33340

De Graaf van Bambergen

€ 25.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 56
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-10-2019 in 4 uur volgeschreven door 56 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam De Graaf van Bambergen
Sector Automotive
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Inkoop Auto’s
Datum van oprichting 05-12-2017
Website N.v.t.

Leendoel

De Graaf van Bambergen is een jong bedrijf dat in december 2017 van start is gegaan. Zowel de heer Van Bambergen als de heer De Graaf had een eenmanszaak in de autobranche. Samen zijn zij de onderneming gestart en zijn zich in eerste instantie gaan richten op de reparatie en het onderhoud van auto’s. De vraag naar auto’s is echter dusdanig groot dat zij zich daar ook op zijn gaan richten. De focus ligt op relatief goedkopere auto’s met een verkoopprijs van gemiddeld € 4.000,-. De ondernemers zouden graag meer voorraad hebben om aan de vraag van de klanten te kunnen voldoen. Hier hebben zij een financiering voor nodig. Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Inkoop Auto’s € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn H.J. van Bamsbergen en W.J.G. de Graaf handelend onder de naam De Graaf van Bambergen. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van De Graaf van Bambergen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor De Graaf van Bambergen is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van De Graaf van Bambergen. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € – € 13.000
Vlottende activa € 12.000 € –
Overige activa € 9.000 € 12.000
Totaal € 21.000 € 25.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 21.000 € 25.000
Langlopende schulden € – € –
Kortlopende schulden € – € –
Totaal € 21.000 € 25.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 57.000  
Bruto winst € 55.000  
Kosten € 5.000  
Resultaat € 50.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-90318 heeft € 100 geïnvesteerd.
06-10-2019 om 18:53
investeerder-17405 heeft € 300 geïnvesteerd.
06-10-2019 om 18:49
investeerder-41015 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-10-2019 om 18:44
investeerder-37386 heeft € 100 geïnvesteerd.
06-10-2019 om 18:43
investeerder-10398 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-10-2019 om 18:41

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders