46097

De Boer allround dienstverlening

€ 50.000  |  8,5% rente  |  18 maanden  Investeerders: 109
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-08-2023 in 1 uur volgeschreven door 109 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam De Boer allround dienstverlening
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 01-11-2018

Leendoel

Sam de Boer is met zijn eenmanszaak De Boer allround dienstverlening werkzaam in de bouw. Daarnaast is hij in loondienst bij een werkgever en houdt hij zich bezig met het kopen van panden, die hij na verbouwing verkoopt. Hij heeft onlangs het pand aan de Zeemansrond 23, 1657 LG te Abbekerk, aangekocht met een financiering vanuit de ASR en met voorfinanciering uit eigen middelen. De financiering via Collin Crowdfund is voor het (deels) herfinancieren van de eigen middelen, waardoor Sam liquiditeit heeft om te kunnen verbouwen. Sam verwacht dat de verkoopprijs na verbouwing € 350.000,- zal bedragen. 

Er wordt een aflossingsvrij lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 18 maanden, een slottermijn van € 50.000,- en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoopsom € 255.000
Overige kosten € 6.000
Totaal € 261.000
Eigen inbreng € 36.000
Overige financier € 175.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer S. de Boer handelend onder de naam De Boer allround dienstverlening. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment moreel van aard.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het aangekochte woonhuis aan de Zeemansrond 23, 1657 LG te Abbekerk kadastraal bekend als sectie C, nummer 782 te Noorder-Koggenland, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000,- en een openstaande schuld € 175.500,- per 14-08-2023. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 271.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022.
  • Indien de geldnemer in de eerste 6 maanden de lening algeheel vervroegd aflost, betaalt geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde termijnen) 6 maandtermijnen. Na 6 maandtermijnen bestaat de mogelijkheid om algeheel vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden voor de investeerders, conform de Algemene voorwaarden).

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor De Boer allround dienstverlening is Laag risico.

Collin Credit Score
Collin Credit Score De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van De Boer allround dienstverlening. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Naast het exploiteren van zijn eenmanszaak is Sam de Boer in loondienst. Met de inkomsten uit zijn loondienstverband kan hij voorzien in zijn levensbehoeften. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022

Activa

  2022
Vaste activa € 1.000
Vlottende activa € —
Overige vlottende activa € 2.000
Totaal € 3.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 1.000
Langlopende schulden € —
Kortlopende schulden € 2.000
Totaal € 3.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 19.000
Bruto winst € 19.000
Kosten € 4.000
Resultaat € 15.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-390854 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-08-2023 om 14:05
investeerder-75033 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-08-2023 om 14:05
investeerder-26419 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-08-2023 om 14:04
investeerder-273936 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-08-2023 om 14:04
investeerder-109077 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-08-2023 om 14:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders