinancierd. De aanwezige liquiditeiten zullen deels worden aangewend voor het invullen van de investeringsbehoefte en deels fungeren als buffer en werkkapitaal.

Financieringsbehoefte
Voor de opstart van de nieuwe sportschool bedraagt de totale investeringsbehoefte € 325.000,-. Met een gedeelte van de aanwezige liquide middelen binnen de onderneming wordt er € 30.000,- gefinancierd. Met een financial lease via een leasemaatschappij wordt de fitnessapparatuur gefinancierd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 125.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score noteert een Laag risico voor Daniel’s Gym. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur voor de financiering is Daniel Hoenselaars h.o.d.n. Daniel’s Gym en zijn echtgenote Linda Hoenselaars – Croijmans. Ten behoeve van de investeerders van Collin is er een overlijdensrisicoverzekering van € 125.000,- afgesloten op het leven van Daniel Hoenselaars, welke verpand wordt aan de investeerders van Collin. 

Video Pitch

Leendoel

De lening zal worden gebruikt voor het opstarten van een nieuwe sportschool in een huurpand aan de Markt 29 in het centrum van Boxtel. Hierbij moet worden gedacht aan de verbouwing en inrichting van het huurpand, fitnessapparatuur en inventaris.

Ondernemer

Daniel Hoenselaars (39 jaar) is in het verleden schilder, glaszetter en timmerman geweest, maar ook beroepschauffeur en projectleider bij een onderhoudsbedrijf. Een aantal jaren heeft Daniel een eigen, financieel gezond, schildersbedrijf gehad, maar door een slepende schouderblessure is hij hier mee moeten stoppen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de fitness. Hiervoor is Daniel onlangs volledig goedgekeurd. In zijn vrije tijd heeft Daniel veel kennis opgedaan over hoe je moet trainen en welke voeding je moet gebruiken. Hieruit is het idee gekomen om zelf een sportschool te gaan beginnen. Hiervoor heeft Daniel veel kennis opgedaan bij andere sportscholen en verschillende opleidingen afgerond.
Daniel wil zich vooral richten op het persoonlijke contact van een ieder die komt sporten. Hij heeft bij andere sportscholen gezien dat het persoonlijke contact ontbreekt, waardoor sporters na verloop van tijd ook stoppen. Een ieder zal personal training krijgen van gekwalificeerde trainers. Daniel is zeer behulpzaam en bewust van de behoefte van een individuele sporter: persoonlijke aandacht en inspiratie opdoen in een competitieve omgeving.

Linda Hoenselaars-Croijmans (35 jaar) zal optreden als gastvrouw voor de hospitality. Linda heeft ruime ervaring in de omgang met mensen vanuit haar werk als pedagogisch begeleider.

Onderneming

Activiteit
Daniel’s Gym helpt haar klanten op een unieke wijze een duurzaam resultaat te realiseren door middel van een persoonlijke commitment, bewustwording en passie. De sportschool is voorzien van luxe voorzieningen en gelegen op een unieke locatie op de Markt 29 in Boxtel met ruime parkeergelegenheid. Hierbij staan beleving en plezier centraal bij zowel het bewegen, gezonde voeding, leefstijl en educatie.

Positionering en concurrentiepositie
Het onderscheidend karakter is dat Daniel’s Gym zich richt op het bewegen als een beleving, met leefstijlbegeleiding en voedingsadviezen. Men is gericht op het plezier van de deelnemer, maar ook op preventieve gezondheidszorg, waarvoor samenwerking wordt gestart met eerstelijns gezondheidszorg. Het pand krijgt een gastvrij aanzicht en welkom en is voorzien van alle gemakken.

Trends in de markt

 • De traditionele fitnessmarkt wordt als ‘saai’ gezien, vandaar bewegen als beleving invoeren, met daarbij een gezonde dosis competitie.
 • Leefstijlbegeleiding en voedingsadvies.
 • Preventieve gezondheidszorg.
 • Goede bereikbaarheid is belangrijk, vandaar keuze voor het centrum van Boxtel.

Kansen en bedreigingen

 • Andere traditionele sportscholen in de directe omgeving, echter niet met de uitgebreide aanpak zoals Daniel’s Gym die voorstaat.
 • Financiële expertise en ondersteuning van een gerenommeerde partij die als specialisme sportbegeleiding heeft.
 • Ambitie personeel: ondernemers zelf en personal trainer(s) worden specifiek geselecteerd op persoonlijk en kwalitatief vlak.
 • Samenwerking met de eerstelijns zorgpreventie.
 • Kwaliteit heeft een prijs, waardoor Daniel’s Gym iets duurder zal zijn dan de standaard sportschool.

Structuur
De onderneming wordt geëxploiteerd in een bestaande eenmanszaak.

organigram” class=img-responsive

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Fitnessapparatuur € 200.000,-
Inventaris € 65.000,-
Verbouwingskosten € 60.000,-
Totale investeringsbehoefte € 325.000,-
Eigen inbreng € 30.000,-
Financial lease via leasemaatschappij € 170.000,-
Gevraagde lening via Collin Crowdfund € 125.000,-

Leenbedrag: € 125.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Daniel Hoenselaars, handelend onder de naam Daniel’s Gym, en Linda Hoenselaars-Croijmans (echtgenote). Daniel en Linda zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
 • Er is een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van Daniel Hoenselaars ter hoogte van € 125.000,-. Deze verzekering zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op prognoses tot en met 2019 en wordt onderbouwd door een uitgebreid businessplan. Deze is opgesteld in samenwerking met Profitz, een adviesbureau gespecialiseerd in de sport- en welnessbranche. De overall Collin Credit Score is, na afwaardering, Voldoende.

Rentabiliteit
Daniel’s Gym heeft conservatief, maar realistisch, geprognosticeerd na een uitgebreide marktanalyse. Er is onder andere rekening gehouden met een standaard verloop van 42% (landelijk gemiddelde) en een marktomvang anno 2015. Deze cijfers zijn voor de toekomst niet bijgesteld in de prognose, terwijl de fitnessmarkt nog steeds groeit.
De verwachte omzet in 2017 bedraagt € 209.000,- met een verwacht aanloopverlies van € 23.000,-. In het opstartjaar zal er, met een bedrag van € 20.000,-, minimaal privé worden onttrokken. Dit is mede mogelijk omdat Daniel een blijvende uitkering ontvangt van zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeraar in verband met zijn schouderblessure. Zoals gezegd heeft deze blessure geen nadelige gevolgen voor de uitoefening van Daniel’s Gym. De verwachte genormaliseerde cashflow in 2017 bedraagt € 26.000,-. Hierdoor is er sprake van een verwacht netto cashflow tekort van € 17.000,-, wat een score Matig zou rechtvaardigen. In 2018 en 2019 zal de omzet naar verwachting groeien met een ruim netto cashflow overschot tot gevolg. Dit zou voor zowel 2018 als 2019 een score Excellent betekenen. Echter, omdat we te maken hebben met een nieuwe activiteit voor een bestaande onderneming beoordelen wij de Rentabiliteit als Voldoende. 

Solvabiliteit
De huidige onderneming, waarin het schildersbedrijf is geëxploiteerd, heeft op dit moment een eigen vermogen van € 90.000,- welke voornamelijk bestaat uit liquiditeiten. Vanuit deze onderneming wordt de nieuwe activiteit geëxploiteerd. Per ultimo 2017 bedraagt de solvabiliteit naar verwachting 23% op een balanstotaal van € 292.000,-. Door de verwachte winstgevende exploitatie zal het eigen vermogen toenemen naar 49,5% in 2018 en 73% in 2019. Het eigen vermogen in het opstartjaar is net geen Ruim voldoende. 
In privé bezitten Daniel en Linda een eigen woning en een tweetal woningen die men langdurig verhuurt. De totale waarde bedraagt € 720.000,- ten opzichte van een totale financiering van € 710.000,-. De vermogenspositie in privé is hiermee nihil. Daarom beoordelen wij de Solvabiliteit voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Liquiditeit
De onderneming heeft in de afgelopen jaren een bedrag van circa € 90.000,- aan liquiditeiten weten op te bouwen, waarvan dus € 30.000,- wordt aangewend voor invulling van de investeringsbehoefte. Het restant, € 60.000,-, vormt een liquiditeitsbuffer in verband met het opstartjaar. De current ratio (vlottende activa versus vlottende passiva) bedraagt ultimo 2017 1,0 en zal in de jaren daarna stijgen naar 1,8 in 2018 en 3,5 in 2019. Wij beoordelen de Liquiditeit, na afwaardering, als Voldoende.

Extra beloning

 • Investeerders die € 1.000,- of € 1.500,- investeren krijgen 1 maand gratis sporten.
 • Investeerders die € 2.000,- tot en met € 4.500,- investeren krijgen gratis 4 Personal Training Sessies aangeboden.
 • Investeerders die € 5.000,- of meer investeren krijgen een 3 maanden Challenge. Dit houdt in 12 Personal Training Sessies en 2 full body scans (voor en na).

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-22805 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-11-2016 om 11:08
investeerder-22044 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-11-2016 om 11:07
investeerder-26454 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-11-2016 om 11:07
investeerder-16648 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-11-2016 om 11:07
investeerder-16805 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-11-2016 om 11:06

Reacties

Investeerder – 26001
24-11-2016 11:18
Succes Daniel & Linda.

Ondernemer

Daniel en Linda

Crowdfund Coach


Jeroen Poort