42673

DDI Vastgoed B.V.

€ 250.000  |  6,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 272
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 23-06-2022 in 1 uur volgeschreven door 272 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam DDI Vastgoed B.V.
Sector Bouw
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 21-04-2022
Website www.dutch-design-initiative.com

Leendoel

Architectenbureau DDI (Dutch Design Initiative) is ontstaan vanuit een team van architecten dat meedeed aan de zogeheten ‘Product Innovation Challenge’. Van dat team zijn twee architecten, de twee huidige eigenaaren Bjorn Hendriks en Willem Jan van Ginkel met elkaar blijven samenwerken. De ondernemers zitten gevestigd in Kaatsheuvel en hebben de mogelijkheid gekregen om een bedrijfspand in Kaatsheuvel aan te kopen. De ondernemers zullen gedeeltelijk zelf de bedrijfsruimte betreden, maar zullen ook drie kantoorruimtes gaan verhuren. Het onroerend goed wordt aangekocht in de speciaal opgerichte besloten vennootschap DDI Vastgoed B.V. Voor de koop van het onroerend goed is men op zoek naar een financiering.

Er wordt een aflossingsvrij lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden een vaste rente van 6,0% per jaar en een slottermijn van € 250.000,-. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Koopsom bedrijfspand € 500.000
Verbouwing en kosten € 200.000
Onvoorzien € 50.000
Totaal € 750.000
Lening familielid € 500.000
Collin Direct € 250.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering is DDI Vastgoed B.V.
 • Er wordt een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 50.000,- afgegeven door de heer W.J. van Ginkel. De waarde van de borgstelling is op dit moment materieel van aard.
 • Er wordt een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 50.000,- afgegeven door de heer B.A.J. Hendriks. De waarde van de borgstelling is op dit moment materieel van aard.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het aan te kopen bedrijfspand aan de Peperstraat 21, 5171EC te Kaatsheuvel (kadastraal bekend als sectie L, complexaanduiding 4749, appartementsindexen 14, 15, 29, 30 en 31 te Loon op Zand) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 20 mei 2022 heeft het onderpand een marktwaarde (voor verbouwing) van € 500.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van bedrijfspand met als adres: Peperstraat 21, 5171EC te Kaatsheuvel (kadastraal bekend als sectie L, complexaanduiding 4749, appartementsindexen 14, 15, 29, 30 en 31 , te Loon op Zand) worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden), als de lening via Collin Crowdfund geherfinancierd wordt. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
 • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor DDI Vastgoed B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van de twee eenmanszaken van de ondernemers (inmiddels is een bv-structuur opgericht) en de te verwachten huuropbrengsten. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemers dienen voor de financiering van het familielid jaarlijks 2,8% rente te voldoen. De rente staat voor 5 jaar vast. Er is geen aflosverplichting. Het familielid zal als zekerheid een tweede hypotheek, achter de eerste hypothecaire inschrijving voor de investeerders uit deze financiering, vestigen. Het onroerend goed bestaat uit 4 kantoorruimten die per ruimte voor € 14.000,- per jaar verhuurd zullen worden.

Jaarcijfers

(Verwachte) huuropbrengsten aan te kopen bedrijfspand 

 Huuropbrengsten € 56.000
Exploitatielasten   € 8.000
Rentelasten en kosten Collin Crowdfund € 18.000
Rentelasten familielid € 14.000
Netto cashflow € 16.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-14739 heeft € 200 geïnvesteerd.
23-06-2022 om 11:08
investeerder-11905 heeft € 200 geïnvesteerd.
23-06-2022 om 11:07
investeerder-30668 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
23-06-2022 om 11:07
investeerder-38169 heeft € 300 geïnvesteerd.
23-06-2022 om 11:07
investeerder-36598 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-06-2022 om 11:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders