48349

De Giraffe Holding B.V.

€ 90.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 185
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-05-2024 in 1 uur volgeschreven door 185 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam De Giraffe Holding B.V.
Sector Gezondheid
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 28-6-2023

Leendoel

Kinderopvang De Giraffe (hierna: De Giraffe) is sinds 2013 gevestigd in Vroomshoop. De Giraffe biedt professionele opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Dit in de vorm van dagopvang, VSO (voorschoolse opvang), BSO (buitenschoolse opvang), flexibele opvang en peuter speelgroepen. Door een flexibel en een kwalitatief goed aanbod is de vraag naar kinderopvang bij De Giraffe de afgelopen jaren fors toegenomen. De Giraffe streeft ernaar om in een vertrouwde omgeving kinderen alle ruimte te geven om zich op hun eigen manier en in eigen tempo te ontwikkelen. 
De organisatie is de afgelopen jaren gegroeid en inmiddels hebben ze een aantal locaties. Het afgelopen jaar hebben ze één locatie uitgebreid en eind 2023 hebben ze een nieuwe locatie aangetrokken die per 1 mei 2024 geopend is.

Naast deze overname hebben ze de structuur aangepast. De Giraffe Holding B.V. is de nieuwe moedermaatschappij geworden van de werkmaatschappijen. De Giraffe Groep B.V. is losgekoppeld van de gehele organisatie. Met de overname van de nieuwe locatie is tevens Z.S. Hesse-Nijboer toegetreden tot De Giraffe Holding B.V. Zij heeft 25% van de aandelen van De Giraffe Holding B.V. H.T.M. Brevink is inmiddels officieel geen aandeelhouder meer, zoals ten tijde van de vorige financieringen nog wel het geval was. Hij is nog wel betrokken bij de organisatie. 
Voor de nieuwe locatie is een financiering benodigd om te investeren in de locatie. Daarnaast wordt de bestaande huidige lening via Collin Crowdfund geherfinancierd. De Giraffe heeft in 2016, 2019 en 2022 eerder drie financieringen succesvol via Collin Crowdfund gerealiseerd.

Er wordt een lineaire lening van € 90.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5 % per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Financieringsbehoefte

Uitbreiding locatie Hellendoorn € 45.000
Herfinanciering Collin € 41.700
Aanvullende kosten € 3.300
Totale investering € 90.000
Collin Direct € 90.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De Geldnemers voor de financiering zijn:
  • De Giraffe Holding B.V.
  • Kinderopvang De Giraffe Wingerd B.V.
  • Kinderopvang De Giraffe Beatrixlaan B.V.
  • De Giraffe Westerhaar B.V.
  • De Giraffe Hellendoorn B.V.
  • De Giraffe Groep B.V.
 • De heer S.J.H. Brevink geeft een borgstelling af voor € 90.000,-. Deze borgstelling is op dit moment grotendeels moreel van aard.
 • De heer H.T.M. Brevink geeft een borgstelling af voor € 90.000,-. Deze borgstelling is op dit moment van materiële waarde op basis van de overwaarde op de eigen woning.
 • Mevrouw Z.S. Hesse-Nijeboer geeft een borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling is op dit moment van materiële waarde op basis van het privévermorgen en overwaarde op de eigen woning.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De scores voor de geldnemers zijn als volgt:

 • De Giraffe Holding B.V. is Laag risico
 • Kinderopvang De Giraffe Wingerd B.V. is Laag risico
 • Kinderopvang De Giraffe Beatrixlaan B.V. is Gemiddeld risico
 • De Giraffe Westerhaar B.V. is Laag risico
 • De Giraffe Hellendoorn B.V. is Verhoogd risico
 • De Giraffe Groep B.V. is Laag risico

Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de geconsolideerde cijfers 2022 en 2023 van De Giraffe Groep B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Jaarcijfers
De totale organisatie (op geconsolideerd niveau) heeft een forse omzetgroei gemaakt in 2023 ten opzichte van 2022. De omzet, op basis van de conceptcijfers, is gestegen naar € 2.300.000,-. Rekening houdend met de afschrijvingen was het netto cashflowoverschot € 68.000,- in 2023. De grootste kostenpost zijn de salariskosten van de werkmaatschappijen.

Dit resultaat is in negatieve zin vertekent aangezien er in 2023 extra kosten gemaakt zijn. Zo is er een extra unit geplaatst bij locatie Westerhaar (ca. € 45.000,- aan eenmalige kosten) en zijn er al kosten gemaakt voor de nieuwe locatie in Hellendoorn, hiervan zijn ca. € 40.000,- aan kosten gemaakt in 2023. In 2024 zijn hiervoor nog eens eenmalig € 20.000,- aan kosten voor gemaakt. Deze kosten bestaan uit verbouwingen en het opknappen van de locatie. De verwachting is dat het netto cashflowoverschot in 2024 daarom een stuk hoger zal zijn, aangezien de locatie in Hellendoorn vanaf mei 2024 geopend wordt. 

Een nieuwe locatie heeft volgens de ondernemers een klein jaar nodig om break-even te draaien. Gezien de grote vraag naar kinderopvang is de verwachting dat ook deze locatie relatief snel vol zal zitten.

Jaarcijfers

Balans De Giraffe Holding B.V.

Activa

  2022 2023 BNI
Vaste activa € 599.000 € 804.000 € 847.000
Vlottende activa € 199.000 € 284.000 € 284.000
Totaal € 798.000 € 1.088.000 € 1.131.000

Passiva

  2022 2023 BNI
Eigen vermogen € 233.000 € 301.000 € 301.000
Langlopende schulden € 436.000 € 554.000 € 599.000
Kortlopende schulden € 129.000 € 233.000 € 231.000
Totaal € 798.000 € 1.088.000 € 1.131.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 1.556.000
Bruto winst € 1.516.000
Kosten € 1.367.000
Afschrijvingen € 81.000
Belasting € 13.000
Aflossingen € 5.000
Resultaat € 55.000
Netto cashflowoverschot € 131.000

 

Winst- en verliesrekening concept 2023

Omzet € 2.374.000
Bruto winst € 2.296.000
Kosten € 2.198.000
Afschrijvingen € 92.000
Belasting € 6.000
Aflossingen € 24.000
Resultaat € 0
Netto cashflowoverschot € 68.000

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 300 geïnvesteerd.
13-05-2024 om 14:19
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-05-2024 om 14:19
investeerder-28663 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-05-2024 om 14:19
investeerder-385486 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-05-2024 om 14:18
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
13-05-2024 om 14:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders